Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kuusamon lukio
Oppilaitokset muistivat oppilaita – katso tästä ketkä saivat stipendejä koillismaalaisissa opinahjoissa

Op­pi­lai­tok­set muis­ti­vat op­pi­lai­ta – katso tästä ketkä saivat sti­pen­de­jä koil­lis­maa­lai­sis­sa opin­ah­jois­sa

08.06.2023 12:30 2
Tilaajille
Tuore Kuusamon lukion ylioppilas Aino Komulainen haaveilee vaikuttamisesta ja aikoo pitää seuraavaksi välivuoden: "Olisihan se aika loistavaa, jos pystyisi muuttamaan maailmaa ja auttamaan ihmisiä ajamalla esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia"

Tuore Kuu­sa­mon lukion yli­op­pi­las Aino Ko­mu­lai­nen haa­vei­lee vai­kut­ta­mi­ses­ta ja aikoo pitää seu­raa­vak­si vä­li­vuo­den: "O­li­si­han se aika lois­ta­vaa, jos pys­tyi­si muut­ta­maan maail­maa ja aut­ta­maan ihmisiä aja­mal­la esi­mer­kik­si vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sia"

17.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken, Kuusamon ja Posion kevään 2023 uudet ylioppilaat

Tässä ovat Tai­val­kos­ken, Kuu­sa­mon ja Posion kevään 2023 uudet yli­op­pi­laat

16.05.2023 10:28
Tilaajille
Miten opiskelijoilla ja opettajilla on keskenään niin tuttavalliset välit, miettivät saksalaiset opiskelijat vieraillessaan Kuusamossa: Nämä asiat he veisivät Kuusamosta mukaan omaan kouluunsa

Miten opis­ke­li­joil­la ja opet­ta­jil­la on kes­ke­nään niin tut­ta­val­li­set välit, miet­ti­vät sak­sa­lai­set opis­ke­li­jat vie­rail­les­saan Kuu­sa­mos­sa: Nämä asiat he vei­si­vät Kuu­sa­mos­ta mukaan omaan kou­luun­sa

04.04.2023 11:00
Tilaajille
"Hänelle kaikkein tärkein asia oli oikeudenmukaisuuden ehdoton toteutuminen" – Kuusamon lukion legenda, matematiikan opettaja Pentti "Marski" Mannermaa on poissa

"Hä­nel­le kaik­kein tärkein asia oli oi­keu­den­mu­kai­suu­den ehdoton to­teu­tu­mi­nen" – Kuu­sa­mon lukion le­gen­da, ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Pentti "Mars­ki" Man­ner­maa on poissa

27.02.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon lukion ja KAO:n vanhat laittavat tänään jalalla koreasti – katso tästä suora lähetys Wanhojenpäivien tanssiaisista klo 17

Kuu­sa­mon lukion ja KAO:n vanhat lait­ta­vat tänään jalalla ko­reas­ti – katso tästä suora lähetys Wan­ho­jen­päi­vien tans­siai­sis­ta klo 17

10.02.2023 13:15 1
Tilaajille
Penkinpainajaiset käynnistävät abien lukuloman – katso millaiset suunnitelmat Kuusamon abeilla oli penkkaripäivään

Pen­kin­pai­na­jai­set käyn­nis­tä­vät abien lu­ku­lo­man – katso mil­lai­set suun­ni­tel­mat Kuu­sa­mon abeilla oli penk­ka­ri­päi­vään

09.02.2023 17:00
Tilaajille
Abiturientit nousevat tänään rekkojen lavoille – katso tallenne, kun Kuusamon lukion abit aloittivat lukulomansa

Abi­tu­rien­tit nou­se­vat tänään rek­ko­jen la­voil­le – katso tal­len­ne, kun Kuu­sa­mon lukion abit aloit­ti­vat lu­ku­lo­man­sa

09.02.2023 13:24 2
Tilaajille
"He kantavat abit ulos ja nakkaavat siihen kasaan" – torstaina penkkariajelijat kiertävät kyliä ja kohteita, mutta perjantain vanhojentanssit nähdään Koillismaalla tänä vuonna vain Kuusamossa

"He kan­ta­vat abit ulos ja nak­kaa­vat siihen kasaan" – tors­tai­na penk­ka­ria­je­li­jat kier­tä­vät kyliä ja koh­tei­ta, mutta per­jan­tain van­ho­jen­tans­sit nähdään Koil­lis­maal­la tänä vuonna vain Kuu­sa­mos­sa

