Vapaa-ajan asuminen
Puolalaisilla Wojtekilla ja Dominikalla oli Kuusamossa ensin viikon vuokramökki, nyt he omistavat talon ja viettävät siellä puolet vuodesta –"Olemme tavanneet ystävällisiä ja auttavaisia ihmisiä, ja se on lisännyt viihtymistä"

Puo­la­lai­sil­la Woj­te­kil­la ja Do­mi­ni­kal­la oli Kuu­sa­mos­sa ensin viikon vuok­ra­mök­ki, nyt he omis­ta­vat talon ja viet­tä­vät siellä puolet vuo­des­ta –"O­lem­me ta­van­neet ys­tä­väl­li­siä ja aut­ta­vai­sia ih­mi­siä, ja se on li­sän­nyt viih­ty­mis­tä"

20.05.2022 16:30
Tilaajille
Posion Kirintövaarassa selvitetään vakituisen asumisen virallistamaista kaavamuutoksella – jo kymmenillä ihmisillä on alueella pysyvä koti

Posion Ki­rin­tö­vaa­ras­sa sel­vi­te­tään va­ki­tui­sen asu­mi­sen vi­ral­lis­ta­mais­ta kaa­va­muu­tok­sel­la – jo kym­me­nil­lä ih­mi­sil­lä on alueel­la pysyvä koti

20.05.2022 16:30 1
Tilaajille
Ruokamonniemelle suunnitellaan Posion uusinta ranta-asemakaavaa – rakentamaan pääsisi runsaan vuoden kuluttua

Ruo­ka­mon­nie­mel­le suun­ni­tel­laan Posion uusinta ran­ta-ase­ma­kaa­vaa – ra­ken­ta­maan pääsisi runsaan vuoden ku­lut­tua

05.04.2022 04:00
Tilaajille
Vapaa-ajan asumisen uudet trendit näkyvät tunturikeskusten vilkkaassa mökkikaupassa – "Joka ikinen on halunnut mahdollisuuden etätyöpisteelle"

Va­paa-ajan asu­mi­sen uudet trendit näkyvät tun­tu­ri­kes­kus­ten vilk­kaas­sa mök­ki­kau­pas­sa – "Joka ikinen on ha­lun­nut mah­dol­li­suu­den etä­työ­pis­teel­le"

25.08.2021 08:40
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen Jenni Lindgren työskentelee sen hyväksi, että mökkiloma sujuu turvallisesti – "Oma kahdeksanvuotias poikani osaa jo itse tehdä mökin turvatarkastuksen"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Jenni Lind­gren työs­ken­te­lee sen hy­väk­si, että mök­ki­lo­ma sujuu tur­val­li­ses­ti – "Oma kah­dek­san­vuo­tias poikani osaa jo itse tehdä mökin tur­va­tar­kas­tuk­sen"

11.03.2021 04:00 1
Tilaajille