Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Epäjohdonmukaisten tanssiaiset
Epikset olivat ehkä suuri epäonnistuminen, mutta kuinka pitkälle toisen virheiden mässäilemisessä saa mennä?
Kolumni

Epikset olivat ehkä suuri epäon­nis­tu­mi­nen, mutta kuinka pit­käl­le toisen vir­hei­den mäs­säi­le­mi­ses­sä saa mennä?

09.08.2023 04:00 6
Tilaajille
Episten Mikko Levón avoimena tapahtuman ongelmista: "Se jää nähtäväksi, että miten kaikista maksuista nyt selvitään"

Episten Mikko Levón avoi­me­na ta­pah­tu­man on­gel­mis­ta: "Se jää näh­tä­väk­si, että miten kai­kis­ta mak­suis­ta nyt sel­vi­tään"

08.08.2023 17:00 5
Tilaajille
Poliisi vahvistaa: Epäjohdonmukaisten tanssiaisista käynnissä esitutkinta – muun muassa järjestyksenvalvojien määrää selvitetään

Poliisi vah­vis­taa: Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­ta käyn­nis­sä esi­tut­kin­ta – muun muassa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien määrää sel­vi­te­tään

08.08.2023 13:32 1
Tilaajille
30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta – "Epiksillä" merkittäviä avustussummia tapahtuman järjestämiseen

30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta – "E­pik­sil­lä" mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

07.08.2023 11:28 1
Tilaajille
"Järjestelyistä arvosanaksi ehkä kutonen, mutta tunnelmasta melkein voisi kympin antaa" – kokeneet festarikävijät tulivat Epiksiin Zero Ninen perässä

"Jär­jes­te­lyis­tä ar­vo­sa­nak­si ehkä ku­to­nen, mutta tun­nel­mas­ta melkein voisi kympin antaa" – ko­ke­neet fes­ta­ri­kä­vi­jät tulivat Epik­siin Zero Ninen perässä

05.08.2023 14:15 1
Tilaajille
Epäonniset Epikset keskeytettiin Rukalla, lauantain esiintyjien keikkoja siirrettiin Zoneen ja Ouluun – IL: Kävijöiden maksettuja bussimatkoja peruttu

Epä­on­ni­set Epikset kes­key­tet­tiin Ru­kal­la, lauan­tain esiin­ty­jien keik­ko­ja siir­ret­tiin Zoneen ja Ouluun – IL: Kä­vi­jöi­den mak­set­tu­ja bus­si­mat­ko­ja peruttu

05.08.2023 22:26 8
Tilaajille
"Mielenkiintoista masokistisella tavalla" – Episten luova johtaja Mikko Levón myöntää päivittäiset haasteet: tällainen tilanne alueella on nyt

"Mie­len­kiin­tois­ta ma­so­kis­ti­sel­la ta­val­la" – Episten luova johtaja Mikko Levón myöntää päi­vit­täi­set haas­teet: täl­lai­nen tilanne alueel­la on nyt

04.08.2023 12:20 1
Tilaajille
Tärkeintä on hyvä meininki ja se on omasta asenteesta kiinni - Epikset saavat kiitosta vierailta

Tär­kein­tä on hyvä mei­nin­ki ja se on omasta asen­tees­ta kiinni - Epikset saavat kii­tos­ta vie­rail­ta

03.08.2023 19:00
Tilaajille
Episten ensimmäinen päivä oli haasteellinen – tapahtuman luova johtaja Mikko Levón kertoo syyksi lavan uppoamisen, lavaa rakentamassa olleella yrittäjällä on asiaan erilainen näkemys

Episten en­sim­mäi­nen päivä oli haas­teel­li­nen – ta­pah­tu­man luova johtaja Mikko Levón kertoo syyksi lavan up­poa­mi­sen, lavaa ra­ken­ta­mas­sa ol­leel­la yrit­tä­jäl­lä on asiaan eri­lai­nen näkemys

