Säilölumi
Taivalkosken kunnalta kului vuoden säilölumiin 51 300 euroa – nyt apuna oli Metsä-Veikot, ensi vuodeksi haetaan rahaa myös yrityksiltä

Tai­val­kos­ken kun­nal­ta kului vuoden säi­lö­lu­miin 51 300 euroa – nyt apuna oli Met­sä-Vei­kot, ensi vuo­dek­si haetaan rahaa myös yri­tyk­sil­tä

24.11.2020 04:00
Tilaajille
”Lumikuiskaaja" Mikko Martikainen teki Rukalla jo 20 vuotta siten ensimmäisen säilölumikokeilun – Nyt Martikainen on suunnitellut uuden menetelmän, jonka kehittäminen oli viedä konkurssiin: "Ihan rehellisesti sanottuna minulla oli talo kanissa ja rouvan suupielet alaspäin"

”Lu­mi­kuis­kaa­ja" Mikko Mar­ti­kai­nen teki Rukalla jo 20 vuotta siten en­sim­mäi­sen säi­lö­lu­mi­ko­kei­lun – Nyt Mar­ti­kai­nen on suun­ni­tel­lut uuden me­ne­tel­män, jonka ke­hit­tä­mi­nen oli viedä kon­kurs­siin: "Ihan re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na minulla oli talo kanissa ja rouvan suu­pie­let alas­päin"

03.10.2020 15:00
Tilaajille
Lämmin sää ei estä Rukan avajaisia – Rukakeskuksen toimitusjohtaja Matti Parviainen: "Ei mulla ilmojen vuoksi hermot mene"

Lämmin sää ei estä Rukan ava­jai­sia – Ru­ka­kes­kuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Matti Par­viai­nen: "Ei mulla ilmojen vuoksi hermot mene"

02.10.2020 04:00
Tilaajille
Rukan säilölumien levitys käynnissä

Rukan säi­lö­lu­mien levitys käyn­nis­sä

28.09.2020 15:00
Tilaajille
Laskettelukausi alkaa perjantaina – katso videolta, miltä näyttää säilölumen levittäminen Rukan rinteisiin

Las­ket­te­lu­kau­si alkaa per­jan­tai­na – katso vi­deol­ta, miltä näyttää säi­lö­lu­men le­vit­tä­mi­nen Rukan rin­tei­siin

28.09.2020 15:00
Tilaajille
Ruotsalaislehti: Rukalla on yksi Euroopan pisimmistä laskettelusesongeista – kuusenkerkkäjuomaa suositellaan paikallisena erikoisuutena

Ruot­sa­lais­leh­ti: Rukalla on yksi Eu­roo­pan pi­sim­mis­tä las­ket­te­lu­se­son­geis­ta – kuu­sen­kerk­kä­juo­maa suo­si­tel­laan pai­kal­li­se­na eri­koi­suu­te­na

12.12.2018 15:34
"Aikaisemminkin on ollut leutoja vuosia" – Ruka Nordicin pääsihteeri ei ole huolissaan lämpimistä ilmoista, vaan kertoo, että lunta riittää ja kisat järjestetään

"Ai­kai­sem­min­kin on ollut leutoja vuosia" – Ruka Nor­di­cin pää­sih­tee­ri ei ole huo­lis­saan läm­pi­mis­tä il­mois­ta, vaan kertoo, että lunta riittää ja kisat jär­jes­te­tään

05.11.2018 05:00
55 vuotta hiihtänyt Kalle Saapunki iloitsi Rukan ensilumen ladusta – Rudolf Klemetillä taas tuli vain neljän kuukauden tauko hiihtoon

55 vuotta hiih­tä­nyt Kalle Saa­pun­ki iloitsi Rukan en­si­lu­men ladusta – Rudolf Kle­me­til­lä taas tuli vain neljän kuu­kau­den tauko hiih­toon

16.10.2017 14:00
Petäjäkankaan ladun tekoon maanantaina uhkien edessä: "Kovat sateet voivat vesittää koko hankkeen" – myös se mietityttää, paljonko kausi pitenee 50 000 eurolla

Pe­tä­jä­kan­kaan ladun tekoon maa­nan­tai­na uhkien edessä: "Kovat sateet voivat ve­sit­tää koko hank­keen" – myös se mie­ti­tyt­tää, pal­jon­ko kausi pitenee 50 000 eurolla

16.10.2017 05:00
Ruka avaa laskettelukauden suunnitellusti perjantaina – "Lumi säilynyt kesän yli kohtalaisen hyvin"

Ruka avaa las­ket­te­lu­kau­den suun­ni­tel­lus­ti per­jan­tai­na – "Lumi säi­ly­nyt kesän yli koh­ta­lai­sen hyvin"

02.10.2017 20:00