Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Karhuntassu
Tunnetko Kuusamossa 1800-luvun loppupuolella asuneen Vasselin ja muiden ortodoksimunkkien tarinan? Karhuntassun vuoden aloittava näyttely kertoo aikansa pakolaisista

Tun­net­ko Kuu­sa­mos­sa 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la asuneen Vas­se­lin ja muiden or­to­dok­si­munk­kien ta­ri­nan? Kar­hun­tas­sun vuoden aloit­ta­va näyt­te­ly kertoo aikansa pa­ko­lai­sis­ta

22.01.2024 16:55 3
Tilaajille
Niko Väisänen luo Salpalinjan historiaa nykypäivään – sotahistoriaan voi pian tutustua Matkailukeskus Karhuntassussa ja sen verkkosivuilla virtuaalisesti.

Niko Väi­sä­nen luo Sal­pa­lin­jan his­to­riaa ny­ky­päi­vään – so­ta­his­to­riaan voi pian tu­tus­tua Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­sus­sa ja sen verk­ko­si­vuil­la vir­tuaa­li­ses­ti.

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Mi­hin­käs Po­siol­la Sy­si­tien kor­jaa­mi­nen unoh­tui, kun rahat me­ni­vät­kin lukion katon kor­jauk­seen?"

30.07.2023 04:00
Tilaajille
Sotahistoriaa, olkaa hyvä! Kuusamo tarjoilee Kenttärataa ja Salpalinjaa entistä nohevammin – "On ilo olla mukana tuottamassa tällaista"

So­ta­his­to­riaa, olkaa hyvä! Kuusamo tar­joi­lee Kent­tä­ra­taa ja Sal­pa­lin­jaa entistä no­he­vam­min – "On ilo olla mukana tuot­ta­mas­sa täl­lais­ta"

22.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamotalon ja Karhuntassun saneerauksien kustannusarviot ylittyivät

Kuu­sa­mo­ta­lon ja Kar­hun­tas­sun sa­nee­rauk­sien kus­tan­nus­ar­viot ylit­tyi­vät

13.03.2023 14:26 1
Tilaajille
Nyt virtaa saa myös Karhuntassusta – Kuusamon sähköautojen latausverkko täydentyi yhdellä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

Nyt virtaa saa myös Kar­hun­tas­sus­ta – Kuu­sa­mon säh­kö­au­to­jen la­taus­verk­ko täy­den­tyi yh­del­lä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

01.02.2023 17:00
Tilaajille
Jyväskylän ralleista Kuusamon tapahtumien kehittäjäksi – Niina Kukka muutti Kuusamoon hidastelemaan silloin, kun termiä ei oltu edes keksitty: ”En ole kertaakaan katunut päätöstä”

Jy­väs­ky­län ral­leis­ta Kuu­sa­mon ta­pah­tu­mien ke­hit­tä­jäk­si – Niina Kukka muutti Kuu­sa­moon hi­das­te­le­maan sil­loin, kun termiä ei oltu edes kek­sit­ty: ”En ole ker­taa­kaan katunut pää­tös­tä”

22.01.2023 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kar­hun­tas­su olisi ollut mah­dol­li­suus Kit­kan­tiel­le – se me­ne­tet­tiin

19.01.2023 04:00 6
Tilaajille
KAO:n Julius ja Martti suorittivat opastuksen näyttötutkintoa Karhuntassun avajaissa – katso miltä uudistunut matkailu- ja kulttuurikeskus näyttää

KAO:n Julius ja Martti suo­rit­ti­vat opas­tuk­sen näyt­tö­tut­kin­toa Kar­hun­tas­sun ava­jais­sa – katso miltä uu­dis­tu­nut mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­kes­kus näyttää

16.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Missasitko Kuusamosta kertovan dokumentin 90-luvulla? Nyt uniikin dokumentin näkee Karhuntassussa: Tekijä Pekka Koli suunnittelee uutta tarinaa Kuusamosta

Mis­sa­sit­ko Kuu­sa­mos­ta ker­to­van do­ku­men­tin 90-lu­vul­la? Nyt uniikin do­ku­men­tin näkee Kar­hun­tas­sus­sa: Tekijä Pekka Koli suun­nit­te­lee uutta tarinaa Kuu­sa­mos­ta

15.01.2023 12:00 4
Tilaajille
Datsunissa Zero Ninen musiikkia ja sovelluksella kylille – uudistettu Karhuntassu kääntää uuden sivun historiasta: "Meidän on pakko jossain vaiheessa tulla pois poterosta"

Dat­su­nis­sa Zero Ninen mu­siik­kia ja so­vel­luk­sel­la kylille – uu­dis­tet­tu Kar­hun­tas­su kääntää uuden sivun his­to­rias­ta: "Meidän on pakko jossain vai­hees­sa tulla pois po­te­ros­ta"

06.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu uudistuu ja avautuu pian yleisölle.

Mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­kes­kus Kar­hun­tas­su uu­dis­tuu ja avautuu pian ylei­söl­le.

06.01.2023 03:55
Tilaajille
Lähes tuhatvuotinen raha-aarre näytille Kuusamoon – "Tästä tulee Karhuntassun vetonaula"

Lähes tu­hat­vuo­ti­nen ra­ha-aar­re näy­til­le Kuu­sa­moon – "Tästä tulee Kar­hun­tas­sun ve­to­nau­la"

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Karhuntassua odottaa ainutlaatuinen aineisto suuresta Talvitiestä – "Rahdinkuljettajat ovat ajaneet raidossa varkaiden ja susien varalta"

Kuu­sa­mon Kar­hun­tas­sua odottaa ai­nut­laa­tui­nen ai­neis­to suu­res­ta Tal­vi­ties­tä – "Rah­din­kul­jet­ta­jat ovat ajaneet rai­dos­sa var­kai­den ja susien va­ral­ta"

31.07.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Kirkonkylän pienoismalli entisöidään näyttelykohteeksi – "Kyllä tämän korjaamiseen yhteensä sata tuntia uppoaa, pienoismalli käsittää kaikkiaan 492 rakennusta"

Kuu­sa­mon Kir­kon­ky­län pie­nois­mal­li en­ti­söi­dään näyt­te­ly­koh­teek­si – "Kyllä tämän kor­jaa­mi­seen yh­teen­sä sata tuntia uppoaa, pie­nois­mal­li kä­sit­tää kaik­kiaan 492 ra­ken­nus­ta"

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki investoi ensi vuonna poikkeuksellisen summan: "Aika on otollinen", sanoo kaupunginjohtaja

Kuu­sa­mon kau­pun­ki in­ves­toi ensi vuonna poik­keuk­sel­li­sen summan: "Aika on otol­li­nen", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja

30.11.2021 04:00
Tilaajille
Karhuntassu remonttiin joulukuussa, palvelut Kuusamotalolle – Uusi keskus tekee tarinat eläväksi: "Kuin olisi ollut Petreliuksen muorin kanssa kaupassa tai kuullut miten Mari huutelee kissoja, joita Ervastin pojat ovat juuri hätyytelleet"

Kar­hun­tas­su re­mont­tiin jou­lu­kuus­sa, pal­ve­lut Kuu­sa­mo­ta­lol­le – Uusi keskus tekee tarinat elä­väk­si: "Kuin olisi ollut Pet­re­liuk­sen muorin kanssa kau­pas­sa tai kuullut miten Mari huu­te­lee kis­so­ja, joita Er­vas­tin pojat ovat juuri hä­tyy­tel­leet"

03.09.2021 15:00
Tilaajille
Uuteen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassuun etsitään tarinoita ja kuvia – esittelytapahtuma huomenna torstaina Kuusamon Tapahtumatorilla

Uuteen mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­kes­kus Kar­hun­tas­suun et­si­tään ta­ri­noi­ta ja kuvia – esit­te­ly­ta­pah­tu­ma huo­men­na tors­tai­na Kuu­sa­mon Ta­pah­tu­ma­to­ril­la

18.08.2021 10:31
Tilaajille
Riina Puurunen käsikirjoittajaksi Karhuntassuun

Riina Puu­ru­nen kä­si­kir­joit­ta­jak­si Kar­hun­tas­suun

27.04.2021 18:58
Tilaajille
Arkkitehtitoimisto Hannu Hiltula uuden Karhuntassun arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi – mikä paikan uudeksi nimeksi?

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Hannu Hiltula uuden Kar­hun­tas­sun ark­ki­teh­ti- ja pää­suun­nit­te­li­jak­si – mikä paikan uudeksi ni­mek­si?

17.03.2021 15:00
Tilaajille