Lumilautailu
Pudasjärveläislähtöisen Aleksi Nevakiven lumilautailu-uran alamäki alkoi pääsystä A-maajoukkueeseen – "Oli vaikea sulattaa sitä, että menestyksestä sai palkkiokseen lisää kuluja"

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sen Aleksi Ne­va­ki­ven lu­mi­lau­tai­lu-uran alamäki alkoi pää­sys­tä A-maa­jouk­kuee­seen – "Oli vaikea su­lat­taa sitä, että me­nes­tyk­ses­tä sai palk­kiok­seen lisää kuluja"

03.11.2020 10:24 0
Tilaajille
Lumilautailukiertue kevättalvella Iso-Syötteelle ja Rukalle

Lu­mi­lau­tai­lu­kier­tue ke­vät­tal­vel­la Iso-Syöt­teel­le ja Rukalle

29.10.2020 10:19 0
Tilaajille
Hyvissä käsissä matkalla huipulle – Rukan alppikoulun urheilijat saavat asiantuntijoilta monipuolista apua

Hyvissä käsissä mat­kal­la hui­pul­le – Rukan alp­pi­kou­lun ur­hei­li­jat saavat asian­tun­ti­joil­ta mo­ni­puo­lis­ta apua

26.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Lumilautailija Roope Tonteri lopettaa kansainvälisen kisauransa: "Metsässä ei ahdista"

Lu­mi­lau­tai­li­ja Roope Tonteri lo­pet­taa kan­sain­vä­li­sen ki­sau­ran­sa: "Met­säs­sä ei ah­dis­ta"

14.10.2020 10:47 0
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiihtokoulu on valittu Vuoden hiihtokouluksi 2020 – nämä toimintatavat vakuuttivat tuomariston

Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen hiih­to­kou­lu on valittu Vuoden hiih­to­kou­luk­si 2020 – nämä toi­min­ta­ta­vat va­kuut­ti­vat tuo­ma­ris­ton

07.10.2020 09:55 0
Tilaajille
Kuusamossa tehdään huippuja – olympiavalmennuskeskus tuo lahjakkaita urheilijoita paikkakunnalle

Kuu­sa­mos­sa tehdään huip­pu­ja – olym­pia­val­men­nus­kes­kus tuo lah­jak­kai­ta ur­hei­li­joi­ta paik­ka­kun­nal­le

05.10.2020 04:01 0
Tilaajille
Täysillä vaan lumilautaillen – lumilautailumaajoukkue nautti Rukan avauspäivästä

Täy­sil­lä vaan lu­mi­lau­tail­len – lu­mi­lau­tai­lu­maa­jouk­kue nautti Rukan avaus­päi­väs­tä

04.10.2020 13:44 0
Tilaajille
Katso ketä kuusamolaisia valittiin maajoukkueeseen – laskijoiden temppuvideot hehkuttavat Rukalta alkavaa kautta

Katso ketä kuu­sa­mo­lai­sia va­lit­tiin maa­jouk­kuee­seen – las­ki­joi­den temp­pu­vi­deot heh­kut­ta­vat Rukalta alkavaa kautta

02.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Purjehduksesta uusia tuulia lumilautailijalle - Enni Rukajärvi on veneillyt tänä kesänä Näsijärvellä

Pur­jeh­duk­ses­ta uusia tuulia lu­mi­lau­tai­li­jal­le - Enni Ru­ka­jär­vi on ve­neil­lyt tänä kesänä Nä­si­jär­vel­lä

17.08.2020 15:15 0
Tilaajille
Topias jäi asuntolaan, kun muut lähtivät  - Kuusamossa viime syksynä opiskelun aloittaneet lumilautailijat ovat keväällä olleet etäyhteyksien päässä Alppikoulun valmentajista

Topias jäi asun­to­laan, kun muut läh­ti­vät - Kuu­sa­mos­sa viime syksynä opis­ke­lun aloit­ta­neet lu­mi­lau­tai­li­jat ovat ke­vääl­lä olleet etä­yh­teyk­sien päässä Alp­pi­kou­lun val­men­ta­jis­ta