04.08.2023 21:28 3
Tilaajille
Valtavasti esiintyjiä ja ainutlaatuinen alue – Koillissanomat kertoo, miten valmistautua Epiksiin

Val­ta­vas­ti esiin­ty­jiä ja ai­nut­laa­tui­nen alue – Koil­lis­sa­no­mat kertoo, miten val­mis­tau­tua Epik­siin

31.07.2023 04:00
Tilaajille
Viikon visa: Epäjohdonmukaisia kysymyksiä

Viikon visa: Epä­joh­don­mu­kai­sia ky­sy­myk­siä

28.07.2023 18:00
Tilaajille
Zero Nine avaa, Echo & the Bunnymen perui – Epäjohdonmukaisten tanssiaisten esiintymisaikataulut on julkaistu

Zero Nine avaa, Echo & the Bun­ny­men perui – Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siais­ten esiin­ty­mis­ai­ka­tau­lut on jul­kais­tu

27.07.2023 09:37
Tilaajille
Villiniittyä ja hylättyjä golfväyliä – Epikset ovat sijaintinsakin puolesta ainutlaatuinen lisä Suomen festarikesään

Vil­li­niit­tyä ja hy­lät­ty­jä golf­väy­liä – Epikset ovat si­jain­tin­sa­kin puo­les­ta ai­nut­laa­tui­nen lisä Suomen fes­ta­ri­ke­sään

16.07.2023 04:00
Tilaajille
Epäjohdonmukaisten tanssiaisissa myös sanataidetta – Mukana esimerkiksi kuusamolaislähtöinen Satu Erra

Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­sa myös sa­na­tai­det­ta – Mukana esi­mer­kik­si kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Satu Erra

12.07.2023 10:16
Tilaajille
Neljä päivää intensiivistä kulttuuritykitystä – Epiksien päiväkohtaista ohjelmaa raotettiin ja esiintyjäkattaus kasvoi entisestään

Neljä päivää in­ten­sii­vis­tä kult­tuu­ri­ty­ki­tys­tä – Epik­sien päi­vä­koh­tais­ta oh­jel­maa rao­tet­tiin ja esiin­ty­jä­kat­taus kasvoi en­ti­ses­tään

07.07.2023 10:30
Tilaajille
Kesäisiä elämyksiä ihmisiltä ja luonnosta – Koillismaalla voi kokea monenlaista ja se tekee pääkopalle hyvää
Pääkirjoitus

Ke­säi­siä elä­myk­siä ih­mi­sil­tä ja luon­nos­ta – Koil­lis­maal­la voi kokea mo­nen­lais­ta ja se tekee pää­ko­pal­le hyvää

30.06.2023 04:00
Tilaajille
Echo & The Bunnymen tuo punkkia Epäjohdonmukaisten tanssiaisiin, 22-Pistepirkko rokkia – Kuusamon tapahtumaan tulossa esiintyjiä kahdestatoista eri maasta

Echo & The Bun­ny­men tuo punkkia Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­siin, 22-Pis­te­pirk­ko rokkia – Kuu­sa­mon ta­pah­tu­maan tulossa esiin­ty­jiä kah­des­ta­tois­ta eri maasta

25.05.2023 11:08 1
Tilaajille
"Entä jos kuvataiteilijat olisivat tapahtumassa vähän kuin punk-keikalla?", mietti Mikko Levón ja kehitteli Rukan golfkentän tanssiaisiin Taidegalleria Lompakon, jossa on vain taidenäyttelyn avajaisia valtakunnallisesti tunnetuilta nimiltä

"Entä jos ku­va­tai­tei­li­jat oli­si­vat ta­pah­tu­mas­sa vähän kuin punk-kei­kal­la?", mietti Mikko Levón ja ke­hit­te­li Rukan golf­ken­tän tans­siai­siin Tai­de­gal­le­ria Lom­pa­kon, jossa on vain tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sia val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­ne­tuil­ta nimiltä

31.03.2023 04:00
Tilaajille