Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

ajoneuvot
Kuukausi
Kolme kymmenestä autosta pomppasi katsastuksessa viime vuonna – sähköautoissa hylkysyyt olivat samoja kuin muissakin henkilöautoissa

Kolme kym­me­nes­tä autosta pomp­pa­si kat­sas­tuk­ses­sa viime vuonna – säh­kö­au­tois­sa hyl­ky­syyt olivat samoja kuin muis­sa­kin hen­ki­lö­au­tois­sa

13.03.2023 15:14
Tilaajille
Koronasulut menivät kuusamolaisella Laura Paloniemellä (liik.) tunteisiin ja hän lähti vaikuttamaan politiikassa – nyt eduskuntavaaliehdokkaana hän haluaa keventää verotusta ja vähentää himmeleitä

Ko­ro­na­su­lut menivät kuu­sa­mo­lai­sel­la Laura Pa­lo­nie­mel­lä (liik.) tun­tei­siin ja hän lähti vai­kut­ta­maan po­li­tii­kas­sa – ­nyt edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaa­na hän haluaa ke­ven­tää ve­ro­tus­ta ja vä­hen­tää him­me­lei­tä

10.03.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuinka on mahdollista, että koko Kuusamon keskustan suurimmalla parkkipaikalla on niin kova uupelo parkkipaikoista, että täytyy hoitaa asia uhkaamalla parkkisakolla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuinka on mah­dol­lis­ta, että koko Kuu­sa­mon kes­kus­tan suu­rim­mal­la park­ki­pai­kal­la on niin kova uupelo park­ki­pai­kois­ta, että täytyy hoitaa asia uh­kaa­mal­la park­ki­sa­kol­la?

04.03.2023 04:00 12
Tilaajille
Viime vuonna liikenteessä ennätysvähän kuolemia – Yhä useampi 17-vuotias saa ajokortin, mutta nuorten liikennekuolemat pysyvät samalla tasolla

Viime vuonna lii­ken­tees­sä en­nä­tys­vä­hän kuo­le­mia – Yhä useampi 17-vuo­tias saa ajo­kor­tin, mutta nuorten lii­ken­ne­kuo­le­mat pysyvät samalla tasolla

28.02.2023 19:08
Kuusamon ja Oulun välille halutaan kolme ohituskaistaa lisää – Väylävirastolle lähtevä tiukkasanainen lausunto perää turvallisuutta monelta kantilta: "Huoltovarmuus sanomattakin selvää"

Kuu­sa­mon ja Oulun välille ha­lu­taan kolme ohi­tus­kais­taa lisää – Väy­lä­vi­ras­tol­le lähtevä tiuk­ka­sa­nai­nen lau­sun­to perää tur­val­li­suut­ta monelta kan­til­ta: "Huol­to­var­muus sa­no­mat­ta­kin selvää"

28.02.2023 04:00 5
Tilaajille
Tukkirekka ja koululaisbussi kolaroivat Taivalkoskella – muutama lapsi sai lieviä vammoja: tilannetta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena

Tuk­ki­rek­ka ja kou­lu­lais­bus­si ko­la­roi­vat Tai­val­kos­kel­la – ­muu­ta­ma lapsi sai lieviä vam­mo­ja: ti­lan­net­ta tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na

27.02.2023 19:23 2
Tilaajille
Vanhemmat
Nyt virtaa saa myös Karhuntassusta – Kuusamon sähköautojen latausverkko täydentyi yhdellä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

Nyt virtaa saa myös Kar­hun­tas­sus­ta – Kuu­sa­mon säh­kö­au­to­jen la­taus­verk­ko täy­den­tyi yh­del­lä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

01.02.2023 17:00
Tilaajille
Koillissanomat pääsi koeajolle uudenlaisella kulkuneuvolla, joita ei vielä Suomesta monta löydy – tällainen on lumikulkija Moonbike

Koil­lis­sa­no­mat pääsi koe­ajol­le uu­den­lai­sel­la kul­ku­neu­vol­la, joita ei vielä Suo­mes­ta monta löydy – täl­lai­nen on lu­mi­kul­ki­ja Moon­bi­ke

26.01.2023 04:00 1
Tilaajille
"Rikolliset on saatava pois alalta" – Taksiliitto vaatii harmaan talouden torjuntaa, julkaisi eettiset ohjeet jäsenilleen

"Ri­kol­li­set on saatava pois alalta" – Tak­si­liit­to vaatii harmaan ta­lou­den tor­jun­taa, jul­kai­si eet­ti­set ohjeet jä­se­nil­leen

02.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Arvaatko mikä oli vuoden kovin uutinen Koillismaalla Tsekkaa tästä luetuimmat jutut

