Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Festivaalit
Raha kiinnostaa, myöntää taiteellinen johtaja Mikko Levón – Epikset on tulossa myös ensi kesänä, ensimmäinen esiintyjä julki

Raha kiin­nos­taa, myöntää tai­teel­li­nen johtaja Mikko Levón – Epikset on tulossa myös ensi kesänä, en­sim­mäi­nen esiin­ty­jä julki

01.12.2023 15:01 1
Tilaajille
Suomen epäonnisimman festarin järjestänyt Mikko Levón lääkitsee itseään länkkäreillä ja paljastaa, että tapahtuma halutaan kahdelle muullekin paikkakunnalle

Suomen epä­on­ni­sim­man fes­ta­rin jär­jes­tä­nyt Mikko Levón lää­kit­see itseään länk­kä­reil­lä ja pal­jas­taa, että ta­pah­tu­ma ha­lu­taan kah­del­le muul­le­kin paik­ka­kun­nal­le

10.10.2023 04:00
Tilaajille
Episten Mikko Levón avoimena tapahtuman ongelmista: "Se jää nähtäväksi, että miten kaikista maksuista nyt selvitään"

Episten Mikko Levón avoi­me­na ta­pah­tu­man on­gel­mis­ta: "Se jää näh­tä­väk­si, että miten kai­kis­ta mak­suis­ta nyt sel­vi­tään"

08.08.2023 17:00 5
Tilaajille
30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta – "Epiksillä" merkittäviä avustussummia tapahtuman järjestämiseen

30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta – "E­pik­sil­lä" mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

07.08.2023 11:28 1
Tilaajille
HS: Eilen Rukalla keskeytetystä Epäjohdonmukaisista tanssiaisista aloitettu esitutkinta – tapahtuman turvallisuusjärjestelyt pettivät pahasti

HS: Eilen Rukalla kes­key­te­tys­tä Epä­joh­don­mu­kai­sis­ta tans­siai­sis­ta aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – ta­pah­tu­man tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyt pet­ti­vät pahasti

06.08.2023 16:03 2
Tilaajille
"Mielenkiintoista masokistisella tavalla" – Episten luova johtaja Mikko Levón myöntää päivittäiset haasteet: tällainen tilanne alueella on nyt

"Mie­len­kiin­tois­ta ma­so­kis­ti­sel­la ta­val­la" – Episten luova johtaja Mikko Levón myöntää päi­vit­täi­set haas­teet: täl­lai­nen tilanne alueel­la on nyt

04.08.2023 12:20 1
Tilaajille
Tärkeintä on hyvä meininki ja se on omasta asenteesta kiinni - Epikset saavat kiitosta vierailta

Tär­kein­tä on hyvä mei­nin­ki ja se on omasta asen­tees­ta kiinni - Epikset saavat kii­tos­ta vie­rail­ta

03.08.2023 19:00
Tilaajille
Valtavasti esiintyjiä ja ainutlaatuinen alue – Koillissanomat kertoo, miten valmistautua Epiksiin

Val­ta­vas­ti esiin­ty­jiä ja ai­nut­laa­tui­nen alue – Koil­lis­sa­no­mat kertoo, miten val­mis­tau­tua Epik­siin

31.07.2023 04:00
Tilaajille
Villiniittyä ja hylättyjä golfväyliä – Epikset ovat sijaintinsakin puolesta ainutlaatuinen lisä Suomen festarikesään

Vil­li­niit­tyä ja hy­lät­ty­jä golf­väy­liä – Epikset ovat si­jain­tin­sa­kin puo­les­ta ai­nut­laa­tui­nen lisä Suomen fes­ta­ri­ke­sään

16.07.2023 04:00
Tilaajille
Näin nousee kolmipäiväinen festivaali Rukatunturin laelle

Näin nousee kol­mi­päi­väi­nen fes­ti­vaa­li Ru­ka­tun­tu­rin laelle

22.06.2023 11:00
Tilaajille
Sanataide ja musiikki yhdistyvät Pyhän syksyssä – poikkitaiteellisessa Pyhäsanassa nähdään muun muassa  valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja kirjailija Juhani Karila

