Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Posion Muikkumarkkinat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vesa Ruo­ka­mon lu­ki­ja­kir­je: Suo­li­jär­vi-so­pan sat­tu­mia

21.07.2023 04:00
Tilaajille
Miki Kim ja Seija Tuomivaara saivat Posiolla perinteiset palkinnot – tunnetko heitä?

Miki Kim ja Seija Tuo­mi­vaa­ra saivat Po­siol­la pe­rin­tei­set pal­kin­not – tun­net­ko heitä?

17.07.2023 19:00 3
Tilaajille
"Festareiden järjestämisen jälkeen on toki väsynyt, mutta onnellinen" – Tapahtumaviikonloppuun ollaan Koillismaalla tyytyväisiä, Olutfestareilla noin 1500 kävijää

"Fes­ta­rei­den jär­jes­tä­mi­sen jälkeen on toki vä­sy­nyt, mutta on­nel­li­nen" – Ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­puun ollaan Koil­lis­maal­la tyy­ty­väi­siä, Olut­fes­ta­reil­la noin 1500 kävijää

17.07.2023 11:00
Tilaajille
Muikkumarkkinat käynnistyivät tapahtuman nimeen sopivasti kosteissa tunnelmissa – vesisade ei onnistunut sammuttamaan markkinahumua

Muik­ku­mark­ki­nat käyn­nis­tyi­vät ta­pah­tu­man nimeen so­pi­vas­ti kos­teis­sa tun­nel­mis­sa – ve­si­sa­de ei on­nis­tu­nut sam­mut­ta­maan mark­ki­na­hu­mua

15.07.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön vieraskolumni: Kesällä ehtii myös lukemaan – Posio symboloi meille kaikkea sitä, mitä yhdessä edustamme ja minkä keskellä saamme etuoikeutetusti kasvaa
Mielipidekirjoitus

Pekka Jääskön vie­ras­ko­lum­ni: Kesällä ehtii myös lu­ke­maan – Posio sym­bo­loi meille kaikkea sitä, mitä yhdessä edus­tam­me ja minkä kes­kel­lä saamme etu­oi­keu­te­tus­ti kasvaa

14.07.2023 11:00
Tilaajille
Lappi ja Oulu aloittavat kalatalouskeskusten välisen yhteistyön Posion Muikkumarkkinoilla – "Tähtää molempien maakuntien kalaharrastuksen edistämiseen ja kalastustietoisuuden levittämiseen"

Lappi ja Oulu aloit­ta­vat ka­la­ta­lous­kes­kus­ten välisen yh­teis­työn Posion Muik­ku­mark­ki­noil­la – "Tähtää mo­lem­pien maa­kun­tien ka­la­har­ras­tuk­sen edis­tä­mi­seen ja ka­las­tus­tie­toi­suu­den le­vit­tä­mi­seen"

12.07.2023 04:00
Tilaajille
Kesäisiä elämyksiä ihmisiltä ja luonnosta – Koillismaalla voi kokea monenlaista ja se tekee pääkopalle hyvää
Pääkirjoitus

Ke­säi­siä elä­myk­siä ih­mi­sil­tä ja luon­nos­ta – Koil­lis­maal­la voi kokea mo­nen­lais­ta ja se tekee pää­ko­pal­le hyvää

30.06.2023 04:00
Tilaajille
Tapahtuman järjestämisen kustannukset jopa kolme kertaa viime vuotta suuremmat, kertoo Talonpöytä Festiä järjestävä Mika Määttä – Koillismaalla kuitenkin tiedossa vilkas tapahtumakesä, jossa on luvassa uudistumista ja perinteitä

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen kus­tan­nuk­set jopa kolme kertaa viime vuotta suu­rem­mat, kertoo Ta­lon­pöy­tä Festiä jär­jes­tä­vä Mika Määttä – Koil­lis­maal­la kui­ten­kin tie­dos­sa vilkas ta­pah­tu­ma­ke­sä, jossa on luvassa uu­dis­tu­mis­ta ja pe­rin­tei­tä

07.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion kunta lahjoitti 4 200 euroa päiväkodille – rahat kerättiin huutokaupalla Muikkumarkkinoilta

