Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Päätaloviikko
Taivalkosken kulttuurituottaja Tiina Luokkasen mukaan 50-vuotiaalla Päätaloviikolla on yhä paljon annettavaa niin paikkakuntalaisille kuin turisteillekin: ”Tänä vuonna tuomme esille tapahtuman pitkää historiaa"

Tai­val­kos­ken kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Tiina Luok­ka­sen mukaan 50-vuo­tiaal­la Pää­ta­lo­vii­kol­la on yhä paljon an­net­ta­vaa niin paik­ka­kun­ta­lai­sil­le kuin tu­ris­teil­le­kin: ”Tänä vuonna tuomme esille ta­pah­tu­man pitkää his­to­riaa"

22.02.2024 11:22
Tilaajille
Lavatanssissa ei ole sääntöjä – Näillä vinkeillä sinäkin pääset alkuun tanssiharrastuksessa

La­va­tans­sis­sa ei ole sään­tö­jä – Näillä vin­keil­lä sinäkin pääset alkuun tans­si­har­ras­tuk­ses­sa

15.07.2023 12:00
Tilaajille
"Kun luin sen ensimmäisen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi selibaatissa" – toivottu asiantuntija saatiin  viimein Päätaloviikon juhlaan

"Kun luin sen en­sim­mäi­sen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi se­li­baa­tis­sa" – toi­vot­tu asian­tun­ti­ja saatiin viimein Pää­ta­lo­vii­kon juhlaan

09.07.2023 17:19
Tilaajille
Kirjaseikkailuleirillä nukutaan kirjastossa – leiri luo lapsille ja nuorille intoa sanataiteen ja kirjallisuuden pariin

Kir­ja­seik­kai­lu­lei­ril­lä nu­ku­taan kir­jas­tos­sa – leiri luo lap­sil­le ja nuo­ril­le intoa sa­na­tai­teen ja kir­jal­li­suu­den pariin

05.07.2023 04:00
Tilaajille
"Meille on tärkeää edustaa kotipitäjän nuorisoseuraa, ja haluamme pitää tuota lippua korkealla" – Kansantanssiryhmä Flikat esiintyy torstaina Päätaloviikolla Pölkky-teatterilla ja juhlistaa samalla Taivalkosken nuorisoseuran 125-vuotista taivalta

"Meille on tärkeää edustaa ko­ti­pi­tä­jän nuo­ri­so­seu­raa, ja ha­luam­me pitää tuota lippua kor­keal­la" – Kan­san­tans­si­ryh­mä Flikat esiin­tyy tors­tai­na Pää­ta­lo­vii­kol­la Pölk­ky-teat­te­ril­la ja juh­lis­taa samalla Tai­val­kos­ken nuo­ri­so­seuran 125-vuo­tis­ta tai­val­ta

04.07.2023 12:23
Tilaajille
Kuinka hyvin tunnet Kalle Päätalon? – Testaa tietämyksesi Koillissanomien viikon visassa

Kuinka hyvin tunnet Kalle Pää­ta­lon? – Testaa tie­tä­myk­se­si Koil­lis­sa­no­mien viikon visassa

30.06.2023 18:00
Tilaajille
Kesäisiä elämyksiä ihmisiltä ja luonnosta – Koillismaalla voi kokea monenlaista ja se tekee pääkopalle hyvää
Pääkirjoitus

Ke­säi­siä elä­myk­siä ih­mi­sil­tä ja luon­nos­ta – Koil­lis­maal­la voi kokea mo­nen­lais­ta ja se tekee pää­ko­pal­le hyvää

30.06.2023 04:00
Tilaajille
Tapahtuman järjestämisen kustannukset jopa kolme kertaa viime vuotta suuremmat, kertoo Talonpöytä Festiä järjestävä Mika Määttä – Koillismaalla kuitenkin tiedossa vilkas tapahtumakesä, jossa on luvassa uudistumista ja perinteitä

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen kus­tan­nuk­set jopa kolme kertaa viime vuotta suu­rem­mat, kertoo Ta­lon­pöy­tä Festiä jär­jes­tä­vä Mika Määttä – Koil­lis­maal­la kui­ten­kin tie­dos­sa vilkas ta­pah­tu­ma­ke­sä, jossa on luvassa uu­dis­tu­mis­ta ja pe­rin­tei­tä

07.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Tällainen on kesän Päätaloviikko – "Tasokas ohjelmistokattaus kasassa, ohjelmistossa yli 60 erillistä ohjelmanumeroa"

Täl­lai­nen on kesän Pää­ta­lo­viik­ko – "Ta­so­kas oh­jel­mis­to­kat­taus ka­sas­sa, oh­jel­mis­tos­sa yli 60 eril­lis­tä oh­jel­ma­nu­me­roa"

