Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pakkanen
Hytisty on ennenkin – tällaiset olivat talvisodan ajan ja viime vuosisadan kovimmat pakkaset Kuusamossa

Hytisty on en­nen­kin – täl­lai­set olivat tal­vi­so­dan ajan ja viime vuo­si­sa­dan ko­vim­mat pak­ka­set Kuu­sa­mos­sa

28.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Ota pakkanen apuun kotitöihin – pakkaspäivänä pakaste sulamaan ja tekstiilit tuultumaan

Ota pak­ka­nen apuun ko­ti­töi­hin – ­pak­kas­päi­vä­nä pakaste su­la­maan ja teks­tii­lit tuul­tu­maan

14.01.2024 17:00
Tilaajille
Koillismaalaiset LVI-yritykset muistuttavat, että ”kun pakkanen lauhtuu, kylmä tulee sisälle” – vanhassa sanonnassa on vinha perä, joka kannattaa ottaa tosissaan nykyisinkin

Koil­lis­maa­lai­set LVI-yri­tyk­set muis­tut­ta­vat, että ”kun pak­ka­nen lauh­tuu, kylmä tulee si­säl­le” – ­van­has­sa sa­non­nas­sa on vinha perä, joka kan­nat­taa ottaa to­sis­saan ny­kyi­sin­kin

12.01.2024 04:00
Tilaajille
Jäätyivätkö putket? Älä kokeile tee se itse -sulatuskikkoja

Jää­tyi­vät­kö putket? Älä kokeile tee se itse -su­la­tus­kik­ko­ja

06.01.2024 12:00
Tilaajille
Lisääkö ilmastonmuutos hyytävän kylmiä pakkasjaksoja, professori Harri Kokkola?

Lisääkö il­mas­ton­muu­tos hyy­tä­vän kylmiä pak­kas­jak­so­ja, pro­fes­so­ri Harri Kok­ko­la?

04.01.2024 17:00 3
Tilaajille
Pakkasella liika lämmitys on turhaa – Moni sortuu yleiseen virheeseen: "Lämmitetään pitkin päivää kuin höyryveturia"

Pak­ka­sel­la liika läm­mi­tys on turhaa – Moni sortuu ylei­seen vir­hee­seen: "Läm­mi­te­tään pitkin päivää kuin höy­ry­ve­tu­ria"

04.01.2024 12:21 4
Tilaajille
Tiesitkö nämä seikat kylmän vaikutuksista terveyteen? Koillissanomat kysyi asiantuntijalta, miten keho voi reagoida kylmään

Tie­sit­kö nämä seikat kylmän vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­teen? Koil­lis­sa­no­mat kysyi asian­tun­ti­jal­ta, miten keho voi rea­goi­da kylmään

03.01.2024 17:00
Tilaajille
"Tällainen pysähdys ei ole kenenkään eduksi" – Tunturirakennuksen työmaalla keskustassa vain kaksi työntekijää paikalla pakkasen vuoksi, myös hinauksia ennätysmäärä

"Täl­lai­nen py­säh­dys ei ole ke­nen­kään eduksi" – Tun­tu­ri­ra­ken­nuk­sen työ­maal­la kes­kus­tas­sa vain kaksi työn­te­ki­jää pai­kal­la pak­ka­sen vuoksi, myös hi­nauk­sia en­nä­tys­mää­rä

03.01.2024 14:33 5
Tilaajille
Kylmyys ei pikkulintuja nujerra, jos ravintoa riittää – Hangen alla pikkunisäkkäät eivät tiedä pakkasista mitään

Kylmyys ei pik­ku­lin­tu­ja nu­jer­ra, jos ra­vin­toa riittää – ­Han­gen alla pik­ku­ni­säk­käät eivät tiedä pak­ka­sis­ta mitään

03.01.2024 11:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Selaatko äkkilähtöjä rantalomalle, vai puetko lisää kerroksia? – Miten on, jännittääkö käynnissä oleva pakkaskausi

Viikon ky­sy­mys: Se­laat­ko äk­ki­läh­tö­jä ran­ta­lo­mal­le, vai puetko lisää ker­rok­sia? – Miten on, jän­nit­tää­kö käyn­nis­sä oleva pak­kas­kau­si