Posion kunta lah­joit­ti 4 200 euroa päi­vä­ko­dil­le – rahat ke­rät­tiin huu­to­kau­pal­la Muik­ku­mark­ki­noil­ta

19.08.2022 16:34
Tilaajille
Urheiluseurojen kesäpinnistys – Olutfestareilla ja Muikkumarkkinoilla on paikkansa Suomen kesässä
Kolumni

Ur­hei­lu­seu­ro­jen ke­sä­pin­nis­tys – Olut­fes­ta­reil­la ja Muik­ku­mark­ki­noil­la on paik­kan­sa Suomen kesässä

20.07.2022 04:00
Tilaajille
Jääkiekkoilija Sini Karjalainen palkitaan lauantaina Posion Muikkumarkkinoilla – "Haluaisin pelata joko ammattilaisena tai puoliammattilaisena"

Jää­kiek­koi­li­ja Sini Kar­ja­lai­nen pal­ki­taan lauan­tai­na Posion Muik­ku­mark­ki­noil­la – "Ha­luai­sin pelata joko am­mat­ti­lai­se­na tai puo­liam­mat­ti­lai­se­na"

15.07.2022 16:30
Tilaajille
Posion Muikkumarkkinat palaavat kahden vuoden tauon jälkeen: "Ihmiset ovat selkeästi kaivanneet tätä tapahtumaa"

Posion Muik­ku­mark­ki­nat pa­laa­vat kahden vuoden tauon jäl­keen: "Ih­mi­set ovat sel­keäs­ti kai­van­neet tätä ta­pah­tu­maa"

14.07.2022 04:00
Tilaajille
Posion kunta huutokauppaa uskollisen palvelijansa hyvään kotiin – nähtävillä Muikkumarkkinoilla

Posion kunta huu­to­kaup­paa us­kol­li­sen pal­ve­li­jan­sa hyvään kotiin – näh­tä­vil­lä Muik­ku­mark­ki­noil­la

06.07.2022 13:35
Tilaajille
Kaikki pääsevät näkemään Posion olympiamitalistin livenä torilla – Sini Karjalainen palkitaan Posion Muikkumarkkinoiden yhteydessä

Kaikki pää­se­vät nä­ke­mään Posion olym­pia­mi­ta­lis­tin livenä torilla – Sini Kar­ja­lai­nen pal­ki­taan Posion Muik­ku­mark­ki­noi­den yh­tey­des­sä

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Posion muikkumarkkinat tulevat taas – ohjelma uudistui, erityisesti lapset otettu huomioon

Posion muik­ku­mark­ki­nat tulevat taas – ohjelma uu­dis­tui, eri­tyi­ses­ti lapset otettu huo­mioon

02.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Olemme 20 vuoden ajan kokoontuneet koulukavereiden kanssa Muikkumarkkinoille – sen lisäksi odotan kesältä tapahtumia ja pohjoisen kesäöitä
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Olemme 20 vuoden ajan ko­koon­tu­neet kou­lu­ka­ve­rei­den kanssa Muik­ku­mark­ki­noil­le – sen lisäksi odotan kesältä ta­pah­tu­mia ja poh­joi­sen ke­sä­öi­tä

01.06.2022 17:00
Tilaajille
Vihdoinkin kunnon tapahtumakesä tulossa – katso tästä mitkä kaikki tapahtumat aiotaan järjestää Koillismaalla

Vih­doin­kin kunnon ta­pah­tu­ma­ke­sä tulossa – katso tästä mitkä kaikki ta­pah­tu­mat aiotaan jär­jes­tää Koil­lis­maal­la

13.02.2022 12:00 2
Tilaajille
Posion Pyrinnöllä tulossa vilkas toimintavuosi – Seuran suurimpaan tapahtumaan Koillismaan Rastipäiville odotetaan noin 300 suunnistajaa

Posion Py­rin­nöl­lä tulossa vilkas toi­min­ta­vuo­si – Seuran suu­rim­paan ta­pah­tu­maan Koil­lis­maan Ras­ti­päi­vil­le odo­te­taan noin 300 suun­nis­ta­jaa

01.12.2021 14:10
Tilaajille