Talviurheilu
Taivalkoskelta ponnistus huipulle – Annamaija Oinas näyttää esimerkkiä
Kolumni

Tai­val­kos­kel­ta pon­nis­tus hui­pul­le – An­na­mai­ja Oinas näyttää esi­merk­kiä

09.12.2021 04:00
Tilaajille
Lasten Lumipäivät kiertää Suomea – Ruka ja Posio kalenterissa

Lasten Lu­mi­päi­vät kiertää Suomea – Ruka ja Posio ka­len­te­ris­sa

20.10.2021 09:54
Tilaajille
Ruka avasi laskukauden poikkeuksellisen hyvässä säässä – torstain vesisade ja yön pakkanen mannaa rinteille: "On kuin keväthangilla"

Ruka avasi las­ku­kau­den poik­keuk­sel­li­sen hyvässä säässä – tors­tain ve­si­sa­de ja yön pak­ka­nen mannaa rin­teil­le: "On kuin ke­vät­han­gil­la"

08.10.2021 14:01 2
Tilaajille
Aika painua mäkeen, Ruka avaa ensimmäiset rinteet perjantaiaamuna – katso tästä video ja myös viime kauden kuulumiset

Aika painua mäkeen, Ruka avaa en­sim­mäi­set rinteet per­jan­tai­aa­mu­na – katso tästä video ja myös viime kauden kuu­lu­mi­set

07.10.2021 15:00 1
Tilaajille
Kisat Kiinassa herättävät ajatuksia – alkava olympiatalvi tulee näkymään Kuusamossakin
Kolumni

Kisat Kii­nas­sa he­rät­tä­vät aja­tuk­sia – alkava olym­pia­tal­vi tulee nä­ky­mään Kuu­sa­mos­sa­kin

01.10.2021 04:00
Tilaajille
Iso-Syötteellä lähes miljoonan investoinnit pidempään laskukauteen – laskukausi alkaa säiden salliessa marraskuun puolivälissä

Iso-Syöt­teel­lä lähes mil­joo­nan in­ves­toin­nit pi­dem­pään las­ku­kau­teen – las­ku­kau­si alkaa säiden sal­lies­sa mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä

23.09.2021 11:17 1
Tilaajille
Enni Rukajärvelle kuntavaalien tärkein teema on ilmastonmuutoksen torjuminen – "Vaikka talvien menettäminen on iso asia itselle, voi se olla pieni murhe muiden katastrofien keskellä"

Enni Ru­ka­jär­vel­le kun­ta­vaa­lien tärkein teema on il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen – "Vaikka talvien me­net­tä­mi­nen on iso asia it­sel­le, voi se olla pieni murhe muiden ka­tast­ro­fien kes­kel­lä"

19.05.2021 11:58 1
Tilaajille
Monipuolisesti rinteessä –  tiesitkö mitä kaikkea voi harrastaa suksilla tai laudalla?

Mo­ni­puo­li­ses­ti rin­tees­sä – tie­sit­kö mitä kaikkea voi har­ras­taa suk­sil­la tai lau­dal­la?

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Kiinalainen Yancheng haluaa Kuusamon ystävyyskaupungiksi – suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta aiemmin niistä ei ole hiiskuttu julkisuuteen

Kii­na­lai­nen Yanc­heng haluaa Kuu­sa­mon ys­tä­vyys­kau­pun­gik­si – suun­ni­tel­mat ovat jo pit­käl­lä, mutta aiemmin niistä ei ole hiis­kut­tu jul­ki­suu­teen

29.04.2021 04:00 2
Tilaajille
Miika ja Aleksi tekevät sen, mihin lumikissa ei pysty – Ruka Parkin kunnostaminen vaatii sheipperiltä laskutaustaa: Sheipperi Aleksi Patja on maajoukkuetason freestylelaskija

Miika ja Aleksi tekevät sen, mihin lu­mi­kis­sa ei pysty – Ruka Parkin kun­nos­ta­mi­nen vaatii sheip­pe­ril­tä las­ku­taus­taa: Sheip­pe­ri Aleksi Patja on maa­jouk­kue­ta­son free­sty­le­las­ki­ja

