Juuri nyt: Posion taa­ja­man va­lais­tus uu­si­taan - kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus lausua mie­li­pi­teen­sä suun­ni­tel­miin

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukutaito
Kirjaseikkailuleirillä nukutaan kirjastossa – leiri luo lapsille ja nuorille intoa sanataiteen ja kirjallisuuden pariin

Kir­ja­seik­kai­lu­lei­ril­lä nu­ku­taan kir­jas­tos­sa – leiri luo lap­sil­le ja nuo­ril­le intoa sa­na­tai­teen ja kir­jal­li­suu­den pariin

05.07.2023 04:00
Tilaajille
Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt huomattavasti – lukuintoa voi nostattaa kesällä, sillä ääni- ja e-kirjat kulkevat helposti mukana

Suo­ma­lais­ten lasten ja nuorten lu­ku­tai­to on hei­ken­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti – lu­ku­in­toa voi nos­tat­taa ke­säl­lä, sillä ääni- ja e-kir­jat kul­ke­vat hel­pos­ti mukana

09.06.2023 12:00
Tilaajille
Muuttamisessa tympeintä on laatikoiden purkaminen – Se kuitenkin kannattaa, sillä vastaan voi tulla kadonneita aarteita
Kolumni

Muut­ta­mi­ses­sa tym­pein­tä on laa­ti­koi­den pur­ka­mi­nen – Se kui­ten­kin kan­nat­taa, sillä vastaan voi tulla ka­don­nei­ta aar­tei­ta

18.07.2022 04:00
Tilaajille
Lähes 14 prosentilla nuorista on riittämätön lukutaito arjessa selviämiseen – lukutaitostrategian tavoitteena on parantaa lukutaitoa ja ehkäistä syrjäytymistä

Lähes 14 pro­sen­til­la nuo­ris­ta on riit­tä­mä­tön lu­ku­tai­to arjessa sel­viä­mi­seen – lu­ku­tai­to­stra­te­gian ta­voit­tee­na on pa­ran­taa lu­ku­tai­toa ja eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä

16.11.2021 09:03
Tilaajille
Lasten ja nuorten lukemista vauhditetaan pelillisyydellä ja somehaasteilla – Lue asiantuntijan vinkit, kuinka lasta voi innostaa kirjojen pariin

Lasten ja nuorten lu­ke­mis­ta vauh­di­te­taan pe­lil­li­syy­del­lä ja so­me­haas­teil­la – Lue asian­tun­ti­jan vinkit, kuinka lasta voi in­nos­taa kir­jo­jen pariin

18.06.2021 08:29
Tilaajille
Lähes viisi miljoonaa haettavissa lukutaidon aukkojen paikkaamiseen yläkoulussa: "Oppimiserojen kasvaminen ei ole mikään luonnonlaki, vaan asia jonka ratkaisemiseksi on tehtävä päättäväisesti töitä"

Lähes viisi mil­joo­naa haet­ta­vis­sa lu­ku­tai­don auk­ko­jen paik­kaa­mi­seen ylä­kou­lus­sa: "Op­pi­mi­se­ro­jen kas­va­mi­nen ei ole mikään luon­non­la­ki, vaan asia jonka rat­kai­se­mi­sek­si on tehtävä päät­tä­väi­ses­ti töitä"

19.04.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: #Lu­ku­lii­ke: lu­ku­tai­to ei ole it­ses­tään­sel­vyys – sitä täytyy vaalia

04.10.2018 14:00
Pojat lukevat pojille – ammattiopiston pojat saavat muistijäljen pienemmilleen lukemisesta

Pojat lukevat pojille – am­mat­ti­opis­ton pojat saavat muis­ti­jäl­jen pie­nem­mil­leen lu­ke­mi­ses­ta

03.09.2018 17:45