Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nilon koulu
Lukijalta: Moottoripyörät ja autot tutuiksi Nilon koulun tapahtumassa – Kevytmoottoripyörät tervetulleita Koillis-MC:n toimintaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Moot­to­ri­pyö­rät ja autot tu­tuik­si Nilon koulun ta­pah­tu­mas­sa – Ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rät ter­ve­tul­lei­ta Koil­lis-MC:n toi­min­taan

26.05.2022 17:00
Tilaajille

Tans­si­kurs­si Kuu­sa­mos­sa Nilon kou­lul­la lauan­tai­na

06.05.2022 17:30
"Opettaja, älä moralisoi" – kuusamolaiset nuoret toivovat parempaa seksuaalikasvatusta ja joustoa läksyihin

"O­pet­ta­ja, älä mo­ra­li­soi" – ­kuu­sa­mo­lai­set nuoret toi­vo­vat pa­rem­paa sek­suaa­li­kas­va­tus­ta ja joustoa läk­syi­hin

06.05.2022 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Aprillia! Pierupussin päälle istutetun opettajan Risto Hurskaisen murjaisu oli paljonpuhuva
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Ap­ril­lia! Pie­ru­pus­sin päälle is­tu­te­tun opet­ta­jan Risto Hurs­kai­sen mur­jai­su oli pal­jon­pu­hu­va

01.04.2022 11:01
Tilaajille
Nilon koululla asennettiin valvontakamerat sisätiloihin lisääntyneen ilkivallan vuoksi – ilmiön taustalla sosiaalisen median trendit

Nilon kou­lul­la asen­net­tiin val­von­ta­ka­me­rat si­sä­ti­loi­hin li­sään­ty­neen il­ki­val­lan vuoksi – ilmiön taus­tal­la so­siaa­li­sen median trendit

28.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Nilon koulun opettajainhuoneesta näen uuden koulun työmaan yläviistosta ja voin taivastella ääneen, miksi työt seisovat
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Nilon koulun opet­ta­jain­huo­nees­ta näen uuden koulun työmaan ylä­viis­tos­ta ja voin tai­vas­tel­la ääneen, miksi työt sei­so­vat

24.11.2021 04:00
Tilaajille
Koronatartunnat leviävät lapsilla Kuusamossa – Koronaan sairastuneiden lasten äidit toivovat parempaa tiedonkulkua

Ko­ro­na­tar­tun­nat le­viä­vät lap­sil­la Kuu­sa­mos­sa – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den lasten äidit toi­vo­vat pa­rem­paa tie­don­kul­kua

15.11.2021 04:00
Tilaajille
Nilon koulun ysiluokkalaisista ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen haki useampi kuin lukioon – Kuusamon ulkopuolisista opinahjoista suosituin löytyy naapuripitäjästä

Nilon koulun ysi­luok­ka­lai­sis­ta en­si­si­jai­ses­ti am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haki useampi kuin lukioon – Kuu­sa­mon ul­ko­puo­li­sis­ta opin­ah­jois­ta suo­si­tuin löytyy naa­pu­ri­pi­tä­jäs­tä

09.06.2021 19:00
Tilaajille
Tunturirakennus ei tyydy Nilonkankaan koulun urakkapäätökseen – tätä yhtiö vaatii valituksessaan Markkinaoikeudelle

Tun­tu­ri­ra­ken­nus ei tyydy Ni­lon­kan­kaan koulun urak­ka­pää­tök­seen – tätä yhtiö vaatii va­li­tuk­ses­saan Mark­ki­na­oi­keu­del­le

13.05.2021 12:43 1
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Hiihtolenkkini Keravalla alkoi hyvin – kuulokkeista soi Anssi Kelan 1972 ja aloin miettiä Nilon Mega Reunionia, eli luokkakokousta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Hiih­to­lenk­ki­ni Ke­ra­val­la alkoi hyvin – kuu­lok­keis­ta soi Anssi Kelan 1972 ja aloin miettiä Nilon Mega Reu­nio­nia, eli luok­ka­ko­kous­ta

17.02.2021 11:01
Tilaajille
Metsätiimi vei yli 500 lasta metsään – 4H-yhdistys järjesti Metsäpäivät jo 15. kerran

Met­sä­tii­mi vei yli 500 lasta metsään – 4H-yh­dis­tys jär­jes­ti Met­sä­päi­vät jo 15. kerran

12.09.2020 04:00
Tilaajille