Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Joutsenet

Kuu­sa­mos­sa pe­las­ta­jat hä­ly­tet­tiin tar­kis­ta­maan onko joutsen jää­ty­nyt kiinni – pai­kal­ta löytyi kui­ten­kin vain pyy­dys­mer­kin­tä: "Se on kaukaa kat­sot­tu­na voinut näyttää lin­nul­ta"

23.10.2021 13:56
Tilaajille
Joutsen oli koko päivän hievahtamatta paikallaan Puolangalla – huolestunut ohikulkija kilautti hätäkeskukseen

Joutsen oli koko päivän hie­vah­ta­mat­ta pai­kal­laan Puo­lan­gal­la – huo­les­tu­nut ohi­kul­ki­ja ki­laut­ti hä­tä­kes­kuk­seen

29.04.2021 08:42
Jyrkin matkassa: 500 joutsenta viipyy vielä, ja viranomaisille soitellaan, pitäisikö alkutalven joutsenia auttaa: "Samasta syystä kuin höyhenpeite hylkii vettä, se estää kiinnijäätymisen"

Jyrkin mat­kas­sa: 500 jout­sen­ta viipyy vielä, ja vi­ran­omai­sil­le soi­tel­laan, pi­täi­si­kö al­ku­tal­ven jout­se­nia auttaa: "Sa­mas­ta syystä kuin höy­hen­pei­te hylkii vettä, se estää kiin­ni­jää­ty­mi­sen"

07.11.2020 04:00
Tilaajille
Pitkittynyt kevät viivyttää pesäpuuhia – Lähes talven keskelle muuttaneet laulujoutsenet saavat vielä tovin odottaa lumien sulamista ja pääsyä pesän rakentamiseen

Pit­kit­ty­nyt kevät vii­vyt­tää pe­sä­puu­hia – Lähes talven kes­kel­le muut­ta­neet lau­lu­jout­se­net saavat vielä tovin odottaa lumien su­la­mis­ta ja pääsyä pesän ra­ken­ta­mi­seen

01.05.2020 05:00
Tilaajille
Torvien töräyttely kaikaa yhä – jotsenet viihtyvät vielä marraskuun viimeisissä sulavesissä

Torvien tö­räyt­te­ly kaikaa yhä – jot­se­net viih­ty­vät vielä mar­ras­kuun vii­mei­sis­sä su­la­ve­sis­sä

14.11.2018 18:00
Kuusamojärven seitsemän orpoa joutsenenpoikasta opettelee elämään ilman emojaan eikä vielä tiedetä, osaavatko ne edes lentää: ”Seurataan nyt ja mietitään toimenpiteitä”

Kuu­sa­mo­jär­ven seit­se­män orpoa jout­se­nen­poi­kas­ta opet­te­lee elämään ilman emojaan eikä vielä tie­de­tä, osaa­vat­ko ne edes lentää: ”Seu­ra­taan nyt ja mie­ti­tään toi­men­pi­tei­tä”

10.10.2018 09:00
Joutsenet ovat palanneet Koillismaalle! Katso video Hossasta ja kuule veden solina – lähetä myös Koillissanomiin kuvia kevään tulosta

Jout­se­net ovat pa­lan­neet Koil­lis­maal­le! Katso video Hos­sas­ta ja kuule veden so­li­na – lähetä myös Koil­lis­sa­no­miin kuvia kevään tulosta

29.03.2018 12:40