Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Karhuntassu

Kar­hun­tas­su re­mont­tiin jou­lu­kuus­sa, pal­ve­lut Kuu­sa­mo­ta­lol­le – Uusi keskus tekee tarinat elä­väk­si: "Kuin olisi ollut Pet­re­liuk­sen muorin kanssa kau­pas­sa tai kuullut miten Mari huu­te­lee kis­so­ja, joita Er­vas­tin pojat ovat juuri hä­tyy­tel­leet"

03.09.2021 15:00
Tilaajille

Uuteen mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­kes­kus Kar­hun­tas­suun et­si­tään ta­ri­noi­ta ja kuvia – esit­te­ly­ta­pah­tu­ma huo­men­na tors­tai­na Kuu­sa­mon Ta­pah­tu­ma­to­ril­la

18.08.2021 10:31
Tilaajille

Riina Puu­ru­nen kä­si­kir­joit­ta­jak­si Kar­hun­tas­suun

27.04.2021 18:58
Tilaajille

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Hannu Hiltula uuden Kar­hun­tas­sun ark­ki­teh­ti- ja pää­suun­nit­te­li­jak­si – mikä paikan uudeksi ni­mek­si?

17.03.2021 15:00
Tilaajille

Irma Ne­va­las­ta Julia Aff­lek­tik­si ja Aust­ra­lias­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja haa­vei­li jo lu­kios­sa kan­sain­vä­li­ses­tä urasta: ”Minä olen ollut ris­ki­not­ta­ja”

11.03.2021 09:12
Tilaajille

Kohta Pikku kar­hun­kier­rok­sel­le ja Sal­pa­lin­jal­le pääsee vir­tuaa­li­ses­ti – Kar­hun­tas­su uu­dis­tuu ensi vuonna: Keksi nimi uudelle mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sel­le

27.01.2021 15:00
Tilaajille

Päi­vit­ty­vä seu­ran­ta: Näin korona sulkee ja ra­joit­taa pal­ve­lu­ja

02.12.2020 09:29

Kir­joi­ta Kar­hun­tas­suun Kuu­sa­mos­ta: Mikä Kuu­sa­mos­sa on ai­nut­laa­tuis­ta? Mitä eri­tyi­ses­ti ha­luai­sit kertoa Kuu­sa­mon his­to­rias­ta mat­kai­li­jal­le?

07.10.2020 16:00
Tilaajille