23.04.2021 11:00
Tilaajille
Viime kevään onnettomuuskaan ei säikäyttänyt Milla Säkkistä pois kelkan ratista: "Näin vain, että siinä menee kelkka ja kypärän palaset lentelevät" – Umpisessa mennään nyt viimeisiä kertoja

Viime kevään on­net­to­muus­kaan ei säi­käyt­tä­nyt Milla Säk­kis­tä pois kelkan ra­tis­ta: "Näin vain, että siinä menee kelkka ja kypärän palaset len­te­le­vät" – Um­pi­ses­sa mennään nyt vii­mei­siä kertoja

10.04.2021 12:00 1
Tilaajille
Olen kyllästynyt yhteislähtöihin – tai ainakin niitä voisi vähentää
Kolumni

Olen kyl­läs­ty­nyt yh­teis­läh­töi­hin – tai ainakin niitä voisi vä­hen­tää

17.03.2021 04:00
Tilaajille
Ponnistus ja lento – Kuusamossa kasvaa tulevaisuuden toivoja mäkihyppyyn ja yhdistettyyn

Pon­nis­tus ja lento – Kuu­sa­mos­sa kasvaa tu­le­vai­suu­den toivoja mä­ki­hyp­pyyn ja yh­dis­tet­tyyn

14.03.2021 11:00
Tilaajille
Talvilajien lähettiläät haluavat lumen pöllyävän vielä lapsenlapsillekin – "Jos pahimmat ennusteet toteutuvat, elämä tulee olemaan aika kurjaa"

Tal­vi­la­jien lä­het­ti­läät ha­lua­vat lumen pöl­lyä­vän vielä lap­sen­lap­sil­le­kin – "Jos pa­him­mat en­nus­teet to­teu­tu­vat, elämä tulee olemaan aika kurjaa"

05.02.2021 19:00
Tilaajille
Onko korona-aika tehnyt sinusta liikkujan vai penkkiurheilijan? Moni on marssinut suksikaupoille – En aio alistua sosiaalisen paineen alla
Kolumni

Onko ko­ro­na-ai­ka tehnyt sinusta liik­ku­jan vai penk­kiur­hei­li­jan? Moni on mars­si­nut suk­si­kau­poil­le – En aio alistua so­siaa­li­sen paineen alla

01.02.2021 04:00
Tilaajille
Pirttipäivät tulivat, etelässä hiihdetään – loppunousu mieluummin väliaikalähtönä, kiitos
Kolumni

Pirt­ti­päi­vät tu­li­vat, ete­läs­sä hiih­de­tään – lop­pu­nou­su mie­luum­min vä­liai­ka­läh­tö­nä, kiitos

13.01.2021 04:00
Tilaajille
Taivalvaaralla latuja kunnossa,  hyppyrimäkien ylämäkiä lumetettu ja kumpareikkoa tykitetty – rinteet auki tapaniksi

Tai­val­vaa­ral­la latuja kun­nos­sa, hyp­py­ri­mä­kien ylä­mä­kiä lu­me­tet­tu ja kum­pa­reik­koa ty­ki­tet­ty – rinteet auki ta­pa­nik­si

04.12.2020 13:58
Tilaajille
Ruka Nordicin olisi voinut siirtää keväälle– tosin saattaahan se tauti jyllätä vielä silloinkin

Ruka Nor­di­cin olisi voinut siirtää ke­vääl­le– tosin saat­taa­han se tauti jyllätä vielä sil­loin­kin

30.09.2020 04:00
Taivalkosken Annamaija Oinas yhdistetyn Projekti 2026-ryhmään – Kuusamon Vilho Palosaari mäkihypyn nuorten maajoukkueessa

Tai­val­kos­ken An­na­mai­ja Oinas yh­dis­te­tyn Pro­jek­ti 2026-ryh­mään – Kuu­sa­mon Vilho Pa­lo­saa­ri mä­ki­hy­pyn nuorten maa­jouk­kuees­sa

01.06.2020 10:10
Tilaajille
Apurahaa talvilajien urheilijoille - saajien joukossa tuttuja nimiä Koillismaalta

Apu­ra­haa tal­vi­la­jien ur­hei­li­joil­le - saajien jou­kos­sa tuttuja nimiä Koil­lis­maal­ta

29.05.2020 16:38
Tilaajille