Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Torikauppa
Tunnelma tiivistyy, kun Kuusamon iltatorit siirtyvät rannalta sisämaahan tapahtumatorille

Tun­nel­ma tii­vis­tyy, kun Kuu­sa­mon il­ta­to­rit siir­ty­vät ran­nal­ta si­sä­maa­han ta­pah­tu­ma­to­ril­le

22.05.2023 08:15 2
Tilaajille
Näin purettiin Posion pikkutorille veistetyn torirakennuksen kehikkoa hirsiksi

Näin pu­ret­tiin Posion pik­ku­to­ril­le veis­te­tyn to­ri­ra­ken­nuk­sen ke­hik­koa hir­sik­si

21.05.2023 04:00
Tilaajille
Hirsirakentamisen näyte Posion keskustaan ykköspaikalle – piilossa valmistuneen kehikon pystytys Pikkutorin elävöittäjäksi alkaa ensi viikolla

Hir­si­ra­ken­ta­mi­sen näyte Posion kes­kus­taan yk­kös­pai­kal­le – pii­los­sa val­mis­tu­neen kehikon pys­ty­tys Pik­ku­to­rin elä­vöit­tä­jäk­si alkaa ensi vii­kol­la

21.05.2023 04:00
Tilaajille
"Kyläläiset odottaa keväällä, että milloin tämä kahvio tulee tähän" – Taivalkosken torilla on savolaisen yrittäjän tuoma sydän

"Ky­lä­läi­set odottaa ke­vääl­lä, että milloin tämä kahvio tulee tähän" – Tai­val­kos­ken torilla on sa­vo­lai­sen yrit­tä­jän tuoma sydän

18.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Taivalkoski haluaa lisää torituloja

Tai­val­kos­ki haluaa lisää to­ri­tu­lo­ja

14.03.2022 11:00 1
Tilaajille
Posion Pikkutorille kaavaillaan huoltorakennusta, vettä ja sähköä, bajamajat jo helpottavat suurinta hätää – "Ennen noita tässä täytyi olla koko työpäivä käymättä vessassa"

Posion Pik­ku­to­ril­le kaa­vail­laan huol­to­ra­ken­nus­ta, vettä ja sähköä, ba­ja­ma­jat jo hel­pot­ta­vat suu­rin­ta hätää – "Ennen noita tässä täytyi olla koko työ­päi­vä käy­mät­tä ves­sas­sa"

01.07.2021 04:00
Tilaajille
Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön hallitus vetoaa hallitukseen tuen saamiseksi – "Muuten uhkana on koko elinkeinon pitkäaikainen tai jopa pysyvä taantuminen"

Tori- ja mark­ki­na­kau­pan kes­kus­jär­jes­tön hal­li­tus vetoaa hal­li­tuk­seen tuen saa­mi­sek­si – "Muuten uhkana on koko elin­kei­non pit­kä­ai­kai­nen tai jopa pysyvä taan­tu­mi­nen"

25.04.2020 05:00
Villahousuja ja rukkasia ei hamstrata

Vil­la­hou­su­ja ja ruk­ka­sia ei hamst­ra­ta

15.03.2020 10:00
Tilaajille