Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Aitta paloi maan tasalle Kuusamossa tiistai-iltapäivänä: "Naapuri toimi aktiivisesti"

Aitta paloi maan tasalle Kuu­sa­mos­sa tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä: "Naa­pu­ri toimi ak­tii­vi­ses­ti"

19.07.2023 15:09
Tilaajille
Pelastuslaitoksella eläimen pelastustehtävä – Linnunpoikanen nostettiin takaisin pesään

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la eläimen pe­las­tus­teh­tä­vä – Lin­nun­poi­ka­nen nos­tet­tiin ta­kai­sin pesään

11.07.2023 12:40 1
Tilaajille
Rakennuspalo osoittautuikin pölyksi

Ra­ken­nus­pa­lo osoit­tau­tui­kin pölyksi

06.07.2023 14:47
Tilaajille
Pyöräkuormaaja suistui Iijokeen Maalismaan voimalaitoksen lähellä – kuljettajaa ei ole löytynyt kanavasta

Pyö­rä­kuor­maa­ja suistui Ii­jo­keen Maa­lis­maan voi­ma­lai­tok­sen lähellä – kul­jet­ta­jaa ei ole löy­ty­nyt ka­na­vas­ta

05.07.2023 15:18
Apu oli ensin kaukana mutta lopulta lähellä, kun vesi rupesi suihkuamaan Rukalla

Apu oli ensin kaukana mutta lopulta lä­hel­lä, kun vesi rupesi suih­kua­maan Rukalla

26.06.2023 16:30
Tilaajille
Jakeluauto ja pelastuslaitoksen pakettiauto kolaroivat Kuusamossa

Ja­ke­lu­au­to ja pe­las­tus­lai­tok­sen pa­ket­ti­au­to ko­la­roi­vat Kuu­sa­mos­sa

22.06.2023 11:55
Tilaajille
Useat maastopalot ovat työllistäneet Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosta – Merijärvellä sähkölinjan päälle kaatunut puu sytytti palon, sammutustyöt jatkuvat maanantaihin

Useat maas­to­pa­lot ovat työl­lis­tä­neet Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ta – Me­ri­jär­vel­lä säh­kö­lin­jan päälle kaa­tu­nut puu sytytti palon, sam­mu­tus­työt jat­ku­vat maa­nan­tai­hin

11.06.2023 23:06
Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen palot ovat vielä har­vi­nai­sia, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin ver­rat­tain uusi asia – "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

03.06.2023 17:00 1
Tilaajille
"Kuusamo, Kitkantie, räjähdys/sortuma, keskisuuri" – juustolasta kannettiin pullea pönttö pihalle

"Kuu­sa­mo, Kit­kan­tie, rä­jäh­dys/sor­tu­ma, kes­ki­suu­ri" – juus­to­las­ta kan­net­tiin pullea pönttö pihalle

20.05.2023 10:09
Tilaajille
Kevät on roskien polton ja kulotuksen aikaa – Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos muistuttaa varovaisuudesta avotulen kanssa

Kevät on roskien polton ja ku­lo­tuk­sen aikaa – Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa va­ro­vai­suu­des­ta avo­tu­len kanssa

11.05.2023 11:00
Pääkirjoitus: Ison ympäristöonnettomuuden riski on pieni – silti pelastuslaitoksen pitää olla valmis torjumaan vahinkoja, jos sellainen sattuu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ison ym­pä­ris­tö­on­net­to­muu­den riski on pieni – silti pe­las­tus­lai­tok­sen pitää olla valmis tor­ju­maan va­hin­ko­ja, jos sel­lai­nen sattuu

24.04.2023 04:00
Tilaajille
Ympäristövahinkojen torjunnan varautumisesta moitteita monille pelastuslaitoksille – Kuusamossa pystytään vastaamaan omalla kalustolla alle 6000 litran öljyvuotoon

Ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen tor­jun­nan va­rau­tu­mi­ses­ta moit­tei­ta monille pe­las­tus­lai­tok­sil­le – Kuu­sa­mos­sa pys­ty­tään vas­taa­maan omalla ka­lus­tol­la alle 6000 litran öl­jy­vuo­toon

17.04.2023 04:00
Tilaajille
Kun hätä on suurin, onko apu lähellä? Poteeko lääkärihelikopteri edelleen lentäjäpulaa ja onko ensivasteyksikön hälytyksiin aina lähtijöitä?

Kun hätä on suurin, onko apu lä­hel­lä? Poteeko lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri edel­leen len­tä­jä­pu­laa ja onko en­si­vas­te­yk­si­kön hä­ly­tyk­siin aina läh­ti­jöi­tä?

14.03.2023 14:29
Tilaajille
Laturissa olleen puhelimen akku syttyi tuleen ja lensi puolitoista metriä lattialle – vaaratilanne ryhmäkodissa Kuusamossa

La­tu­ris­sa olleen pu­he­li­men akku syttyi tuleen ja lensi puo­li­tois­ta metriä lat­tial­le – vaa­ra­ti­lan­ne ryh­mä­ko­dis­sa Kuu­sa­mos­sa

16.02.2023 10:45 1
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos ja Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos yh­dis­ty­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tok­sek­si

21.11.2022 19:00
Tilaajille
Luonnos Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasosta on julkaistu – palautetta voi antaa verkossa

Luonnos Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­sos­ta on jul­kais­tu – pa­lau­tet­ta voi antaa ver­kos­sa

12.10.2022 10:48
Tilaajille