Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Päätaloviikko
Tällainen on kesän Päätaloviikko – "Tasokas ohjelmistokattaus kasassa, ohjelmistossa yli 60 erillistä ohjelmanumeroa"

Täl­lai­nen on kesän Pää­ta­lo­viik­ko – "Ta­so­kas oh­jel­mis­to­kat­taus ka­sas­sa, oh­jel­mis­tos­sa yli 60 eril­lis­tä oh­jel­ma­nu­me­roa"

11.03.2023 12:00
Tilaajille
Päätalon tuhannet tarinat, Suomen kansan yhteinen muisti ja ikkuna isovanhempien maailmaan

Pää­ta­lon tu­han­net ta­ri­nat, Suomen kansan yh­tei­nen muisti ja ikkuna iso­van­hem­pien maail­maan

11.07.2022 08:54
Tilaajille
Päätaloviikon pääjuhlaa voi seurata etänä

Pää­ta­lo­vii­kon pää­juh­laa voi seurata etänä

08.07.2022 13:39
Tilaajille
Jousiammunnan suosio kasvaa Koillismaalla – Laji kiinnosti Päätaloviikolla

Jou­si­am­mun­nan suosio kasvaa Koil­lis­maal­la – Laji kiin­nos­ti Pää­ta­lo­vii­kol­la

08.07.2022 12:00
Tilaajille
Runonlausuntaa, aarteenetsintää tai veneretki saareen – Päätaloviikon ohjelmassa monipuolisesti tapahtumia koko perheelle

Ru­non­lau­sun­taa, aar­teen­et­sin­tää tai ve­ne­ret­ki saareen – Pää­ta­lo­vii­kon oh­jel­mas­sa mo­ni­puo­li­ses­ti ta­pah­tu­mia koko per­heel­le

04.07.2022 16:49
Tilaajille
Työnsä jättävän Taivalkosken kulttuurituottaja Heli Paaso-Rantalan mukaan paineet Päätaloviikon ja sen ohjelmiston uudistamiselle kasvavat – ainakin vielä ensi kesänä viikko etenee perinteisellä ohjelmalla

Työnsä jät­tä­vän Tai­val­kos­ken kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Heli Paa­so-Ran­ta­lan mukaan paineet Pää­ta­lo­vii­kon ja sen oh­jel­mis­ton uu­dis­ta­mi­sel­le kas­va­vat – ainakin vielä ensi kesänä viikko etenee pe­rin­tei­sel­lä oh­jel­mal­la

15.04.2022 04:00
Tilaajille
Mennäänkö perinteisellä vai onko tiedossa raju uudistus? – Päätalopäivien ohjelman odottaminen tuo ainakin Päätalo-faneille kauhunsekaista jännitystä
Kolumni

Men­nään­kö pe­rin­tei­sel­lä vai onko tie­dos­sa raju uu­dis­tus? – Pää­ta­lo­päi­vien oh­jel­man odot­ta­mi­nen tuo ainakin Pää­ta­lo-fa­neil­le kau­hun­se­kais­ta jän­ni­tys­tä

13.04.2022 09:57
Tilaajille
Vihdoinkin kunnon tapahtumakesä tulossa – katso tästä mitkä kaikki tapahtumat aiotaan järjestää Koillismaalla

Vih­doin­kin kunnon ta­pah­tu­ma­ke­sä tulossa – katso tästä mitkä kaikki ta­pah­tu­mat aiotaan jär­jes­tää Koil­lis­maal­la

13.02.2022 12:00 2
Tilaajille
Riitun marssilla nähtiin pelastettu Tyrämäen mylly – "Jos se olisi ollut huonokuntoisena paikallaan myrskyn aikana, siitä olisi tullut entinen"

Riitun mars­sil­la nähtiin pe­las­tet­tu Ty­rä­mäen mylly – "Jos se olisi ollut huo­no­kun­toi­se­na pai­kal­laan myrskyn aikana, siitä olisi tullut en­ti­nen"

12.07.2021 13:17
Tilaajille
Kalle Päätalon jalanjäljissä Jokijärvelle  – Päätaloviikko huipentui lauantaina pääjuhlaan

Kalle Pää­ta­lon ja­lan­jäl­jis­sä Jo­ki­jär­vel­le  – Pää­ta­lo­viik­ko hui­pen­tui lauan­tai­na pää­juh­laan

11.07.2021 11:38 1
Tilaajille
Päätaloviikon suutari lähti kurssille 20 vuotta sitten – "Ossuuskaupasta mulle ei löydy kenkiä, kun jalkaterä on kuin Aku Ankan räpylä, lyhyt ja leveä"

