Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Karhuntassu
Lähes tuhatvuotinen raha-aarre näytille Kuusamoon – "Tästä tulee Karhuntassun vetonaula"

Lähes tu­hat­vuo­ti­nen ra­ha-aar­re näy­til­le Kuu­sa­moon – "Tästä tulee Kar­hun­tas­sun ve­to­nau­la"

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Karhuntassua odottaa ainutlaatuinen aineisto suuresta Talvitiestä – "Rahdinkuljettajat ovat ajaneet raidossa varkaiden ja susien varalta"

Kuu­sa­mon Kar­hun­tas­sua odottaa ai­nut­laa­tui­nen ai­neis­to suu­res­ta Tal­vi­ties­tä – "Rah­din­kul­jet­ta­jat ovat ajaneet rai­dos­sa var­kai­den ja susien va­ral­ta"

31.07.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Kirkonkylän pienoismalli entisöidään näyttelykohteeksi – "Kyllä tämän korjaamiseen yhteensä sata tuntia uppoaa, pienoismalli käsittää kaikkiaan 492 rakennusta"

Kuu­sa­mon Kir­kon­ky­län pie­nois­mal­li en­ti­söi­dään näyt­te­ly­koh­teek­si – "Kyllä tämän kor­jaa­mi­seen yh­teen­sä sata tuntia uppoaa, pie­nois­mal­li kä­sit­tää kaik­kiaan 492 ra­ken­nus­ta"

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki investoi ensi vuonna poikkeuksellisen summan: "Aika on otollinen", sanoo kaupunginjohtaja

Kuu­sa­mon kau­pun­ki in­ves­toi ensi vuonna poik­keuk­sel­li­sen summan: "Aika on otol­li­nen", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja

30.11.2021 04:00
Tilaajille
Karhuntassu remonttiin joulukuussa, palvelut Kuusamotalolle – Uusi keskus tekee tarinat eläväksi: "Kuin olisi ollut Petreliuksen muorin kanssa kaupassa tai kuullut miten Mari huutelee kissoja, joita Ervastin pojat ovat juuri hätyytelleet"

Kar­hun­tas­su re­mont­tiin jou­lu­kuus­sa, pal­ve­lut Kuu­sa­mo­ta­lol­le – Uusi keskus tekee tarinat elä­väk­si: "Kuin olisi ollut Pet­re­liuk­sen muorin kanssa kau­pas­sa tai kuullut miten Mari huu­te­lee kis­so­ja, joita Er­vas­tin pojat ovat juuri hä­tyy­tel­leet"

03.09.2021 15:00
Tilaajille
Uuteen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassuun etsitään tarinoita ja kuvia – esittelytapahtuma huomenna torstaina Kuusamon Tapahtumatorilla

Uuteen mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­kes­kus Kar­hun­tas­suun et­si­tään ta­ri­noi­ta ja kuvia – esit­te­ly­ta­pah­tu­ma huo­men­na tors­tai­na Kuu­sa­mon Ta­pah­tu­ma­to­ril­la

18.08.2021 10:31
Tilaajille
Riina Puurunen käsikirjoittajaksi Karhuntassuun

Riina Puu­ru­nen kä­si­kir­joit­ta­jak­si Kar­hun­tas­suun

27.04.2021 18:58
Tilaajille
Arkkitehtitoimisto Hannu Hiltula uuden Karhuntassun arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi – mikä paikan uudeksi nimeksi?

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Hannu Hiltula uuden Kar­hun­tas­sun ark­ki­teh­ti- ja pää­suun­nit­te­li­jak­si – mikä paikan uudeksi ni­mek­si?

17.03.2021 15:00
Tilaajille
Irma Nevalasta Julia Afflektiksi ja Australiasta takaisin Kuusamoon – Graafinen suunnittelija haaveili jo lukiossa kansainvälisestä urasta: ”Minä olen ollut riskinottaja”

Irma Ne­va­las­ta Julia Aff­lek­tik­si ja Aust­ra­lias­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja haa­vei­li jo lu­kios­sa kan­sain­vä­li­ses­tä urasta: ”Minä olen ollut ris­ki­not­ta­ja”

11.03.2021 09:12
Tilaajille
Kohta Pikku karhunkierrokselle ja  Salpalinjalle pääsee virtuaalisesti – Karhuntassu uudistuu ensi vuonna: Keksi nimi uudelle matkailu- ja kulttuurikeskukselle

Kohta Pikku kar­hun­kier­rok­sel­le ja Sal­pa­lin­jal­le pääsee vir­tuaa­li­ses­ti – Kar­hun­tas­su uu­dis­tuu ensi vuonna: Keksi nimi uudelle mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sel­le

27.01.2021 15:00
Tilaajille
Päivittyvä seuranta: Näin korona sulkee ja rajoittaa palveluja

Päi­vit­ty­vä seu­ran­ta: Näin korona sulkee ja ra­joit­taa pal­ve­lu­ja

02.12.2020 09:29
Kirjoita Karhuntassuun Kuusamosta: Mikä Kuusamossa on ainutlaatuista? Mitä erityisesti haluaisit kertoa Kuusamon historiasta matkailijalle?

Kir­joi­ta Kar­hun­tas­suun Kuu­sa­mos­ta: Mikä Kuu­sa­mos­sa on ai­nut­laa­tuis­ta? Mitä eri­tyi­ses­ti ha­luai­sit kertoa Kuu­sa­mon his­to­rias­ta mat­kai­li­jal­le?

07.10.2020 16:00
Tilaajille