09.02.2023 04:00
Tilaajille
Suomen koulutusjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden lottovoittoon – aikuisopiskelija pohtii täydennysopintoja
Kolumni

Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon – ai­kuis­opis­ke­li­ja pohtii täy­den­nys­opin­to­ja

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon lukion lumilinja kiinnostaa Etelä-Suomessa: “Se selvästi trendaa nyt” – Linjalle ei vaadita opiskelijoilta kilpataustaa, vaan kiinnostus lumilajeihin riittää

Kuu­sa­mon lukion lu­mi­lin­ja kiin­nos­taa Ete­lä-Suo­mes­sa: “Se sel­väs­ti trendaa nyt” – Lin­jal­le ei vaadita opis­ke­li­joil­ta kil­pa­taus­taa, vaan kiin­nos­tus lu­mi­la­jei­hin riittää

24.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Aluksi Topias Joensuu ompeli itselleen pipoja – nyt Topiaksen suunnittelemia vaatteita ostetaan ympäri Suomen: Näin 19-vuotiaasta lumilautailijasta tuli vaatealan yrittäjä

Aluksi Topias Joensuu ompeli it­sel­leen pipoja – nyt To­piak­sen suun­nit­te­le­mia vaat­tei­ta os­te­taan ympäri Suomen: Näin 19-vuo­tiaas­ta lu­mi­lau­tai­li­jas­ta tuli vaa­te­alan yrit­tä­jä

19.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Essi, Laura ja Nuutti lähtivät ennakkoluulottomasti opiskelemaan sijoittamista lukiossa ja nuoret näkevät hyödyn jo nyt – ensi syksynä Kuusamossa avautuu jopa kolme uutta opintolinjaa

Essi, Laura ja Nuutti läh­ti­vät en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti opis­ke­le­maan si­joit­ta­mis­ta lu­kios­sa ja nuoret näkevät hyödyn jo nyt – ensi syksynä Kuu­sa­mos­sa avautuu jopa kolme uutta opin­to­lin­jaa

16.01.2023 14:00 2
Tilaajille
"Näin paljon opiskelijoita ei ole ollut liki kymmeneen vuoteen" – Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikkaan olisi enemmän tulijoita, mutta tilat käyvät ahtaaksi

"Näin paljon opis­ke­li­joi­ta ei ole ollut liki kym­me­neen vuo­teen" – Kainuun am­mat­ti­opis­ton Kuu­sa­mon toi­mi­paik­kaan olisi enemmän tu­li­joi­ta, mutta tilat käyvät ah­taak­si

17.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon, Taivalkosken ja Posion lukioiden rehtorit  iloitsevat siitä, että nyt lakitetut uudet ylioppilaat saavuttivat poikkeusoloissakin suurta menestystä – Posion lukio sai jopa valtakunnallista huomiota

Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Posion lu­kioi­den reh­to­rit iloit­se­vat siitä, että nyt la­ki­te­tut uudet yli­op­pi­laat saa­vut­ti­vat poik­keus­olois­sa­kin suurta me­nes­tys­tä – Posion lukio sai jopa val­ta­kun­nal­lis­ta huo­mio­ta

04.06.2022 17:16
Tilaajille
Koulussa myytit amislaisista ja lukiolaisista elävät vahvoina – mutta onko jonkun opiskelupaikka parempi kuin toisen?
Kolumni

Kou­lus­sa myytit amis­lai­sis­ta ja lu­kio­lai­sis­ta elävät vah­voi­na – mutta onko jonkun opis­ke­lu­paik­ka parempi kuin toisen?

01.06.2022 04:01
Tilaajille
"En tiedä yhtään kuntaa, jossa olisi tällainen yhteistyö" – vanhojen tanssit ammattiopistonkin juhla: Kuusamossa ei vain pönötystansseja, mukana nyt lavatanssitunnelmaakin

"En tiedä yhtään kuntaa, jossa olisi täl­lai­nen yh­teis­työ" – van­ho­jen tanssit am­mat­ti­opis­ton­kin juhla: Kuu­sa­mos­sa ei vain pö­nö­tys­tans­se­ja, mukana nyt la­va­tans­si­tun­nel­maa­kin

18.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Penkkarit Posiolla ja Taivalkoskella torstaina, Kuusamossa ensi viikolla – vanhatkin tanssivat eri aikaan

Penk­ka­rit Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la tors­tai­na, Kuu­sa­mos­sa ensi vii­kol­la – van­hat­kin tans­si­vat eri aikaan

09.02.2022 11:00
Tilaajille