Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

tietyöt
Teiden kunnossapito vilkkaimmillaan – Näillä teillä Kuusamossa tehdään nyt töitä

Teiden kun­nos­sa­pi­to vilk­kaim­mil­laan – Näillä teillä Kuu­sa­mos­sa tehdään nyt töitä

20.07.2022 04:00
Tilaajille
Siltatyö kavensi Mourusalmen sillan kolmimetriseksi – " Kyllä siitä kaikki normaalilevyiset kulkuneuvot mahtuvat kulkemaan"

Sil­ta­työ kavensi Mou­ru­sal­men sillan kol­mi­met­ri­sek­si – " Kyllä siitä kaikki nor­maa­li­le­vyi­set kul­ku­neu­vot mah­tu­vat kul­ke­maan"

14.07.2022 19:00
Tilaajille
Poussuntien rummunkorjaus siirtyy – tie suljetaan vasta perjantain ja lauantain välisenä yönä

Pous­sun­tien rum­mun­kor­jaus siirtyy – tie sul­je­taan vasta per­jan­tain ja lauan­tain vä­li­se­nä yönä

13.09.2021 16:01
Tilaajille
Kuusamon tieremontti jatkuu toukokuussa – nopeasti edenneen kevään johdosta rakennustyöt aloitetaan arvioitua aiemmin

Kuu­sa­mon tie­re­mont­ti jatkuu tou­ko­kuus­sa – no­peas­ti eden­neen kevään joh­dos­ta ra­ken­nus­työt aloi­te­taan ar­vioi­tua aiemmin

23.04.2021 14:06
Tilaajille
"Ruuhkat helpottavat, kun pääsemme pois täältä keskusta-alueelta" – autoilijoilta toivotaan nyt malttia ja kärsivällisyyttä Kuusamon tietyömailla

"Ruuh­kat hel­pot­ta­vat, kun pää­sem­me pois täältä kes­kus­ta-alueel­ta" – au­toi­li­joil­ta toi­vo­taan nyt malttia ja kär­si­väl­li­syyt­tä Kuu­sa­mon tie­työ­mail­la

23.07.2020 10:00
Tilaajille
Asfalttitöitä Viitostiellä Kuusamossa

As­falt­ti­töi­tä Vii­tos­tiel­lä Kuu­sa­mos­sa

22.07.2020 16:05
Tilaajille
Liikennevaloista kiertoliittymät, satoja istutuksia ja Neljäntienristeyksestä kävelykatualue 20 km/h rajoituksella – kokosimme Kitkantien tuntuvimmat muutokset yksiin kansiin

Lii­ken­ne­va­lois­ta kier­to­liit­ty­mät, satoja is­tu­tuk­sia ja Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä kä­ve­ly­ka­tu­alue 20 km/h ra­joi­tuk­sel­la – ko­ko­sim­me Kit­kan­tien tun­tu­vim­mat muu­tok­set yksiin kansiin

16.07.2020 04:00 1
Tilaajille
Miltä näyttää kun 600 kiloa räjähdeainetta laukaistaan kallion sisässä? Katso video Merenvaaran maanottopaikalta

Miltä näyttää kun 600 kiloa rä­jäh­de­ai­net­ta lau­kais­taan kallion si­säs­sä? Katso video Me­ren­vaa­ran maan­ot­to­pai­kal­ta

29.06.2020 10:51
Tilaajille
Merenvaarassa räjäytettiin kallionseinämää murskeeksi

Me­ren­vaa­ras­sa rä­jäy­tet­tiin kal­lion­sei­nä­mää murs­keek­si

29.06.2020 10:45
Tilaajille
Tieremontti alkaa Kuusamon keskustassa – Neljäntienristeykseen väliaikainen sulku

Tie­re­mont­ti alkaa Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – Nel­jän­tien­ris­teyk­seen vä­li­ai­kai­nen sulku

15.05.2020 14:11
Tilaajille
Pyörät pidettävä pyörimässä – Valtion ja kuntien on nyt aika laittaa liikkeelle julkisia investointeja, Koneyrittäjien liittovaltuusto vaatii

Pyörät pi­det­tä­vä pyö­ri­mäs­sä – Valtion ja kuntien on nyt aika laittaa liik­keel­le jul­ki­sia in­ves­toin­te­ja, Ko­ne­yrit­tä­jien liit­to­val­tuus­to vaatii

25.04.2020 19:30
Kuusamossa päällystetään kesällä pitkiä pätkiä _ Rukajärventielle, Vuotungintielle ja Tolpanniemeen uusi pinta

Kuu­sa­mos­sa pääl­lys­te­tään kesällä pitkiä pätkiä _ Ru­ka­jär­ven­tiel­le, Vuo­tun­gin­tiel­le ja Tol­pan­nie­meen uusi pinta

25.03.2020 11:00
Tilaajille