Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kaavoitus
Nurin mennyttä Maaningan tuulipuistohanketta pystytetään takaisin hieman pienennettynä – miksi se sai myös uuden nimen?

Nurin men­nyt­tä Maa­nin­gan tuu­li­puis­to­han­ket­ta pys­ty­te­tään ta­kai­sin hieman pie­nen­net­ty­nä – miksi se sai myös uuden nimen?

16.05.2022 17:00
Tilaajille
Polttoaine on kivunnut yli kipurajan ja ruoan hinta nousee: asumisesta ei ainakaan vuokran muodossa tekisi mieli maksaa yhtään enempää – Kohtuuhintaiset kodit voisivat olla Kuusamon kilpailuvaltti
Mielipidekirjoitus

Polt­to­ai­ne on ki­vun­nut yli ki­pu­ra­jan ja ruoan hinta nousee: asu­mi­ses­ta ei ai­na­kaan vuokran muo­dos­sa tekisi mieli maksaa yhtään enempää – Koh­tuu­hin­tai­set kodit voi­si­vat olla Kuu­sa­mon kil­pai­lu­valt­ti

13.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen, joka toteutuessaan tuo 23 uutta tonttia Kuusamon keskustaan – luovutusperiaatteet esillä mahdollisesti jo seuraavassa yhdyskuntalautakunnan kokouksessa

Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kaa­vaeh­do­tuk­sen, joka to­teu­tues­saan tuo 23 uutta tonttia Kuu­sa­mon kes­kus­taan – luo­vu­tus­pe­ri­aat­teet esillä mah­dol­li­ses­ti jo seu­raa­vas­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa

12.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Rukan Uunikulman tontit mahdollisesti keväällä myyntiin – paikkakunnalla pelätään ilman jäämistä: ”Toivoisin, että kaupunki priorisoisi jollain tavoin paikkakuntalaisia"

Rukan Uu­ni­kul­man tontit mah­dol­li­ses­ti ke­vääl­lä myyn­tiin – paik­ka­kun­nal­la pe­lä­tään ilman jää­mis­tä: ”Toi­voi­sin, että kau­pun­ki prio­ri­soi­si jollain tavoin paik­ka­kun­ta­lai­sia"

01.09.2021 11:00 2
Tilaajille
Jäämeren radan varaus pysyy Pohjois-Lapin maakuntakaavassa, vaikka yksi halusi varauksen pois

Jää­me­ren radan varaus pysyy Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­vas­sa, vaikka yksi halusi va­rauk­sen pois

01.03.2021 18:19
Tilaajille
Toinenkin tuulipuisto Kuusamon yhteismetsään vireillä – paikka Livojärven eteläpuolella Posion kainalossa

Toi­nen­kin tuu­li­puis­to Kuu­sa­mon yh­teis­met­sään vi­reil­lä – paikka Li­vo­jär­ven ete­lä­puo­lel­la Posion kai­na­los­sa

25.01.2021 15:00 3
Tilaajille
Kylmäluomallekin valmistui suunnitelma retkeilyalueen kehittämisestä ja nyt Metsähallitus etsii alueilleen yrittäjiä: "On tarkoituksenmukaisempaa, että ne investoivat, jotka tekevät yritystoimintaa"

Kyl­mä­luo­mal­le­kin val­mis­tui suun­ni­tel­ma ret­kei­ly­alueen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja nyt Met­sä­hal­li­tus etsii alueil­leen yrit­tä­jiä: "On tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa, että ne in­ves­toi­vat, jotka tekevät yri­tys­toi­min­taa"

20.12.2020 04:00
Tilaajille
"Yleensä se, mikä tulee, menee saman tien" – Rukalle halutaan muuttaa pysyvästi: nyt kaupunki on kaavoittamassa uusia vakiasutuksen tontteja

"Y­leen­sä se, mikä tulee, menee saman tien" – Rukalle ha­lu­taan muuttaa py­sy­väs­ti: nyt kau­pun­ki on kaa­voit­ta­mas­sa uusia va­kia­su­tuk­sen tont­te­ja

11.11.2020 04:00
Tilaajille