Matkailuelinkeino
Matkailu tarvitsee kipeästi ulkomaisia asiakkaita – Pohjoisen matkailuyrittäjillä on suuri huoli ensi talvikaudesta

Mat­kai­lu tar­vit­see ki­peäs­ti ul­ko­mai­sia asiak­kai­ta – Poh­joi­sen mat­kai­lu­yrit­tä­jil­lä on suuri huoli ensi tal­vi­kau­des­ta

03.09.2020 12:00 0
Tilaajille