21.05.2020 15:04 0
Tilaajille
Nyt on lunta, mistä nauttia - kuusamolaisen lumilautailijan Emmi Parkkisenniemen kevät sujuu kotimaisemissa fysiikkaa treenaten ja metsässä laskien

Nyt on lunta, mistä nauttia - kuu­sa­mo­lai­sen lu­mi­lau­tai­li­jan Emmi Park­ki­sen­nie­men kevät sujuu ko­ti­mai­se­mis­sa fy­siik­kaa tree­na­ten ja met­säs­sä laskien

20.04.2020 18:06 0
Tilaajille
Jäätikön kaipuu – muuttunut maailmantilanne pani Enni Rukajärven kevään suunnitelmat uusiksi. Kauden odotetuin reissu, kuvausmatka Pohjois-Norjan vuorille oli pakko perua.

Jää­ti­kön kaipuu – muut­tu­nut maail­man­ti­lan­ne pani Enni Ru­ka­jär­ven kevään suun­ni­tel­mat uu­sik­si. Kauden odo­te­tuin reissu, ku­vaus­mat­ka Poh­jois-Nor­jan vuo­ril­le oli pakko perua.

06.04.2020 17:02 0
Tilaajille
Suur-Hamarin kisakausi päättyi ennen aikojaan -"lätkätermejä lainaten alavartalovamma"

Suur-Ha­ma­rin ki­sa­kau­si päättyi ennen ai­ko­jaan -"­lät­kä­ter­me­jä lai­na­ten ala­var­ta­lo­vam­ma"

11.03.2020 17:32 0
Tilaajille
Rukajärvi seitsemäs Norjan X Gamesien slopestylessä

Ru­ka­jär­vi seit­se­mäs Norjan X Ga­me­sien slo­pes­ty­les­sä

08.03.2020 21:28 0
Tilaajille
Rinnekangas ja Rukajärvi molemmat seitsemännelle sijalle Norjan X Games -big airissa

Rin­ne­kan­gas ja Ru­ka­jär­vi mo­lem­mat seit­se­män­nel­le sijalle Norjan X Games -big airissa

08.03.2020 00:03 0
Tilaajille
Rukajärvi neljäs US Openissa

Ru­ka­jär­vi neljäs US Ope­nis­sa

29.02.2020 14:34 0
Tilaajille
Rukajärven kausi jatkuu US Openissa

Ru­ka­jär­ven kausi jatkuu US Ope­nis­sa

25.02.2020 13:32 0
Tilaajille
Enni Rukajärvi kaatui harjoituksissa, löi päänsä, katkaisi lautansa ja pääsi lääkärivisiitin kautta kisaan: lopputulos viides Dew Tourin slopestylessä

Enni Ru­ka­jär­vi kaatui har­joi­tuk­sis­sa, löi päänsä, kat­kai­si lau­tan­sa ja pääsi lää­kä­ri­vi­sii­tin kautta kisaan: lop­pu­tu­los viides Dew Tourin slo­pes­ty­les­sä

10.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Loppukesästä on kuusamolaisillakin syytä piipahtaa Helsingissä –  Enni Rukajärvi lahjoitti lumilautansa Urheilumuseoon

Lop­pu­ke­säs­tä on kuu­sa­mo­lai­sil­la­kin syytä pii­pah­taa Hel­sin­gis­sä – Enni Ru­ka­jär­vi lah­joit­ti lu­mi­lau­tan­sa Ur­hei­lu­mu­seoon

09.02.2020 11:42 0
Tilaajille
Ensimmäinen QKLS Rookie Fest järjestettiin Rukalla – myös Rukan Lumilautailijoiden kilpailijoille menestystä

En­sim­mäi­nen QKLS Rookie Fest jär­jes­tet­tiin Rukalla – myös Rukan Lu­mi­lau­tai­li­joi­den kil­pai­li­joil­le me­nes­tys­tä

05.02.2020 12:26 0
Tilaajille