Juuri nyt: Posion taa­ja­man va­lais­tus uu­si­taan - kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus lausua mie­li­pi­teen­sä suun­ni­tel­miin

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kesätapahtumat
Viikon visa: Voihan Karhujuhla ja Muikkumarkkina sentään! Oletko käynyt alueen kesätapahtumissa?

Viikon visa: Voihan Kar­hu­juh­la ja Muik­ku­mark­ki­na sen­tään! Oletko käynyt alueen ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa?

18.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Epikset olivat ehkä suuri epäonnistuminen, mutta kuinka pitkälle toisen virheiden mässäilemisessä saa mennä?
Kolumni

Epikset olivat ehkä suuri epäon­nis­tu­mi­nen, mutta kuinka pit­käl­le toisen vir­hei­den mäs­säi­le­mi­ses­sä saa mennä?

09.08.2023 04:00 6
Tilaajille
Improvisaatiossa on voimaa – Taiteellinen yhteenliittymä Rapid Art Force esiintyi torstaina Salpalinjalla: "Esitysten eteen pitää nähdä enemmän vaivaa, koska selkeää käsikirjoitusta ei ole"

Imp­ro­vi­saa­tios­sa on voimaa – Tai­teel­li­nen yh­teen­liit­ty­mä Rapid Art Force esiin­tyi tors­tai­na Sal­pa­lin­jal­la: "E­si­tys­ten eteen pitää nähdä enemmän vaivaa, koska selkeää kä­si­kir­joi­tus­ta ei ole"

29.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Tanssiaisiin, kirppikselle vai konserttiin? Kurkkaa tästä Koillismaan viikon menovinkit!

Tans­siai­siin, kirp­pik­sel­le vai kon­sert­tiin? Kurkkaa tästä Koil­lis­maan viikon me­no­vin­kit!

28.07.2023 04:00
Tilaajille
Taidenäyttelyä, suunnistusta ja konserttia – Katso tästä viikon parhaimmat menovinkit koottuna!

Tai­de­näyt­te­lyä, suun­nis­tus­ta ja kon­sert­tia – Katso tästä viikon par­haim­mat me­no­vin­kit koot­tu­na!

21.07.2023 04:00
Tilaajille
"Festareiden järjestämisen jälkeen on toki väsynyt, mutta onnellinen" – Tapahtumaviikonloppuun ollaan Koillismaalla tyytyväisiä, Olutfestareilla noin 1500 kävijää

"Fes­ta­rei­den jär­jes­tä­mi­sen jälkeen on toki vä­sy­nyt, mutta on­nel­li­nen" – Ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­puun ollaan Koil­lis­maal­la tyy­ty­väi­siä, Olut­fes­ta­reil­la noin 1500 kävijää

17.07.2023 11:00
Tilaajille
Muikkumarkkinat käynnistyivät tapahtuman nimeen sopivasti kosteissa tunnelmissa – vesisade ei onnistunut sammuttamaan markkinahumua

Muik­ku­mark­ki­nat käyn­nis­tyi­vät ta­pah­tu­man nimeen so­pi­vas­ti kos­teis­sa tun­nel­mis­sa – ve­si­sa­de ei on­nis­tu­nut sam­mut­ta­maan mark­ki­na­hu­mua

15.07.2023 04:00
Tilaajille
Muikkumarkkinoille, lauluiltaan vai kenties museolle? Kurkkaa tästä viikon parhaimmat menovinkit!

Muik­ku­mark­ki­noil­le, lau­luil­taan vai kenties mu­seol­le? Kurkkaa tästä viikon par­haim­mat me­no­vin­kit!

14.07.2023 04:00
Tilaajille
"Monelle talkoolaiselle festarit ovat keino osallistua rakkaan seuran toimintaan" – Olutfestarit tulevat jälleen lauantaina, lippuja myytiin ennakkoon yli odotusten

"Mo­nel­le tal­koo­lai­sel­le fes­ta­rit ovat keino osal­lis­tua rakkaan seuran toi­min­taan" – Olut­fes­ta­rit tulevat jälleen lauan­tai­na, lippuja myytiin en­nak­koon yli odo­tus­ten

13.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Epäjohdonmukaisten tanssiaisissa myös sanataidetta – Mukana esimerkiksi kuusamolaislähtöinen Satu Erra

Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­sa myös sa­na­tai­det­ta – Mukana esi­mer­kik­si kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Satu Erra

