Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Talvimatkailu
"Se on ollut henki pois saman tien"– poro putosi Posion Korouomassa paikkaan, johon poromiehet uskaltavat mennä vasta kesällä

"Se on ollut henki pois saman tien"– poro putosi Posion Ko­rouo­mas­sa paik­kaan, johon po­ro­mie­het us­kal­ta­vat mennä vasta kesällä

05.02.2024 14:36 3
Tilaajille
Ensimmäiset matkailijat loppiaisena – Livo Arcticin toimitusjohtaja Mikko Kesti uskoo matkailijoita lasi-igluihin riittävän: "Kyselyjä on tullut pitkin Eurooppaa ja myös Amerikkaa, Australiaa ja Argentiinaa myöten"

En­sim­mäi­set mat­kai­li­jat lop­piai­se­na – Livo Arc­ti­cin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikko Kesti uskoo mat­kai­li­joi­ta la­si-ig­lui­hin riit­tä­vän: "Ky­se­ly­jä on tullut pitkin Eu­roop­paa ja myös Ame­rik­kaa, Aust­ra­liaa ja Ar­gen­tii­naa myöten"

21.12.2023 04:00 3
Tilaajille
Lasi-igluhanke toteutui sittenkin – Toivottavasti Posion matkailun kehittämisessä otetaan nyt paljon puhuttu ”iso askel”
Kolumni

La­si-ig­lu­han­ke to­teu­tui sit­ten­kin – Toi­vot­ta­vas­ti Posion mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä otetaan nyt paljon puhuttu ”iso askel”

25.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syöte laajentaa perheiden suosimaa aluetta uudella rinteellä ja mattohissillä

Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te laa­jen­taa per­hei­den suo­si­maa aluetta uudella rin­teel­lä ja mat­to­his­sil­lä

18.09.2023 13:11
Ryanair avaa uuden reittiyhteyden Rovaniemeltä Italiaan – vahvistettuja lentoreittejä Eurooppaan tulevaksi talveksi jo 15

Ryanair avaa uuden reit­ti­yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Ita­liaan – vah­vis­tet­tu­ja len­to­reit­te­jä Eu­roop­paan tu­le­vak­si tal­vek­si jo 15

01.08.2023 04:00
Tilaajille
Lomakylä Livohka luopui yhdestä perinteisestä palvelustaan, tilaa kaivinkoneen purkutöihin ja keskittyy mökkeihin – kaamosaikaan on niin hiljaista, että työntekijät voivat pitää kesälomansa

Lo­ma­ky­lä Livohka luopui yhdestä pe­rin­tei­ses­tä pal­ve­lus­taan, tilaa kai­vin­ko­neen pur­ku­töi­hin ja kes­kit­tyy mök­kei­hin – kaa­mos­ai­kaan on niin hil­jais­ta, että työn­te­ki­jät voivat pitää ke­sä­lo­man­sa

02.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon matkailun veturi pyyhältää kovaa vauhtia eteenpäin – 20-vuotistaivaltaan juhliva Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys paaluttaa uusia kasvutavoitteita tuleville vuosille

Kuu­sa­mon mat­kai­lun veturi pyy­häl­tää kovaa vauhtia eteen­päin – 20-vuo­tis­tai­val­taan juhliva Ru­ka-Kuu­sa­mon mat­kai­lu­yh­dis­tys paa­lut­taa uusia kas­vu­ta­voit­tei­ta tu­le­vil­le vuo­sil­le

10.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Crowst selvitti: Hiihtoloma kasvattaa kotimaan matkailua –  Lappi, Kuusamo ja Saariselkä nousevat esiin suunniteltuina matkakohteina, kuin myös laskettelukeskukset Ruka, Tahko, Levi, Ylläs ja Iso-Syöte

Crowst sel­vit­ti: Hiih­to­lo­ma kas­vat­taa ko­ti­maan mat­kai­lua – Lappi, Kuusamo ja Saa­ri­sel­kä nou­se­vat esiin suun­ni­tel­tui­na mat­ka­koh­tei­na, kuin myös las­ket­te­lu­kes­kuk­set Ruka, Tahko, Levi, Ylläs ja Iso-Syö­te

07.02.2022 11:00
Tilaajille
Posion iglukylähankkeen Livo Arcticin aikataulu on yhä epävarma – odotellessa voi seurata Petteri-poron kuulumisia

Posion ig­lu­ky­lä­hank­keen Livo Arc­ti­cin ai­ka­tau­lu on yhä epä­var­ma – odo­tel­les­sa voi seurata Pet­te­ri-po­ron kuu­lu­mi­sia

19.04.2021 15:02 1
Tilaajille
Matkailu tarvitsee kipeästi ulkomaisia asiakkaita – Pohjoisen matkailuyrittäjillä on suuri huoli ensi talvikaudesta

Mat­kai­lu tar­vit­see ki­peäs­ti ul­ko­mai­sia asiak­kai­ta – Poh­joi­sen mat­kai­lu­yrit­tä­jil­lä on suuri huoli ensi tal­vi­kau­des­ta

03.09.2020 12:00
Tilaajille