Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kissat
Eläinten jalostuksessa leikitään lemmikkien terveydellä – Ylijalostetun koiran elämä voi olla silkkaa kidutusta
Kolumni

Eläin­ten ja­los­tuk­ses­sa lei­ki­tään lem­mik­kien ter­vey­del­lä – Yli­ja­los­te­tun koiran elämä voi olla silkkaa ki­du­tus­ta

26.07.2023 04:00
Tilaajille
Lukijan kuva: kissat ja jänis aamulla viideltä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan kuva: kissat ja jänis aamulla vii­del­tä

07.07.2023 15:33
Tilaajille
Moni kadonnut lemmikki pääsee takaisin kotiin sosiaalisen median avulla – Lue tästä jutusta, miten toimit eläimen kadotessa

Moni ka­don­nut lem­mik­ki pääsee ta­kai­sin kotiin so­siaa­li­sen median avulla – Lue tästä ju­tus­ta, miten toimit eläimen ka­do­tes­sa

25.06.2023 04:00
Tilaajille
Suomen riistakeskus muistuttaa: Koirat pidettävä kytkettyinä luonnon varjelemiseksi

Suomen riis­ta­kes­kus muis­tut­taa: Koirat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä luonnon var­je­le­mi­sek­si

10.06.2023 10:43 2
Tilaajille
Kissa pakeni puuhun Kuusamossa – ”palokunnan nostolava-autolla ei päästä metsään paenneen eläimen luo, se on houkuteltava ruualla alas"

Kissa pakeni puuhun Kuu­sa­mos­sa – ”pa­lo­kun­nan nos­to­la­va-au­tol­la ei päästä metsään paen­neen eläimen luo, se on hou­ku­tel­ta­va ruualla alas"

06.05.2023 18:27 6
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Lehtikalat, hamsteri, kissat ja koiranpentu – tässä ovat elämäni eläimet, joista jokainen on opettanut minulle jotain
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Leh­ti­ka­lat, hams­te­ri, kissat ja koi­ran­pen­tu – tässä ovat elämäni eläi­met, joista jo­kai­nen on opet­ta­nut minulle jotain

31.03.2023 04:00
Tilaajille
"Toki huonolla tuurilla punkki voi johonkin tarttua" – Kuusamossa jonkin verran punkkeja

"Toki huo­nol­la tuu­ril­la punkki voi jo­hon­kin tart­tua" – Kuu­sa­mos­sa jonkin verran punk­ke­ja

03.06.2022 12:00
Tilaajille
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 12:15
Tilaajille
Nestehukka on vanhalla kissalla vakava asia –" Kannattaa varmistaa, että kissalla on aina puhdasta vettä saatavilla", muistuttaa eläinlääkäri

Nes­te­huk­ka on van­hal­la kis­sal­la vakava asia –" Kan­nat­taa var­mis­taa, että kis­sal­la on aina puh­das­ta vettä saa­ta­vil­la", muis­tut­taa eläin­lää­kä­ri

18.07.2021 04:00
Tilaajille
Lemmikkieläinten kysyntä jatkaa kasvuaan, kissankasvattajalta viedään pennut käsistä

Lem­mik­ki­eläin­ten kysyntä jatkaa kas­vuaan, kis­san­kas­vat­ta­jal­ta viedään pennut käsistä

07.12.2020 09:02
Tilaajille
Kissojen myrkytykset lisääntyneet marraskuussa – Tukes pyytää ilmoituksia epäillyistä myrkytystapauksista

Kis­so­jen myr­ky­tyk­set li­sään­ty­neet mar­ras­kuus­sa – Tukes pyytää il­moi­tuk­sia epäil­lyis­tä myr­ky­tys­ta­pauk­sis­ta

10.12.2020 10:07 1
Tilaajille
"Kissan kiinni pitäminen kirjattava lakiin" – Kuusamon alueella löytöeläimiä vastaanottava Tmi TassunTahtia pyörittävä yrittäjä Hanne Kärnä muuttaisi eläinsuojelulakia

"Kissan kiinni pi­tä­mi­nen kir­jat­ta­va lakiin" – Kuu­sa­mon alueel­la löy­tö­eläi­miä vas­taan­ot­ta­va Tmi Tas­sun­Tah­tia pyö­rit­tä­vä yrit­tä­jä Hanne Kärnä muut­tai­si eläin­suo­je­lu­la­kia

13.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Kotkan uskotaan tappaneen kissan kotipihaan Kuusamossa – "Eihän täällä uskalla enää kotieläimiä päästää ulos"

Kotkan us­ko­taan tap­pa­neen kissan ko­ti­pi­haan Kuu­sa­mos­sa – "Eihän täällä uskalla enää ko­ti­eläi­miä päästää ulos"

10.11.2020 14:48
Tilaajille
Tuhansia kissoja hylätään Pohjois-Pohjanmaalla vuosittain – korona-ajan lemmikki-innostuksen pelätään  lisäävät laiminlyötyjen eläinten määrää

Tu­han­sia kissoja hy­lä­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la vuo­sit­tain – ko­ro­na-ajan lem­mik­ki-in­nos­tuk­sen pe­lä­tään li­sää­vät lai­min­lyö­ty­jen eläin­ten määrää

06.10.2020 04:01
Tilaajille
Kissa ajoi ketun käpälämäkeen Posiolla – "Heräsin koiran järjettömään haukuntaan"

Kissa ajoi ketun kä­pä­lä­mä­keen Po­siol­la – "He­rä­sin koiran jär­jet­tö­mään hau­kun­taan"

18.05.2020 14:59
Tilaajille