12.07.2023 10:16
Tilaajille
"Kun luin sen ensimmäisen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi selibaatissa" – toivottu asiantuntija saatiin  viimein Päätaloviikon juhlaan

"Kun luin sen en­sim­mäi­sen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi se­li­baa­tis­sa" – toi­vot­tu asian­tun­ti­ja saatiin viimein Pää­ta­lo­vii­kon juhlaan

09.07.2023 17:19
Tilaajille
"Kastuminenhan ei ole sinänsä vaarallista noin keskimäärin" – lauantain kisoihin ja tansseihin päättyvä tukkilaisviikko huipentaa Käylän kylän kesän

"Kas­tu­mi­nen­han ei ole sinänsä vaa­ral­lis­ta noin kes­ki­mää­rin" – lauan­tain ki­soi­hin ja tans­sei­hin päät­ty­vä tuk­ki­lais­viik­ko hui­pen­taa Käylän kylän kesän

07.07.2023 12:45
Tilaajille
Konserttiarvio: Bohemian Rhapsodya kamarimusiikkina – Kuusamon Kamari on vakuuttava kokonaisuus

Kon­sert­tiar­vio: Bo­he­mian Rhap­so­dya ka­ma­ri­mu­siik­ki­na – Kuu­sa­mon Kamari on va­kuut­ta­va ko­ko­nai­suus

07.07.2023 12:00 1
Tilaajille
" Täällä on hyvin lämminhenkinen tunnelma, joten haluamme antaa jotain takaisin ihmisille musiikin muodossa" – Kuusamon Kamari -musiikkitapahtuma vaikuttaa ensi viikolla ympäri Kuusamoa

" Täällä on hyvin läm­min­hen­ki­nen tun­nel­ma, joten ha­luam­me antaa jotain ta­kai­sin ih­mi­sil­le mu­sii­kin muo­dos­sa" – Kuu­sa­mon Kamari -mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma vai­kut­taa ensi vii­kol­la ympäri Kuu­sa­moa

02.07.2023 04:00 2
Tilaajille
Leikitään Pikku Kakkosta laulatti ja tanssitti lauantai-iltapäivänä – Käsikirjoittaja Iina Suominen: "Parhaimmillaan konsertti tarjoaa yhteisen kokemuksen sekä lapselle että aikuiselle"

Lei­ki­tään Pikku Kak­kos­ta lau­lat­ti ja tans­sit­ti lauan­tai-il­ta­päi­vä­nä – Kä­si­kir­joit­ta­ja Iina Suo­mi­nen: "Par­haim­mil­laan kon­sert­ti tarjoaa yh­tei­sen ko­ke­muk­sen sekä lap­sel­le että ai­kui­sel­le"

01.07.2023 19:45
Tilaajille
Kesäisiä elämyksiä ihmisiltä ja luonnosta – Koillismaalla voi kokea monenlaista ja se tekee pääkopalle hyvää
Pääkirjoitus

Ke­säi­siä elä­myk­siä ih­mi­sil­tä ja luon­nos­ta – Koil­lis­maal­la voi kokea mo­nen­lais­ta ja se tekee pää­ko­pal­le hyvää

30.06.2023 04:00
Tilaajille
"Jos on edes vähän kiinnostusta tallettaa ja ylläpitää kotiseutuhistoriaa ja kulttuuria, kannustan tulemaan mukaan toimintaan" – Kuusamopäivät tulevat jälleen, mutta mukaan kaivattaisiin uusia talkoolaisia

"Jos on edes vähän kiin­nos­tus­ta tal­let­taa ja yl­lä­pi­tää ko­ti­seu­tu­his­to­riaa ja kult­tuu­ria, kan­nus­tan tu­le­maan mukaan toi­min­taan" – Kuu­sa­mo­päi­vät tulevat jäl­leen, mutta mukaan kai­vat­tai­siin uusia tal­koo­lai­sia

30.06.2023 04:00 2
Tilaajille
"Ajateltiin, että Pikku Kakkonen voisi tulla kylään paikkakunnille" – Leikitään Pikku Kakkosta -konserttikiertue saapuu Kuusamoon viikon päästä

"A­ja­tel­tiin, että Pikku Kak­ko­nen voisi tulla kylään paik­ka­kun­nil­le" – Lei­ki­tään Pikku Kak­kos­ta -kon­sert­ti­kier­tue saapuu Kuu­sa­moon viikon päästä

24.06.2023 12:00
Tilaajille