Stipendit

Koil­lis­maan op­pi­lai­tok­sis­sa jaettu sti­pen­de­jä ja tun­nus­tuk­sia – katso tästä nimiä

08.06.2021 15:01
Tilaajille

Katso tästä Kainuun am­mat­ti­opis­ton Kuu­sa­mon toi­mi­pis­teen sti­pen­dien saajat

04.06.2021 16:00 3
Tilaajille

Kuu­sa­mon Juusto muisti nuoria ur­hei­li­joi­ta – epä­var­ma ta­lou­del­li­nen tilanne näkyi ha­ke­mus­ten mää­räs­sä

14.11.2020 13:33
Tilaajille

”Hyvä tyyppi” löytyi Tai­val­kos­kel­ta: "Mar­jaa­na on erit­täin pidetty henkilö työyh­tei­sös­säm­me"

11.10.2020 04:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon Juuston lah­joit­taa 5 000 euroa lasten ja nuorten lii­kun­nan tu­ke­mi­sek­si – kummina toimii jää­kiek­koi­li­ja Taneli Ron­kai­nen

28.08.2020 09:36
Tilaajille

Katso tästä ketkä saivat sti­pen­dit OSAOn Tai­val­kos­ken yk­si­kös­sä

08.06.2020 17:55
Tilaajille

Koil­lis­maan kou­luil­la jaet­tiin sti­pen­de­jä ja tun­nus­tuk­sia – katso tästä, ketkä saivat mitäkin

03.06.2020 17:25
Tilaajille

Koulut pal­kit­si­vat sti­pen­deil­lä hyvin pär­jän­nei­tä – katso ni­mi­lis­tat tästä!

04.06.2018 15:00