Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia
Freeski-laskija Lina Häggström haluaa nopeisiin tilanteisiin –tulevaisuuden haaveissa olympialaiset ja ensihoitajan ammatti

Frees­ki-las­ki­ja Lina Häggst­röm haluaa no­pei­siin ti­lan­tei­siin –tu­le­vai­suu­den haa­veis­sa olym­pia­lai­set ja en­si­hoi­ta­jan ammatti

04.02.2023 12:00
Tilaajille
Aluksi Topias Joensuu ompeli itselleen pipoja – nyt Topiaksen suunnittelemia vaatteita ostetaan ympäri Suomen: Näin 19-vuotiaasta lumilautailijasta tuli vaatealan yrittäjä

Aluksi Topias Joensuu ompeli it­sel­leen pipoja – nyt To­piak­sen suun­nit­te­le­mia vaat­tei­ta os­te­taan ympäri Suomen: Näin 19-vuo­tiaas­ta lu­mi­lau­tai­li­jas­ta tuli vaa­te­alan yrit­tä­jä

19.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Nuoret urheilijat kohti Italiaa – myös Koillismaalta käy suunta Euroopan nuorten olympiafestivaaleille

Nuoret ur­hei­li­jat kohti Italiaa – myös Koil­lis­maal­ta käy suunta Eu­roo­pan nuorten olym­pia­fes­ti­vaa­leil­le

11.01.2023 11:00
Tilaajille
"Näin paljon opiskelijoita ei ole ollut liki kymmeneen vuoteen" – Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikkaan olisi enemmän tulijoita, mutta tilat käyvät ahtaaksi

"Näin paljon opis­ke­li­joi­ta ei ole ollut liki kym­me­neen vuo­teen" – Kainuun am­mat­ti­opis­ton Kuu­sa­mon toi­mi­paik­kaan olisi enemmän tu­li­joi­ta, mutta tilat käyvät ah­taak­si

17.08.2022 04:00
Tilaajille
Olympiakomitea jakoi tukea – myös Koillismaalle palasia

Olym­pia­ko­mi­tea jakoi tukea – myös Koil­lis­maal­le palasia

10.06.2022 12:00
Tilaajille
Joukkue Euroopan nuorten olympiafestivaaleille nimetty – Koillismaalta hyvä edustus

Joukkue Eu­roo­pan nuorten olym­pia­fes­ti­vaa­leil­le nimetty – Koil­lis­maal­ta hyvä edustus

10.03.2022 16:40
Tilaajille
Santeri Kiiverille suurpujottelukultaa Pekingin paralympialaisista

Santeri Kii­ve­ril­le suur­pu­jot­te­lu­kul­taa Pe­kin­gin pa­ra­lym­pia­lai­sis­ta

10.03.2022 07:46
Tilaajille
"Todettiin, että meiltähän tämä käy", sanoi Pelli joukkuekisasta – nuoret alppihiihtäjät kisasivat Rukalla

"To­det­tiin, että meil­tä­hän tämä käy", sanoi Pelli jouk­kue­ki­sas­ta – nuoret alp­pi­hiih­tä­jät ki­sa­si­vat Rukalla

15.02.2022 13:44
Tilaajille
Urheiluakatemiaverkostolle 4,2 miljoonaa euroa  kehittämisavustuksia – myös Vuokatti-Rukalle mukava potti

Ur­hei­lu­aka­te­mia­ver­kos­tol­le 4,2 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­avus­tuk­sia – myös Vuo­kat­ti-Ru­kal­le mukava potti

15.02.2022 12:11 1
Tilaajille
Alppikoululla eletään pääsykokeiden aikaa – freeskivalmentaja matkannut Pekingiin

Alp­pi­kou­lul­la eletään pää­sy­ko­kei­den aikaa – frees­ki­val­men­ta­ja mat­kan­nut Pe­kin­giin

03.02.2022 04:00
Tilaajille
Vuokatti-Ruka urheiluakatemian uudet tilat.

Vuo­kat­ti-Ru­ka ur­hei­lu­aka­te­mian uudet tilat.

07.11.2021 04:00
Tilaajille
Iloa uusista tiloista – alppikoululaisten olosuhteet Kuusamossa ovat ottaneet askeleen eteenpäin

Iloa uusista ti­lois­ta – alp­pi­kou­lu­lais­ten olo­suh­teet Kuu­sa­mos­sa ovat ot­ta­neet as­ke­leen eteen­päin

07.11.2021 04:00
Tilaajille
Rukan koulun rinnelajiryhmään haku alkanut – urheilun viikkotuntimäärä voi ryhmään valittavilla nousta jopa kahteenkymmeneen

Rukan koulun rin­ne­la­ji­ryh­mään haku alkanut – ur­hei­lun viik­ko­tun­ti­mää­rä voi ryhmään va­lit­ta­vil­la nousta jopa kah­teen­kym­me­neen

03.05.2021 19:01
Tilaajille

Ensin Sa­vo-Kar­ja­lan Lin­jal­la, sitten Kuu­sa­mon kau­pun­gil­la – Rukan alp­pi­kou­lu saa sopiva kul­ku­pe­lin

15.04.2021 11:00
Tilaajille
Rukalla alkaa urheilupainotteinen yläkoulutoiminta – Oppilaan vanhempi hehkuttaa: "Se on varmasti asia, joka aiheuttaa kiinnostusta muuallakin"

Rukalla alkaa ur­hei­lu­pai­not­tei­nen ylä­kou­lu­toi­min­ta – Op­pi­laan van­hem­pi heh­kut­taa: "Se on var­mas­ti asia, joka ai­heut­taa kiin­nos­tus­ta muual­la­kin"

02.04.2021 04:00
Tilaajille
Vuokatti-Ruka urheiluakatemian Kuusamon toimitilat järjestö- ja nuortentalon toiseen kerrokseen

Vuo­kat­ti-Ru­ka ur­hei­lu­aka­te­mian Kuu­sa­mon toi­mi­ti­lat jär­jes­tö- ja nuor­ten­ta­lon toiseen ker­rok­seen

23.03.2021 04:00
Tilaajille
Lumilautailija Kautosen olkapää leikattu - palaa mäkeen ensi kaudella

Lu­mi­lau­tai­li­ja Kau­to­sen olkapää lei­kat­tu - palaa mäkeen ensi kau­del­la

11.02.2021 17:18
Tilaajille
Kovaa tuulta ja muutenkin haastavia oloja – Urheiluakatemian laskijat onnistuivat hienosti freeskin kotimaisen kilpailukiertueen avauksessa Rukalla

Kovaa tuulta ja muu­ten­kin haas­ta­via oloja – Ur­hei­lu­aka­te­mian las­ki­jat on­nis­tui­vat hie­nos­ti frees­kin ko­ti­mai­sen kil­pai­lu­kier­tueen avauk­ses­sa Rukalla

26.01.2021 19:01
Tilaajille

Tilaa sa­nee­rat­ta­va 220-250 neliötä – ur­hei­lu­aka­te­mian ti­la­han­ke etenee

17.12.2020 09:57
Tilaajille
Hyvissä käsissä matkalla huipulle – Rukan alppikoulun urheilijat saavat asiantuntijoilta monipuolista apua

Hyvissä käsissä mat­kal­la hui­pul­le – Rukan alp­pi­kou­lun ur­hei­li­jat saavat asian­tun­ti­joil­ta mo­ni­puo­lis­ta apua

26.10.2020 12:00
Tilaajille