Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia
Olympiakomitea jakoi tukea – myös Koillismaalle palasia

Olym­pia­ko­mi­tea jakoi tukea – myös Koil­lis­maal­le palasia

10.06.2022 12:00
Tilaajille
Joukkue Euroopan nuorten olympiafestivaaleille nimetty – Koillismaalta hyvä edustus

Joukkue Eu­roo­pan nuorten olym­pia­fes­ti­vaa­leil­le nimetty – Koil­lis­maal­ta hyvä edustus

10.03.2022 16:40
Tilaajille
Santeri Kiiverille suurpujottelukultaa Pekingin paralympialaisista

Santeri Kii­ve­ril­le suur­pu­jot­te­lu­kul­taa Pe­kin­gin pa­ra­lym­pia­lai­sis­ta

10.03.2022 07:46
Tilaajille
"Todettiin, että meiltähän tämä käy", sanoi Pelli joukkuekisasta – nuoret alppihiihtäjät kisasivat Rukalla

"To­det­tiin, että meil­tä­hän tämä käy", sanoi Pelli jouk­kue­ki­sas­ta – nuoret alp­pi­hiih­tä­jät ki­sa­si­vat Rukalla

15.02.2022 13:44
Tilaajille
Urheiluakatemiaverkostolle 4,2 miljoonaa euroa  kehittämisavustuksia – myös Vuokatti-Rukalle mukava potti

Ur­hei­lu­aka­te­mia­ver­kos­tol­le 4,2 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­avus­tuk­sia – myös Vuo­kat­ti-Ru­kal­le mukava potti

15.02.2022 12:11 1
Tilaajille
Alppikoululla eletään pääsykokeiden aikaa – freeskivalmentaja matkannut Pekingiin

Alp­pi­kou­lul­la eletään pää­sy­ko­kei­den aikaa – frees­ki­val­men­ta­ja mat­kan­nut Pe­kin­giin

03.02.2022 04:00
Tilaajille
Vuokatti-Ruka urheiluakatemian uudet tilat.

Vuo­kat­ti-Ru­ka ur­hei­lu­aka­te­mian uudet tilat.

07.11.2021 04:00
Tilaajille
Iloa uusista tiloista – alppikoululaisten olosuhteet Kuusamossa ovat ottaneet askeleen eteenpäin

Iloa uusista ti­lois­ta – alp­pi­kou­lu­lais­ten olo­suh­teet Kuu­sa­mos­sa ovat ot­ta­neet as­ke­leen eteen­päin

07.11.2021 04:00
Tilaajille
Rukan koulun rinnelajiryhmään haku alkanut – urheilun viikkotuntimäärä voi ryhmään valittavilla nousta jopa kahteenkymmeneen

Rukan koulun rin­ne­la­ji­ryh­mään haku alkanut – ur­hei­lun viik­ko­tun­ti­mää­rä voi ryhmään va­lit­ta­vil­la nousta jopa kah­teen­kym­me­neen

03.05.2021 19:01
Tilaajille

Ensin Sa­vo-Kar­ja­lan Lin­jal­la, sitten Kuu­sa­mon kau­pun­gil­la – Rukan alp­pi­kou­lu saa sopiva kul­ku­pe­lin

15.04.2021 11:00
Tilaajille
Rukalla alkaa urheilupainotteinen yläkoulutoiminta – Oppilaan vanhempi hehkuttaa: "Se on varmasti asia, joka aiheuttaa kiinnostusta muuallakin"

Rukalla alkaa ur­hei­lu­pai­not­tei­nen ylä­kou­lu­toi­min­ta – Op­pi­laan van­hem­pi heh­kut­taa: "Se on var­mas­ti asia, joka ai­heut­taa kiin­nos­tus­ta muual­la­kin"

02.04.2021 04:00
Tilaajille
Vuokatti-Ruka urheiluakatemian Kuusamon toimitilat järjestö- ja nuortentalon toiseen kerrokseen

Vuo­kat­ti-Ru­ka ur­hei­lu­aka­te­mian Kuu­sa­mon toi­mi­ti­lat jär­jes­tö- ja nuor­ten­ta­lon toiseen ker­rok­seen

23.03.2021 04:00
Tilaajille
Lumilautailija Kautosen olkapää leikattu - palaa mäkeen ensi kaudella

Lu­mi­lau­tai­li­ja Kau­to­sen olkapää lei­kat­tu - palaa mäkeen ensi kau­del­la

11.02.2021 17:18
Tilaajille
Kovaa tuulta ja muutenkin haastavia oloja – Urheiluakatemian laskijat onnistuivat hienosti freeskin kotimaisen kilpailukiertueen avauksessa Rukalla

Kovaa tuulta ja muu­ten­kin haas­ta­via oloja – Ur­hei­lu­aka­te­mian las­ki­jat on­nis­tui­vat hie­nos­ti frees­kin ko­ti­mai­sen kil­pai­lu­kier­tueen avauk­ses­sa Rukalla

26.01.2021 19:01
Tilaajille

Tilaa sa­nee­rat­ta­va 220-250 neliötä – ur­hei­lu­aka­te­mian ti­la­han­ke etenee

17.12.2020 09:57
Tilaajille
Hyvissä käsissä matkalla huipulle – Rukan alppikoulun urheilijat saavat asiantuntijoilta monipuolista apua

Hyvissä käsissä mat­kal­la hui­pul­le – Rukan alp­pi­kou­lun ur­hei­li­jat saavat asian­tun­ti­joil­ta mo­ni­puo­lis­ta apua

26.10.2020 12:00
Tilaajille
Kuusamossa tehdään huippuja – olympiavalmennuskeskus tuo lahjakkaita urheilijoita paikkakunnalle

Kuu­sa­mos­sa tehdään huip­pu­ja – olym­pia­val­men­nus­kes­kus tuo lah­jak­kai­ta ur­hei­li­joi­ta paik­ka­kun­nal­le

05.10.2020 04:01
Tilaajille
Saku Aho haastajaryhmässä

Saku Aho haas­ta­ja­ryh­mäs­sä

22.07.2020 16:45
Tilaajille
Olympiakomitea jakoi tehostamistukea talvilajeille - 
Vuokatti-Rukan Olympiavalmennuskeskus merkittävä osa kokonaisuutta

Olym­pia­ko­mi­tea jakoi te­hos­ta­mis­tu­kea tal­vi­la­jeil­le - Vuo­kat­ti-Ru­kan Olym­pia­val­men­nus­kes­kus mer­kit­tä­vä osa ko­ko­nai­suut­ta

29.05.2020 17:35
Tilaajille
Topias jäi asuntolaan, kun muut lähtivät  - Kuusamossa viime syksynä opiskelun aloittaneet lumilautailijat ovat keväällä olleet etäyhteyksien päässä Alppikoulun valmentajista

Topias jäi asun­to­laan, kun muut läh­ti­vät - Kuu­sa­mos­sa viime syksynä opis­ke­lun aloit­ta­neet lu­mi­lau­tai­li­jat ovat ke­vääl­lä olleet etä­yh­teyk­sien päässä Alp­pi­kou­lun val­men­ta­jis­ta

21.05.2020 15:04
Tilaajille