Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kotkien ai­heut­ta­mia po­ro­ta­lous­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin – pa­lis­kun­nil­le yh­teen­sä 870 000 euroa

Pudasjärvi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksoivat vuonna 2021 yhteensä 1,7 miljoonaa euroa korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseks, kertoo Pohjois-Karjalan ely-keskus tiedotteessaan. Suurin osa korvauksista kohdistui itäisen Suomen valkoposkihanhivahinkoihin. Maakotkan poro-taloudelle aiheuttamista vuoden 2021 vahingoista maksettiin korvauksia paliskunnille yhteensä noin 870 000 euroa.

Ympäristöministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tiedottavat, että porotalouskorvauksia maksetaan sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet. Kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 24 000 euron edestä.