Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusamon paloasema
Pelastuslaitoksella pari tehtävää maanantaina Koillismaalla – muun muassa Ala-Juumajärvellä matkailijoiden kanootti oli kipannut nurin

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la pari teh­tä­vää maa­nan­tai­na Koil­lis­maal­la – muun muassa Ala-Juu­ma­jär­vel­lä mat­kai­li­joi­den ka­noot­ti oli ki­pan­nut nurin

07.08.2023 16:45
Tilaajille
Pelastuslaitoksella eläimen pelastustehtävä Siulakaarteella – Orava oli jäänyt jumiin kerrostalon seinän rakenteiden väliin

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la eläimen pe­las­tus­teh­tä­vä Siu­la­kaar­teel­la – Orava oli jäänyt jumiin ker­ros­ta­lon seinän ra­ken­tei­den väliin

21.07.2023 16:57
Tilaajille
Hydrauliöljyä maahan ja dieseliä parkkipaikalle – öljyvahinkoja Kuusamossa ja Taivalkoskella

Hyd­rau­liöl­jyä maahan ja die­se­liä park­ki­pai­kal­le – öl­jy­va­hin­ko­ja Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

15.06.2023 15:26
Tilaajille
Omakotitalon ulkoverhoilu syttyi palamaan Kuusamossa – Alkusammutuksen tehneet talon asukkaat pelastivat tilanteen pahemmalta tuholta

Oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­ver­hoi­lu syttyi pa­la­maan Kuu­sa­mos­sa – Al­ku­sam­mu­tuk­sen tehneet talon asuk­kaat pe­las­ti­vat ti­lan­teen pa­hem­mal­ta tuholta

29.05.2023 12:00
Tilaajille
Kissa pakeni puuhun Kuusamossa – ”palokunnan nostolava-autolla ei päästä metsään paenneen eläimen luo, se on houkuteltava ruualla alas"

Kissa pakeni puuhun Kuu­sa­mos­sa – ”pa­lo­kun­nan nos­to­la­va-au­tol­la ei päästä metsään paen­neen eläimen luo, se on hou­ku­tel­ta­va ruualla alas"

06.05.2023 18:27 6
Tilaajille
Päälle jääneestä liedestä levisi käryä asuntoon Kuusamossa – hätäkeskus ohjeisti asukkaat poistumaan

Päälle jää­nees­tä lie­des­tä levisi käryä asun­toon Kuu­sa­mos­sa – hä­tä­kes­kus oh­jeis­ti asuk­kaat pois­tu­maan

15.03.2023 09:00
Tilaajille
Kuusamon palolaitoksella iloittiin uudesta paloautosta – myös Koillissanomien omistusjärjestelyt puhuttivat 1983

Kuu­sa­mon pa­lo­lai­tok­sel­la iloit­tiin uudesta pa­loau­tos­ta – myös Koil­lis­sa­no­mien omis­tus­jär­jes­te­lyt pu­hut­ti­vat 1983

06.03.2023 04:00
Tilaajille
Oletko pohtinut, millaista on olla jouluna paloasemalla töissä? Koillissanomat kävi paikan päällä Kuusamon paloasemalla ja otti asiasta selvää: "Kyllä se kuuluu ammattiin, että ollaan myös pyhäpäivinä töissä"

Oletko poh­ti­nut, mil­lais­ta on olla jouluna pa­loa­se­mal­la töissä? Koil­lis­sa­no­mat kävi paikan päällä Kuu­sa­mon pa­loa­se­mal­la ja otti asiasta selvää: "Kyllä se kuuluu am­mat­tiin, että ollaan myös py­hä­päi­vi­nä töissä"

26.12.2022 04:00
Tilaajille
Mies pärski hyytävässä avannossa Petäjälammessa, mutta pian hän oli maissa – katso videolta, miten ammattilaiset hoitivat homman

