Tilaajille

Lähes 14 pro­sen­til­la nuo­ris­ta on riit­tä­mä­tön lu­ku­tai­to arjessa sel­viä­mi­seen – lu­ku­tai­to­stra­te­gian ta­voit­tee­na on pa­ran­taa lu­ku­tai­toa ja eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä

Kouluilla, oppilaitoksilla ja kirjastoilla on tärkeä rooli lukutaidon kehittämisessä. Kuva Hiukkavaaran kirjastosta Oulusta.
Kouluilla, oppilaitoksilla ja kirjastoilla on tärkeä rooli lukutaidon kehittämisessä. Kuva Hiukkavaaran kirjastosta Oulusta.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Erityisesti nuorten lukutaito on heikentynyt selvästi 2000-luvulla, kerrotaan Opetushallituksen tiedotteessa. Vuoden 2018 Pisa-tulosten mukaan lähes 14 prosentilla suomalaisnuorista on riittämätön lukutaito arjen tilanteissa selviämiseen.

Myös monella aikuisella on heikko lukutaito. Vuonna 2011 tehdyn kansainvälisen PIAAC-tutkimuksen mukaan noin 11 prosentilla 16–65-vuotiaista suomalaisista oli suuria puutteita lukutaidossa.