Pää­ta­lo­vii­kon suutari lähti kurs­sil­le 20 vuotta sitten – "Os­suus­kau­pas­ta mulle ei löydy kenkiä, kun jal­ka­te­rä on kuin Aku Ankan räpylä, lyhyt ja leveä"

08.07.2021 15:00
Tilaajille
Päätaloviikko ilmoitti muutoksista osassa ohjelmia – Hansun ja Pirren streami siirtyi, kenttäratakierroksilla ei käydä

Pää­ta­lo­viik­ko il­moit­ti muu­tok­sis­ta osassa oh­jel­mia – Hansun ja Pirren streami siir­tyi, kent­tä­ra­ta­kier­rok­sil­la ei käydä

03.07.2021 21:00
Tilaajille
Päätaloviikko järjestetään pienin muutoksin – myrskytuho estää hautausmaakierroksen ja kenttäradan ohjelmat

Pää­ta­lo­viik­ko jär­jes­te­tään pienin muu­tok­sin – myrs­ky­tu­ho estää hau­taus­maa­kier­rok­sen ja kent­tä­ra­dan oh­jel­mat

25.06.2021 12:00
Tilaajille
Taivalkosken Päätaloviikko pyritään järjestämään normaalisti ja esiintyjiäkin on jo tiedossa – Pudasjärvellä ei tanssita Retrofestareilla eikä tehdä kauppaa markkinoilla

Tai­val­kos­ken Pää­ta­lo­viik­ko py­ri­tään jär­jes­tä­mään nor­maa­lis­ti ja esiin­ty­jiä­kin on jo tie­dos­sa – Pu­das­jär­vel­lä ei tans­si­ta Ret­ro­fes­ta­reil­la eikä tehdä kauppaa mark­ki­noil­la

26.04.2021 08:43
Tilaajille
"Hyvin erilainen viikko kuin aiemmin" – Päätaloviikolla Taivalkosken kylätie on ollut hiljainen, moni odottaa jo ensi vuoden tapahtumaa

"Hyvin eri­lai­nen viikko kuin aiem­min" – Pää­ta­lo­vii­kol­la Tai­val­kos­ken kylätie on ollut hil­jai­nen, moni odottaa jo ensi vuoden ta­pah­tu­maa

03.07.2020 16:38
Tilaajille
Tiedätkö miltä maistuu pihlaja, vesiheinä tai mesiangervo? – Saijan villiruokaillallinen vie perinteisiin uudella twistillä

Tie­dät­kö miltä maistuu pih­la­ja, ve­si­hei­nä tai me­sian­ger­vo? – Saijan vil­li­ruo­ka­il­lal­li­nen vie pe­rin­tei­siin uudella twis­til­lä

29.06.2020 16:15
Tilaajille
Päätaloviikko alkaa tänään – Jalavan Kaupalla runsaasti taidetta esillä ulkotiloissa sekä netissä

Pää­ta­lo­viik­ko alkaa tänään – Jalavan Kau­pal­la run­saas­ti tai­det­ta esillä ul­ko­ti­lois­sa sekä netissä

29.06.2020 16:07
Tilaajille
Päätaloviikkolle voi osallistua tänä kesänä kotisohvalta – kulttuuriviikko järjestetään Taivalkoskella nyt virtuaalisesti.

Pää­ta­lo­viik­kol­le voi osal­lis­tua tänä kesänä ko­ti­soh­val­ta – kult­tuu­ri­viik­ko jär­jes­te­tään Tai­val­kos­kel­la nyt vir­tuaa­li­ses­ti.

08.06.2020 15:00
Tilaajille
Kuusamon Olutfestarit peruttu: "Ihan selvä peli, ei sellaisten asioiden kanssa ruveta pelleilemään" – Koillismaan kesätapahtumien muut järjestäjät vielä odottavalla kannalla

Kuu­sa­mon Olut­fes­ta­rit pe­rut­tu: "Ihan selvä peli, ei sel­lais­ten asioi­den kanssa ruveta pel­lei­le­mään" – Koil­lis­maan ke­sä­ta­pah­tu­mien muut jär­jes­tä­jät vielä odot­ta­val­la kan­nal­la

24.04.2020 04:00
Tilaajille
Päätaloviikko palkittiin Vuoden kulttuuritapahtumana - Pohjoisen parhaat -palkinnot jaettiin juuri

Pää­ta­lo­viik­ko pal­kit­tiin Vuoden kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma­na - Poh­joi­sen parhaat -pal­kin­not jaet­tiin juuri

26.03.2020 14:27
Tilaajille