Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Kuusamon kotiseutumuseo

Kuu­sa­mon mu­seol­la voi ih­me­tel­lä tai muis­tel­la erä- ja luon­to­kult­tuu­ria– "Naa­pu­ris­sa sa­man­ikäis­ten ei tar­vin­nut ha­ra­voi­da, koska siinä per­hees­sä oli van­hem­pia­kin lapsia"

28.07.2021 11:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken ko­ti­seu­tu­mu­seo­jen kun­nos­tuk­seen avus­tus­ta – Tai­val­kos­kel­la uu­si­taan pä­re­kat­to, Kuu­sa­mos­sa kun­nos­te­taan pa­ja­ra­ken­nus

13.04.2021 20:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon ko­ti­seu­tu­mu­seol­la on per­jan­tai­na luvassa ka­tu­teat­te­ria ja sir­kuk­sen kei­no­ja, kun Ke­sä­sir­kus Albert saapuu kau­pun­kiin: "Ha­luam­me tuoda ny­ky­sir­kus­ta paik­koi­hin, jossa sitä har­vem­min näh­dään"

30.07.2020 04:00
Tilaajille