Mies pärski hyy­tä­väs­sä avan­nos­sa Pe­tä­jä­lam­mes­sa, mutta pian hän oli maissa – katso vi­deol­ta, miten am­mat­ti­lai­set hoi­ti­vat homman

08.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Kuusamon paloaseman miehitys oli kesällä surkealla tolalla, nyt lupeissa hieman parannusta – "Kolmas virka pannaan varmaan uudelleen auki"

Kuu­sa­mon pa­loa­se­man mie­hi­tys oli kesällä sur­keal­la to­lal­la, nyt lu­peis­sa hieman pa­ran­nus­ta – "Kolmas virka pannaan varmaan uu­del­leen auki"

24.08.2022 04:00
Tilaajille
"Asemakaavassa ei ole tällä hetkellä sille soveltuvaa paikkaa" – Kuusamon uuden paloaseman rakentaminen on ensi vuonna aloittavan hyvinvointialueen kontolla

"A­se­ma­kaa­vas­sa ei ole tällä het­kel­lä sille so­vel­tu­vaa paik­kaa" – Kuu­sa­mon uuden pa­loa­se­man ra­ken­ta­mi­nen on ensi vuonna aloit­ta­van hy­vin­voin­tia­lueen kon­tol­la

02.05.2022 04:00
Tilaajille
Leivänpaahtimesta noussut käry laukaisi palohälytyksen ja sähkötolppa kipinöi Kuusamossa

Lei­vän­paah­ti­mes­ta noussut käry lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen ja säh­kö­tolp­pa kipinöi Kuu­sa­mos­sa

30.12.2021 12:55
Tilaajille
Palohälyttimien laitevika aiheutti palohälytyksen Pölkyn puunjalostustehtaalle

Pa­lo­hä­lyt­ti­mien lai­te­vi­ka ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Pölkyn puun­ja­los­tus­teh­taal­le

27.12.2021 17:08
Tilaajille
Poro pelastettiin jäistä Kuusamossa – Pelastusmiehet vetivät eläimen köydellä sulasta ylös ja kuivalle maalle rantaan

Poro pe­las­tet­tiin jäistä Kuu­sa­mos­sa – Pe­las­tus­mie­het vetivät eläimen köy­del­lä sulasta ylös ja kui­val­le maalle rantaan

15.11.2021 13:49
Tilaajille
Kelohonka kärysi Pohjois-Kuusamossa – palokunta sammutti

Ke­lo­hon­ka kärysi Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa – ­pa­lo­kun­ta sam­mut­ti

01.09.2021 13:58
Tilaajille
Kuukkelintiellä omakotitalossa pieni irtaimistopalo tiistai-iltana  – palosta aiheutui savuvahinkoja

Kuuk­ke­lin­tiel­lä oma­ko­ti­ta­los­sa pieni ir­tai­mis­to­pa­lo tiis­tai-il­ta­na  – palosta ai­heu­tui sa­vu­va­hin­ko­ja

07.07.2021 09:17
Tilaajille
Kuusamossa ruohikkopalovaroitus voimassa – "Turhaa kulottamista on nyt vältettävä"

Kuu­sa­mos­sa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa – "Turhaa ku­lot­ta­mis­ta on nyt väl­tet­tä­vä"

01.06.2021 17:58
Tilaajille
Taivalkoski yhden päiväpalomiehen varaan – päällystöpäivystys ja ympärivuorokautinen päivystys jatkossa Kuusamossa ja Pudasjärvellä.

Tai­val­kos­ki yhden päi­vä­pa­lo­mie­hen varaan – pääl­lys­tö­päi­vys­tys ja ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys jat­kos­sa Kuu­sa­mos­sa ja Pu­das­jär­vel­lä.

22.04.2021 11:00
Tilaajille
Remonttipöly laukaisi automaattisen palohälytyksen Kuusamossa

Re­mont­ti­pö­ly lau­kai­si au­to­maat­ti­sen pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuu­sa­mos­sa

25.02.2021 14:07
Tilaajille