Sähköautojen latauspisteet
Viimeisin tunti

Kuu­sa­mon K-Ci­ty­mar­ke­tin säh­kö­au­to­jen la­taus­ase­ma on auki – Mukana Kuu­sa­mon en­sim­mäi­set suur­te­ho­la­taus­pis­teet

09:04
Tilaajille
Vanhemmat

Säh­kö­au­to­jen määrä on li­sään­tyy no­peas­ti – la­taus­paik­ko­ja uupuu vielä Koil­lis­maal­ta ja Pu­das­jär­vel­tä

28.04.2021 19:00
Tilaajille

Säh­kö­au­to­jen la­taus­ta kos­ke­vat opas­te­mer­kin­nät tulossa uusiin au­toi­hin ja jul­ki­siin la­taus­pis­tei­siin

22.03.2021 14:39
Tilaajille

Lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen Suo­mes­sa tar­vit­see rut­kas­ti lisää la­taus­pis­tei­tä – Koil­lis­maal­la säh­kö­au­to­jen uusin la­taus­pis­te avat­tiin Kuu­sa­mos­sa

03.03.2021 04:00
Tilaajille

Osuus­kaup­pa ra­ken­taa töp­se­li­paik­ko­ja säh­kö­au­toil­le – OP:n takana myös la­taus­pis­te: "Kyllä siinä jokunen auto käy la­taa­mas­sa"

18.12.2020 12:00
Tilaajille

Po­siol­la pääsee la­taa­maan säh­kö­au­toa – La­taus­pis­te asen­net­tu Pen­tik-mäel­le

06.07.2020 19:50
Tilaajille

Hal­li­tus pa­tis­taa maata säh­kö­au­toi­luun – la­ki­esi­tys lisäisi la­taus­pis­tei­tä ta­lo­yh­tiöi­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

20.03.2020 08:16
Tilaajille