Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

ajoneuvot
Yli 25 000 hiihtolomalaista ja matkailijaa kansoitti Rukan – "Vilkkaimpina päivinä menee noin tuhat pizzaa, määrä on satoja enemmän normaali arkiviikkoihin verrattuna"

Yli 25 000 hiih­to­lo­ma­lais­ta ja mat­kai­li­jaa kan­soit­ti Rukan – "Vilk­kaim­pi­na päivinä menee noin tuhat pizzaa, määrä on satoja enemmän nor­maa­li ar­ki­viik­koi­hin ver­rat­tu­na"

21.02.2024 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelaisen Aatu Turpeisen rassausvideoita katsovat jopa sadat tuhannet ihmiset –  näin Aatun harrastus kasvoi melkein päätyöksi

Tai­val­kos­ke­lai­sen Aatu Tur­pei­sen ras­saus­vi­deoi­ta kat­so­vat jopa sadat tu­han­net ihmiset –  näin Aatun har­ras­tus kasvoi melkein pää­työk­si

07.01.2024 17:00 2
Tilaajille
Rebelwerksin Aatu Turpeinen tubettaa autoharrastuksestaan

Re­bel­werk­sin Aatu Tur­pei­nen tu­bet­taa au­to­har­ras­tuk­ses­taan

07.01.2024 17:00
Tilaajille
Traktorimönkijöiden suosio näkyy myös onnettomuustilastoissa – mopoauto-onnettomuudet vähentyneet

Trak­to­ri­mön­ki­jöi­den suosio näkyy myös on­net­to­muus­ti­las­tois­sa – mo­po­au­to-on­net­to­muu­det vä­hen­ty­neet

17.12.2023 13:46
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikalla tilanne on rauhallinen, mutta esteitä rakennetaan nyt varmuuden vuoksi: "Turvaa viranomaisten toiminnan"

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kal­la tilanne on rau­hal­li­nen, mutta esteitä ra­ken­ne­taan nyt var­muu­den vuoksi: "Turvaa vi­ran­omais­ten toi­min­nan"

20.11.2023 13:55 7
Tilaajille
Toyota RAV4 latautuu nyt myös töpselistä – Koillissanomat koeajoi jykevän hybridiauton ja ihastui sähköiseen ajoon metsäautotiellä

Toyota RAV4 la­tau­tuu nyt myös töp­se­lis­tä – Koil­lis­sa­no­mat koeajoi jykevän hyb­ri­di­au­ton ja ihastui säh­köi­seen ajoon met­sä­au­to­tiel­lä

14.11.2023 17:00 2
Tilaajille
Ajokeli muuttuu huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lumisateiden vuoksi keskiviikkona: "Toivottavasti on kaikilla talvirenkaat alla"

Ajokeli muuttuu huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa lu­mi­sa­tei­den vuoksi kes­ki­viik­ko­na: "Toi­vot­ta­vas­ti on kai­kil­la tal­vi­ren­kaat alla"

01.11.2023 15:44
"Silloin räjähti rengas ja rupesi näkymään liekkejä" – rekan lavetin akselistossa tulipalo kesken ajon Posion Pernussa

"Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – rekan lavetin ak­se­lis­tos­sa tu­li­pa­lo kesken ajon Posion Per­nus­sa

27.09.2023 19:00
Tilaajille
Yksityisteiden peruskorjauksiin esitetään 300 000 euron lisämäärärahaa Kuusamossa

Yk­si­tyis­tei­den pe­rus­kor­jauk­siin esi­te­tään 300 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa Kuu­sa­mos­sa

25.09.2023 13:00 4
Tilaajille
Sirniönjoen silta kunnostetaan – Metsähallitus: "Tie suljettu ainakin viikon lokakuussa"

Sir­niön­joen silta kun­nos­te­taan – Met­sä­hal­li­tus: "Tie sul­jet­tu ainakin viikon lo­ka­kuus­sa"

25.09.2023 10:18
Tilaajille
Kuljetusalalla muhii monisyinen ongelma, joka halutaan ratkaista, kun se on vielä mahdollista – Asiaa pohdittiin Kuusamossa Puutavaraseminaarissa

