Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tontit
Tällaisen rantasaunan saa Taivalkoskella 20 000 euron tontin mukana – suunnittelijana entinen Posion yleisurheiluhuippu

Täl­lai­sen ran­ta­sau­nan saa Tai­val­kos­kel­la 20 000 euron tontin mukana – suun­nit­te­li­ja­na entinen Posion yleis­ur­hei­lu­huip­pu

24.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamon Mäntyselän teollisuustonteille ehdotetaan 40 vuoden mittaisia vuokrasopimuksia ja kahden vuoden rakentamisvelvoitetta – myyminen on asia erikseen

Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suus­ton­teil­le eh­do­te­taan 40 vuoden mit­tai­sia vuok­ra­so­pi­muk­sia ja kahden vuoden ra­ken­ta­mis­vel­voi­tet­ta – myy­mi­nen on asia erik­seen

02.03.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo kauppaa Maikun alueen tontteja huutokaupalla – hiihtoladulle pääsee suoraan kotipihalta

Kuusamo kauppaa Maikun alueen tont­te­ja huu­to­kau­pal­la – hiih­to­la­dul­le pääsee suoraan ko­ti­pi­hal­ta

04.09.2022 04:01
Tilaajille
Kuusamon keskustaan suunnitellaan kolmea uutta nelikerroksista taloa ­– paikalla sijaitsevan omakotitalon omistaja Hannu Tuovila haluaa vaihtaa talonsa viimeisenä rakennettavan kerrostalon ylimmän kerroksen huoneistoon

Kuu­sa­mon kes­kus­taan suun­ni­tel­laan kolmea uutta ne­li­ker­rok­sis­ta taloa – pai­kal­la si­jait­se­van oma­ko­ti­ta­lon omis­ta­ja Hannu Tuovila haluaa vaihtaa talonsa vii­mei­se­nä ra­ken­net­ta­van ker­ros­ta­lon ylimmän ker­rok­sen huo­neis­toon

18.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Uuden asuinalueen tonttien luovutusperiaatteet esillä keskiviikon kokouksessa: vain yksityishenkilöille tai perheille, rakennettava kolmen vuoden kuluessa tai rapsahtaa sakot

Uuden asuin­alueen tont­tien luo­vu­tus­pe­ri­aat­teet esillä kes­ki­vii­kon ko­kouk­ses­sa: vain yk­si­tyis­hen­ki­löil­le tai per­heil­le, ra­ken­net­ta­va kolmen vuoden ku­lues­sa tai rap­sah­taa sakot

17.05.2022 04:00
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen, joka toteutuessaan tuo 23 uutta tonttia Kuusamon keskustaan – luovutusperiaatteet esillä mahdollisesti jo seuraavassa yhdyskuntalautakunnan kokouksessa

Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kaa­vaeh­do­tuk­sen, joka to­teu­tues­saan tuo 23 uutta tonttia Kuu­sa­mon kes­kus­taan – luo­vu­tus­pe­ri­aat­teet esillä mah­dol­li­ses­ti jo seu­raa­vas­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa

12.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Kaupungin huutokauppaamat tontit Rukalta kävivät kaupaksi – yksi aiheutti kovan kilvan mutta viereinen ei minkäänlaista

Kau­pun­gin huu­to­kaup­paa­mat tontit Rukalta kävivät kau­pak­si – yksi ai­heut­ti kovan kilvan mutta vie­rei­nen ei min­kään­lais­ta

04.05.2022 04:00
Tilaajille
Rukan alueelle on toivottu lisää asuntotontteja, mutta kaupungin kuuden tontin huutokaupassa tarjoukset jäävät viime tinkaan – velvoitteeksi tulee rakentaa omakotitalo käyttövalmiiksi kolmen vuoden sisällä

Rukan alueel­le on toi­vot­tu lisää asun­to­tont­te­ja, mutta kau­pun­gin kuuden tontin huu­to­kau­pas­sa tar­jouk­set jäävät viime tinkaan – vel­voit­teek­si tulee ra­ken­taa oma­ko­ti­ta­lo käyt­tö­val­miik­si kolmen vuoden sisällä

01.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Metsähallitus haluaa kaavoittaa mökkitontteja luontokeskuksen lähelle – Syötteellä on meneillään rakennusbuumi: "Jos kauppa kariutuu, jonossa on jo seuraava ostaja"

Met­sä­hal­li­tus haluaa kaa­voit­taa mök­ki­tont­te­ja luon­to­kes­kuk­sen lähelle – Syöt­teel­lä on me­neil­lään ra­ken­nus­buu­mi: "Jos kauppa ka­riu­tuu, jonossa on jo seu­raa­va ostaja"

02.06.2021 20:06
Tilaajille
Veskan osayleiskaavan osittainen muutos yksimielisesti läpi valtuustossa – lomarakennuspaikoista pysyvän asutuksen tontteja

Veskan osa­yleis­kaa­van osit­tai­nen muutos yk­si­mie­li­ses­ti läpi val­tuus­tos­sa – lo­ma­ra­ken­nus­pai­kois­ta pysyvän asu­tuk­sen tont­te­ja

11.05.2021 15:11
Tilaajille
"Yleensä se, mikä tulee, menee saman tien" – Rukalle halutaan muuttaa pysyvästi: nyt kaupunki on kaavoittamassa uusia vakiasutuksen tontteja

"Y­leen­sä se, mikä tulee, menee saman tien" – Rukalle ha­lu­taan muuttaa py­sy­väs­ti: nyt kau­pun­ki on kaa­voit­ta­mas­sa uusia va­kia­su­tuk­sen tont­te­ja

11.11.2020 04:00
Tilaajille
Jakkarasaaren tonttien myyntihinnat uusiksi - Onko Posion kunnanjohto tekemässä saman virheen kuin se teki Kirintövaaran mökkitonttien hinnoittelussakin 2000-luvun alkupuolella?
Kolumni

Jak­ka­ra­saa­ren tont­tien myyn­ti­hin­nat uusiksi - Onko Posion kun­nan­joh­to te­ke­mäs­sä saman virheen kuin se teki Ki­rin­tö­vaa­ran mök­ki­tont­tien hin­noit­te­lus­sa­kin 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la?

15.12.2017 05:00