03.01.2024 04:00 2
Tilaajille
Kova pakkanen iski huonoon aikaan: Koillismaan laskettelukeskuksista vain Ruka avoinna, Kirintövaara ja Taivalvaara suljettiin jo uudenvuodenpäivänä

Kova pak­ka­nen iski huonoon aikaan: Koil­lis­maan las­ket­te­lu­kes­kuk­sis­ta vain Ruka avoin­na, Ki­rin­tö­vaa­ra ja Tai­val­vaa­ra sul­jet­tiin jo uu­den­vuo­den­päi­vä­nä

02.01.2024 17:26 6
Tilaajille
Vuosi vaihtuu Koillismaalla pakkasen nipistellessä, ja viikolle on luvassa vielä kylmempää – "Perjantaina voisi jo lauhtua alle 20 asteen"

Vuosi vaihtuu Koil­lis­maal­la pak­ka­sen ni­pis­tel­les­sä, ja vii­kol­le on luvassa vielä kyl­mem­pää – "Per­jan­tai­na voisi jo lauhtua alle 20 asteen"

30.12.2023 12:00
Tilaajille
Onko talven käsikirjoitus sekaisin, kun Oulangantien koivuissa on lehdet? – "Pahimpia kelejä on sellainen, että lämpötila vaihtelee plussasta miinukselle"

Onko talven kä­si­kir­joi­tus se­kai­sin, kun Ou­lan­gan­tien koi­vuis­sa on lehdet? – "­Pa­him­pia kelejä on sel­lai­nen, että läm­pö­ti­la vaih­te­lee plus­sas­ta mii­nuk­sel­le"

15.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Pakkanen kiristyy Koillismaalla – Lapin huippupakkasia ei kuitenkaan ole tällä viikolla tiedossa

Pak­ka­nen ki­ris­tyy Koil­lis­maal­la – Lapin huip­pu­pak­ka­sia ei kui­ten­kaan ole tällä vii­kol­la tie­dos­sa

13.11.2023 19:45 1
Tilaajille
Talven kovin pakkanen torstaina Pudasjärvellä – Siekkisessä Taivalkoskella -34,1 astetta

Talven kovin pak­ka­nen tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä – Siek­ki­ses­sä Tai­val­kos­kel­la -34,1 astetta

09.03.2023 18:41 1
Tilaajille
Talven kovin pakkanen Kuusamon Kiutakönkäällä tuntuu nyt 35 asteelta, maanantain jälkeen alkaa helpottaa – "Taivaalta voi myös tulla jäätävää tihkua"

Talven kovin pak­ka­nen Kuu­sa­mon Kiu­ta­kön­kääl­lä tuntuu nyt 35 as­teel­ta, maa­nan­tain jälkeen alkaa hel­pot­taa – "Tai­vaal­ta voi myös tulla jää­tä­vää tihkua"

10.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Koillismaalle pakkasvaroitus: viikonloppuna jopa -30 astetta pakkasta – Meteorologi: " Lämpötila on ollut tavanomaiseen nähden jopa kymmentä astetta kylmempää kuin tavallisesti tähän asti"

Koil­lis­maal­le pak­kas­va­roi­tus: vii­kon­lop­pu­na jopa -30 astetta pak­kas­ta – Me­teo­ro­lo­gi: " Läm­pö­ti­la on ollut ta­van­omai­seen nähden jopa kym­men­tä astetta kyl­mem­pää kuin ta­val­li­ses­ti tähän asti"

04.12.2021 04:00
Tilaajille
Kommentti: Pakkasessakin pärjää, kun on välihousut – keskeytettyä yhdistetyn mäkiosuutta lukuunottamatta Rukan kisat sujuivat hienosti
Kolumni

Kom­ment­ti: Pak­ka­ses­sa­kin pärjää, kun on vä­li­hou­sut – kes­key­tet­tyä yh­dis­te­tyn mä­ki­osuut­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta Rukan kisat su­jui­vat hie­nos­ti

28.11.2021 20:26
Tilaajille