Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Kissat

Nes­te­huk­ka on van­hal­la kis­sal­la vakava asia –" Kan­nat­taa var­mis­taa, että kis­sal­la on aina puh­das­ta vettä saa­ta­vil­la", muis­tut­taa eläin­lää­kä­ri

18.07.2021 04:00
Tilaajille

Lem­mik­ki­eläin­ten kysyntä jatkaa kas­vuaan, kis­san­kas­vat­ta­jal­ta viedään pennut käsistä

07.12.2020 09:02
Tilaajille

Kis­so­jen myr­ky­tyk­set li­sään­ty­neet mar­ras­kuus­sa – Tukes pyytää il­moi­tuk­sia epäil­lyis­tä myr­ky­tys­ta­pauk­sis­ta

10.12.2020 10:07 1
Tilaajille

"Kissan kiinni pi­tä­mi­nen kir­jat­ta­va lakiin" – Kuu­sa­mon alueel­la löy­tö­eläi­miä vas­taan­ot­ta­va Tmi Tas­sun­Tah­tia pyö­rit­tä­vä yrit­tä­jä Hanne Kärnä muut­tai­si eläin­suo­je­lu­la­kia

13.11.2020 04:00 1
Tilaajille

Kotkan us­ko­taan tap­pa­neen kissan ko­ti­pi­haan Kuu­sa­mos­sa – "Eihän täällä uskalla enää ko­ti­eläi­miä päästää ulos"

10.11.2020 14:48
Tilaajille

Tu­han­sia kissoja hy­lä­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la vuo­sit­tain – ko­ro­na-ajan lem­mik­ki-in­nos­tuk­sen pe­lä­tään li­sää­vät lai­min­lyö­ty­jen eläin­ten määrää

06.10.2020 04:01
Tilaajille

Kissa ajoi ketun kä­pä­lä­mä­keen Po­siol­la – "He­rä­sin koiran jär­jet­tö­mään hau­kun­taan"

18.05.2020 14:59
Tilaajille