Ar­vaat­ko mikä oli vuoden kovin uutinen Koil­lis­maal­la Tsekkaa tästä lue­tuim­mat jutut

31.12.2022 12:00
Tilaajille
"Käynnistäessä hieman erilainen ääni mitä piti" – Kuusamossa viety katalysaattoreita joulunpyhien aikana huoltamon pihasta – yrittäjä uskoo, että lisää varkauksia paljastuu vielä

"Käyn­nis­täes­sä hieman eri­lai­nen ääni mitä piti" – Kuu­sa­mos­sa viety ka­ta­ly­saat­to­rei­ta jou­lun­py­hien aikana huol­ta­mon pihasta – yrit­tä­jä uskoo, että lisää var­kauk­sia pal­jas­tuu vielä

27.12.2022 13:28 1
Tilaajille
Kun puu laittoi ajoreitin uusiksi – Kannattaako teiden tilaa seurata netistä?
Kolumni

Kun puu laittoi ajo­rei­tin uusiksi – Kan­nat­taa­ko teiden tilaa seurata ne­tis­tä?

14.12.2022 04:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Suomalainen  nuori ajaa EU:n vanhimmalla autolla viidessä vuodenajassa – saksalainen nuori uudella mersulla tai bemarilla vain kolmessa
Mielipidekirjoitus

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Suo­ma­lai­nen nuori ajaa EU:n van­him­mal­la autolla vii­des­sä vuo­den­ajas­sa – sak­sa­lai­nen nuori uudella mer­sul­la tai be­ma­ril­la vain kol­mes­sa

20.11.2022 04:00
Tilaajille
Vanhaa pitää korjata enemmän – Taivalkoskella ajetaan Pohjois-Pohjanmaan vanhimmilla autoilla

Vanhaa pitää korjata enemmän – Tai­val­kos­kel­la ajetaan Poh­jois-Poh­jan­maan van­him­mil­la au­toil­la

14.11.2022 14:47
Tilaajille
Tie oli niin liukas, että ambulanssikin jäi jumiin potilas kyydissään – Kuusamossa syntyi tienhoidollisesti vaarallinen tilanne, josta viranomaisen mukaan "pitää ehdottomasti ottaa opiksi"

Tie oli niin liukas, että am­bu­lans­si­kin jäi jumiin potilas kyy­dis­sään – Kuu­sa­mos­sa syntyi tien­hoi­dol­li­ses­ti vaa­ral­li­nen ti­lan­ne, josta vi­ran­omai­sen mukaan "pitää eh­dot­to­mas­ti ottaa opiksi"

14.11.2022 04:00 8
Tilaajille
Oikein valittu lisävalo täydentää kaukovaloja – kuluttajan oltava tarkkana, jotta ei osta laitonta valoa

Oikein valittu li­sä­va­lo täy­den­tää kau­ko­va­lo­ja – ku­lut­ta­jan oltava tark­ka­na, jotta ei osta lai­ton­ta valoa

27.10.2022 11:00
Tilaajille
Hylätty auto on usein vanhempaa vuosimallia ja sen kohtalo on karu, jos omistajaa ei löydy – Kuusamossa tapauksia vuosittain kymmenkunta

Hylätty auto on usein van­hem­paa vuo­si­mal­lia ja sen kohtalo on karu, jos omis­ta­jaa ei löydy – Kuu­sa­mos­sa ta­pauk­sia vuo­sit­tain kym­men­kun­ta

28.09.2022 17:00
Tilaajille
Yhteiskäyttöauton kysyntä jäi vähäiseksi Rukalla – PlanBilin toimitusjohtajan mukaan kulttuuri muuttuu hitaasti: "Ei ole totuttu käyttämään tällaista"

Yh­teis­käyt­tö­au­ton kysyntä jäi vä­häi­sek­si Rukalla – Plan­Bi­lin toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kult­tuu­ri muuttuu hi­taas­ti: "Ei ole totuttu käyt­tä­mään täl­lais­ta"

21.09.2022 11:14
Tilaajille
Uudesta auton hinta-arviopalvelusta on tullut kuluttajille yllätyslaskuja – reklamoi laskusta heti, neuvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Uudesta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­lus­ta on tullut ku­lut­ta­jil­le yl­lä­tys­las­ku­ja – rek­la­moi las­kus­ta heti, neuvoo Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

31.08.2022 14:05
Tilaajille
Hirvikolarin riski kasvaa syyspimeällä metsästyksen ja hirven kiima-ajan alettua – lähes kolmannes onnettomuuksista tapahtuu syys-lokakuussa

Hir­vi­ko­la­rin riski kasvaa syys­pi­meäl­lä met­säs­tyk­sen ja hirven kii­ma-ajan alettua – lähes kol­man­nes on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu syys-lo­ka­kuus­sa

25.08.2022 19:00
Tilaajille