11.03.2023 12:00
Tilaajille
Päätalon tuhannet tarinat, Suomen kansan yhteinen muisti ja ikkuna isovanhempien maailmaan

Pää­ta­lon tu­han­net ta­ri­nat, Suomen kansan yh­tei­nen muisti ja ikkuna iso­van­hem­pien maail­maan

11.07.2022 08:54
Tilaajille
Päätaloviikon pääjuhlaa voi seurata etänä

Pää­ta­lo­vii­kon pää­juh­laa voi seurata etänä

08.07.2022 13:39
Tilaajille
Jousiammunnan suosio kasvaa Koillismaalla – Laji kiinnosti Päätaloviikolla

Jou­si­am­mun­nan suosio kasvaa Koil­lis­maal­la – Laji kiin­nos­ti Pää­ta­lo­vii­kol­la

08.07.2022 12:00
Tilaajille
Runonlausuntaa, aarteenetsintää tai veneretki saareen – Päätaloviikon ohjelmassa monipuolisesti tapahtumia koko perheelle

Ru­non­lau­sun­taa, aar­teen­et­sin­tää tai ve­ne­ret­ki saareen – Pää­ta­lo­vii­kon oh­jel­mas­sa mo­ni­puo­li­ses­ti ta­pah­tu­mia koko per­heel­le

04.07.2022 16:49
Tilaajille
Työnsä jättävän Taivalkosken kulttuurituottaja Heli Paaso-Rantalan mukaan paineet Päätaloviikon ja sen ohjelmiston uudistamiselle kasvavat – ainakin vielä ensi kesänä viikko etenee perinteisellä ohjelmalla

Työnsä jät­tä­vän Tai­val­kos­ken kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Heli Paa­so-Ran­ta­lan mukaan paineet Pää­ta­lo­vii­kon ja sen oh­jel­mis­ton uu­dis­ta­mi­sel­le kas­va­vat – ainakin vielä ensi kesänä viikko etenee pe­rin­tei­sel­lä oh­jel­mal­la

15.04.2022 04:00
Tilaajille
Mennäänkö perinteisellä vai onko tiedossa raju uudistus? – Päätalopäivien ohjelman odottaminen tuo ainakin Päätalo-faneille kauhunsekaista jännitystä
Kolumni

Men­nään­kö pe­rin­tei­sel­lä vai onko tie­dos­sa raju uu­dis­tus? – Pää­ta­lo­päi­vien oh­jel­man odot­ta­mi­nen tuo ainakin Pää­ta­lo-fa­neil­le kau­hun­se­kais­ta jän­ni­tys­tä

13.04.2022 09:57
Tilaajille
Vihdoinkin kunnon tapahtumakesä tulossa – katso tästä mitkä kaikki tapahtumat aiotaan järjestää Koillismaalla

Vih­doin­kin kunnon ta­pah­tu­ma­ke­sä tulossa – katso tästä mitkä kaikki ta­pah­tu­mat aiotaan jär­jes­tää Koil­lis­maal­la

13.02.2022 12:00 2
Tilaajille
Riitun marssilla nähtiin pelastettu Tyrämäen mylly – "Jos se olisi ollut huonokuntoisena paikallaan myrskyn aikana, siitä olisi tullut entinen"

Riitun mars­sil­la nähtiin pe­las­tet­tu Ty­rä­mäen mylly – "Jos se olisi ollut huo­no­kun­toi­se­na pai­kal­laan myrskyn aikana, siitä olisi tullut en­ti­nen"

12.07.2021 13:17
Tilaajille
Kalle Päätalon jalanjäljissä Jokijärvelle  – Päätaloviikko huipentui lauantaina pääjuhlaan

Kalle Pää­ta­lon ja­lan­jäl­jis­sä Jo­ki­jär­vel­le  – Pää­ta­lo­viik­ko hui­pen­tui lauan­tai­na pää­juh­laan

11.07.2021 11:38 1
Tilaajille
Päätaloviikon suutari lähti kurssille 20 vuotta sitten – "Ossuuskaupasta mulle ei löydy kenkiä, kun jalkaterä on kuin Aku Ankan räpylä, lyhyt ja leveä"

Pää­ta­lo­vii­kon suutari lähti kurs­sil­le 20 vuotta sitten – "Os­suus­kau­pas­ta mulle ei löydy kenkiä, kun jal­ka­te­rä on kuin Aku Ankan räpylä, lyhyt ja leveä"

08.07.2021 15:00
Tilaajille
Päätaloviikko ilmoitti muutoksista osassa ohjelmia – Hansun ja Pirren streami siirtyi, kenttäratakierroksilla ei käydä

Pää­ta­lo­viik­ko il­moit­ti muu­tok­sis­ta osassa oh­jel­mia – Hansun ja Pirren streami siir­tyi, kent­tä­ra­ta­kier­rok­sil­la ei käydä

03.07.2021 21:00
Tilaajille