Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Teiden kunto
Leudoimmiksi muuttuneet talvet lisäävät painetta tienhoitoon – ”Liukkaudentorjunta varsinkin alemmalla tieverkolla on haasteellisempaa”

Leu­doim­mik­si muut­tu­neet talvet li­sää­vät pai­net­ta tien­hoi­toon – ”Liuk­kau­den­tor­jun­ta var­sin­kin alem­mal­la tie­ver­kol­la on haas­teel­li­sem­paa”

28.02.2024 04:00
Tilaajille
Lapissa päällystetään teitä vähemmän kuin vuosiin – Posiolla päällystetään Mourusalmesta Kuusamon rajalle saakka 10,4 kilometriä

Lapissa pääl­lys­te­tään teitä vä­hem­män kuin vuosiin – Po­siol­la pääl­lys­te­tään Mou­ru­sal­mes­ta Kuu­sa­mon rajalle saakka 10,4 ki­lo­met­riä

15.05.2023 18:33
Tilaajille
Yksityisteiden merkitys korostuu – Sota Ukrainassa käynnisti mittavan hankkeen energiapuuhuollon tuleviin tarpeisiin

Yk­si­tyis­tei­den mer­ki­tys ko­ros­tuu – Sota Uk­rai­nas­sa käyn­nis­ti mit­ta­van hank­keen ener­gia­puu­huol­lon tu­le­viin tar­pei­siin

22.04.2023 12:00 1
Tilaajille