Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Asemakaavoitus
Pappilan peltojen kohtalo viimein ratkeamassa – loppuvuodesta nähdään, millaisia kortteleita paikalle suunnitellaan

Pap­pi­lan pel­to­jen kohtalo viimein rat­kea­mas­sa – lop­pu­vuo­des­ta näh­dään, mil­lai­sia kort­te­lei­ta pai­kal­le suun­ni­tel­laan

23.09.2022 04:00
Tilaajille
Posion Kirintövaarassa selvitetään vakituisen asumisen virallistamaista kaavamuutoksella – jo kymmenillä ihmisillä on alueella pysyvä koti

Posion Ki­rin­tö­vaa­ras­sa sel­vi­te­tään va­ki­tui­sen asu­mi­sen vi­ral­lis­ta­mais­ta kaa­va­muu­tok­sel­la – jo kym­me­nil­lä ih­mi­sil­lä on alueel­la pysyvä koti

20.05.2022 16:30 1
Tilaajille
Toteutuuko esteettömyys Kitkantiellä ja Ouluntaipaleella, joiden varteen on ripoteltu kymmenen pyörätuolikylttiä? – " Toisaalta, jos Kitkantien puolella olisi invapaikka, se veisi tilaa ei-inva-asiakkailta, joita meillä on enemmistö"

To­teu­tuu­ko es­teet­tö­myys Kit­kan­tiel­lä ja Ou­lun­tai­pa­leel­la, joiden varteen on ri­po­tel­tu kym­me­nen pyö­rä­tuo­li­kylt­tiä? – " Toi­saal­ta, jos Kit­kan­tien puo­lel­la olisi in­va­paik­ka, se veisi tilaa ei-in­va-asiak­kail­ta, joita meillä on enem­mis­tö"

13.10.2021 15:53
Tilaajille
Kaavamuutoksen jälkeen Posion Jakkarasaaressa pääsee toteuttamaan ideoitaan – "Rakennustarkastaja pystyy ottamaan kantaa vasta, kun hän on saanut piirustukset pöydälle"

Kaa­va­muu­tok­sen jälkeen Posion Jak­ka­ra­saa­res­sa pääsee to­teut­ta­maan ideoi­taan – "­Ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja pystyy ot­ta­maan kantaa vasta, kun hän on saanut pii­rus­tuk­set pöy­däl­le"

05.07.2021 11:00
Tilaajille
Kaavoittaja valittiin – saadaanko Kuusamon pappilan peltojen rakentamiskaavailut tällä kertaa maaliin?

Kaa­voit­ta­ja va­lit­tiin – saa­daan­ko Kuu­sa­mon pap­pi­lan pel­to­jen ra­ken­ta­mis­kaa­vai­lut tällä kertaa maa­liin?

12.04.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkosken keskustan asemakaava ajan tasalle – kauppakartanon alueelle asuntoja

Tai­val­kos­ken kes­kus­tan ase­ma­kaa­va ajan tasalle – kaup­pa­kar­ta­non alueel­le asun­to­ja

26.03.2021 04:00
Tilaajille
Läpiajo OYSin alueella loppuu tulevaisuudessa – alueelle tehdään mittavia liikennejärjestelyjä

Läpiajo OYSin alueel­la loppuu tu­le­vai­suu­des­sa – alueel­le tehdään mit­ta­via lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä

23.02.2021 19:00
Tilaajille

Pienen kaavan pieni muutos – Mar­sa­los­sa on kohta 14 mök­ki­tont­tia

21.12.2020 13:15
Tilaajille