Sa­na­tai­de ja mu­siik­ki yh­dis­ty­vät Pyhän syk­sys­sä – poik­ki­tai­teel­li­ses­sa Py­hä­sa­nas­sa nähdään muun muassa va­lo­ku­vaa­ja Meeri Kou­ta­nie­mi ja kir­jai­li­ja Juhani Karila

06.03.2023 20:26
Tilaajille
Olutfestarit ysärin ja kasarin ystäville – lavalle nousee Bad Boys Blue ja Zero Nine: "Zero Nine oli meille paikallisina ykkösvaihtoehto"

Olut­fes­ta­rit ysärin ja kasarin ys­tä­vil­le – lavalle nousee Bad Boys Blue ja Zero Nine: "Zero Nine oli meille pai­kal­li­si­na yk­kös­vaih­toeh­to"

27.05.2022 04:00
Tilaajille
Lumi-festivaali tuo nousevat artistit ja kansainväliset kykyjenetsijät Rukalle helmikuussa – "Rukalla järjestettävä festivaali voi olla ainutlaatuinen helsinkiläiselle, vielä enemmän vaikkapa briteille"

Lu­mi-fes­ti­vaa­li tuo nou­se­vat ar­tis­tit ja kan­sain­vä­li­set ky­ky­jen­et­si­jät Rukalle hel­mi­kuus­sa – "Ru­kal­la jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li voi olla ai­nut­laa­tui­nen hel­sin­ki­läi­sel­le, vielä enemmän vaik­ka­pa bri­teil­le"

28.12.2021 11:00
Tilaajille
Kylä on hiljainen jo toista kertaa, kun elokuvajuhlien väki kokoontuu verkossa – Tällaista Sodankylässä on ollut festivaalin aikaan ja tältä siellä näyttää nyt

Kylä on hil­jai­nen jo toista kertaa, kun elo­ku­va­juh­lien väki ko­koon­tuu ver­kos­sa – Täl­lais­ta So­dan­ky­läs­sä on ollut fes­ti­vaa­lin aikaan ja tältä siellä näyttää nyt

19.06.2021 16:41
Tilaajille
Qstock julkisti lisää esiintyjiä: lauantaina lavalla nähdään muun muassa brittipopbändi Suede sekä Apocalyptica

Qstock jul­kis­ti lisää esiin­ty­jiä: lauan­tai­na lavalla nähdään muun muassa brit­ti­pop­bän­di Suede sekä Apo­ca­lyp­ti­ca

02.06.2021 09:31
Loppukesän tapahtumilla vielä toivoa – Lapissa isoja festareita ei ole peruttu

Lop­pu­ke­sän ta­pah­tu­mil­la vielä toivoa – Lapissa isoja fes­ta­rei­ta ei ole peruttu

27.05.2021 08:30
Tilaajille
Sodankylän elokuvafestivaalit vietetään jälleen ruudun ääressä – Myös Yle Teema osallistuu esittämällä Sodiksen parhaita

So­dan­ky­län elo­ku­va­fes­ti­vaa­lit vie­te­tään jälleen ruudun ääressä – Myös Yle Teema osal­lis­tuu esit­tä­mäl­lä So­dik­sen par­hai­ta

29.04.2021 19:46
Tilaajille
Elokuisen Simerockin järjestelyt jatkuvat toistaiseksi – Samalle viikonlopulle siirretty Jukolan viesti on festarijohtajalle nyt murheista pienin

Elo­kui­sen Si­me­roc­kin jär­jes­te­lyt jat­ku­vat tois­tai­sek­si – Samalle vii­kon­lo­pul­le siir­ret­ty Jukolan viesti on fes­ta­ri­joh­ta­jal­le nyt mur­heis­ta pienin

16.04.2021 21:15
Tilaajille
Kysyimme, miten turvallisesti ensi kesänä voi järjestää yleisötapahtumia: ”Hyvästä käsihygieniasta ei ainakaan pidä luopua”

Ky­syim­me, miten tur­val­li­ses­ti ensi kesänä voi jär­jes­tää ylei­sö­ta­pah­tu­mia: ”Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ei ai­na­kaan pidä luopua”

16.02.2021 11:00
Tilaajille