Kul­je­tus­alal­la muhii mo­ni­syi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan rat­kais­ta, kun se on vielä mah­dol­lis­ta – Asiaa poh­dit­tiin Kuu­sa­mos­sa Puu­ta­va­ra­se­mi­naa­ris­sa

18.09.2023 04:00
Tilaajille
Harrin naama ei pysynyt peruslukemilla, kun hän nosti katiskan Kuusamojärvestä – "Suurin ahven, mitä olen ikinä saanut"

Harrin naama ei pysynyt pe­rus­lu­ke­mil­la, kun hän nosti ka­tis­kan Kuu­sa­mo­jär­ves­tä – "Suurin ahven, mitä olen ikinä saanut"

13.09.2023 04:00 2
Tilaajille
IKH tekee paluun ja tuo mukanaan Fixuksen – Liimatainen supistaa toimintaansa

IKH tekee paluun ja tuo mu­ka­naan Fi­xuk­sen – Lii­ma­tai­nen su­pis­taa toi­min­taan­sa

24.08.2023 14:00 4
Tilaajille
Posion keskustan kaavateiden peruskorjaamiset aloitettiin vihdoin – kuntoon laitetaan ainakin Uimaniementie ja Muikkutie

Posion kes­kus­tan kaa­va­tei­den pe­rus­kor­jaa­mi­set aloi­tet­tiin vihdoin – kuntoon lai­te­taan ainakin Ui­ma­nie­men­tie ja Muik­ku­tie

22.08.2023 17:59 3
Tilaajille
Viikon kysymys: Minkä ikäinen on taloutesi nuorin henkilöauto?

Viikon ky­sy­mys: Minkä ikäinen on ta­lou­te­si nuorin hen­ki­löau­to?

09.08.2023 04:00
Tilaajille
Oulun poliisi näkee vakuuttamattomia autoja liikenteessä päivittäin – Seurauksena virkavalta vie kilvet, maksettavaa voi tulla tuhansia euroja

Oulun poliisi näkee va­kuut­ta­mat­to­mia autoja lii­ken­tees­sä päi­vit­täin – Seu­rauk­se­na vir­ka­val­ta vie kilvet, mak­set­ta­vaa voi tulla tu­han­sia euroja

04.08.2023 13:09
Tilaajille
Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo ensimmäisten kuukausien aikana – Ammattikuskille työvälineen viat ovat kiusallisia

Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien aikana – Am­mat­ti­kus­kil­le työ­vä­li­neen viat ovat kiu­sal­li­sia

31.07.2023 11:45
Tilaajille
Mustikan kukkia on Koillismaalla laskettu jopa yli 300 kappaletta neliöltä, mutta kaataako kuivuus sadon? – "Pölytystuloksen alueellinen ja paikallinen vaihtelu on tavanomaista suurempaa"

Mus­ti­kan kukkia on Koil­lis­maal­la las­ket­tu jopa yli 300 kap­pa­let­ta ne­liöl­tä, mutta kaa­taa­ko kuivuus sadon? – "Pö­ly­tys­tu­lok­sen alueel­li­nen ja pai­kal­li­nen vaih­te­lu on ta­van­omais­ta suu­rem­paa"

29.06.2023 11:00 4
Tilaajille
Ajoreittinsä tarkasti suunnitteleva palkitaan täyssähköautoilussa – Koillissanomat koeajoi Mercedez-Benz EQE:n ja kokeili miten älykkääksi autot ovat kehittyneet

Ajo­reit­tin­sä tar­kas­ti suun­nit­te­le­va pal­ki­taan täys­säh­kö­au­toi­lus­sa – Koil­lis­sa­no­mat koeajoi Mer­ce­dez-Benz EQE:n ja kokeili miten älyk­kääk­si autot ovat ke­hit­ty­neet

21.06.2023 12:00 1
Tilaajille
Yhden pysähdyksen taktiikalla vaikka Yhdysvaltoihin – saksalaiset lentoyhtiöt liikennöivät säännöllisiä reittilentoja Kuusamon lentoasemalla tulevana talvena

Yhden py­säh­dyk­sen tak­tii­kal­la vaikka Yh­dys­val­toi­hin – sak­sa­lai­set len­to­yh­tiöt lii­ken­nöi­vät sään­nöl­li­siä reit­ti­len­to­ja Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la tu­le­va­na talvena

19.06.2023 04:00 2
Tilaajille