Lumilautailu
Laskukauden avaustapahtuma Arctic weekend siirtyy parempien olosuhteiden perässä Rovaniemeltä Rukalle – sillat eivät palaneet, vakuuttaa tapahtuman järjestäjä

Las­ku­kau­den avaus­ta­pah­tu­ma Arctic weekend siirtyy pa­rem­pien olo­suh­tei­den perässä Ro­va­nie­mel­tä Rukalle – sillat eivät pa­la­neet, va­kuut­taa ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä

01.07.2022 13:38
Tilaajille
Lumilautailija Matti Suur-Hamarin kisaura päättyy

Lu­mi­lau­tai­li­ja Matti Suur-Ha­ma­rin kisaura päättyy

09.06.2022 11:21 2
Tilaajille
Olli Jylhä opettaa Rukan nuorille olympiatoivoille miten syödään ja nukutaan – Oma vapaa-aika menee luonnossa, eikä elämäntapavalmentaja ole edes harkinnut kiinteän asunnon hommaamista

Olli Jylhä opettaa Rukan nuo­ril­le olym­pia­toi­voil­le miten syödään ja nu­ku­taan – Oma va­paa-ai­ka menee luon­nos­sa, eikä elä­män­ta­pa­val­men­ta­ja ole edes har­kin­nut kiin­teän asunnon hom­maa­mis­ta

23.04.2022 12:00
Tilaajille
Matti Suur-Hamarille paralympiakultaa

Matti Suur-Ha­ma­ril­le pa­ra­lym­pia­kul­taa

07.03.2022 07:52 5
Tilaajille
Enni Rukajärvi ei osannut 15 vuotta sitten edes villeimmissä unelmissaan kuvitella, millaiseksi hänen matkansa muodostuisi – Kuusamon tyttö jätti olympianäyttämöt hymyssä suin

Enni Ru­ka­jär­vi ei osannut 15 vuotta sitten edes vil­leim­mis­sä unel­mis­saan ku­vi­tel­la, mil­lai­sek­si hänen mat­kan­sa muo­dos­tui­si – Kuu­sa­mon tyttö jätti olym­pia­näyt­tä­möt hymyssä suin

14.02.2022 19:15 3
Tilaajille
Rukajärven olympialaiset ohi – Kärävä niukasti ulos slopestylen loppukilpailusta

Ru­ka­jär­ven olym­pia­lai­set ohi – Kärävä niu­kas­ti ulos slo­pes­ty­len lop­pu­kil­pai­lus­ta

14.02.2022 13:04
Tilaajille
Jännitys ja arkuus veivät Rukajärven mitalimahdollisuudet –  "Ei se seitsemäs sija hassumpi ole"

Jän­ni­tys ja arkuus veivät Ru­ka­jär­ven mi­ta­li­mah­dol­li­suu­det – "Ei se seit­se­mäs sija has­sum­pi ole"

06.02.2022 05:07
Mitalikahvit valmiiksi ja herätyskello soimaan – Rukajärvi karsintojen kolmas, Niemelä jäi ulos finaalista

Mi­ta­li­kah­vit val­miik­si ja he­rä­tys­kel­lo soimaan – Ru­ka­jär­vi kar­sin­to­jen kolmas, Niemelä jäi ulos fi­naa­lis­ta

05.02.2022 07:07
Enni Rukajärvi lautaili olympiafinaaliin –kuusamolainen hakee kolmatta olympiamitaliaan varhain sunnuntaiaamuna

Enni Ru­ka­jär­vi lau­tai­li olym­pia­fi­naa­liin –kuu­sa­mo­lai­nen hakee kol­mat­ta olym­pia­mi­ta­liaan varhain sun­nun­tai­aa­mu­na

05.02.2022 07:06
Tilaajille
Uusien asioiden oppiminen ja itsensä ylittäminen inspiroivat kuusamolaista Enni Rukajärveä – "Ei minun pitänyt edes olla täällä"

Uusien asioi­den op­pi­mi­nen ja itsensä ylit­tä­mi­nen ins­pi­roi­vat kuu­sa­mo­lais­ta Enni Ru­ka­jär­veä – "Ei minun pitänyt edes olla täällä"

04.02.2022 14:15
Tilaajille
Alppikoululla eletään pääsykokeiden aikaa – freeskivalmentaja matkannut Pekingiin

Alp­pi­kou­lul­la eletään pää­sy­ko­kei­den aikaa – frees­ki­val­men­ta­ja mat­kan­nut Pe­kin­giin

03.02.2022 04:00
Tilaajille
Matti Suur-Hamari tykitti MM-kultaa Lillehammerissa

Matti Suur-Ha­ma­ri tykitti MM-kul­taa Lil­le­ham­me­ris­sa

22.01.2022 11:53
Tilaajille
Rukajärvi kuudes viimeisessä maailmancupissa ennen Pekingin olympialaisia

Ru­ka­jär­vi kuudes vii­mei­ses­sä maail­man­cu­pis­sa ennen Pe­kin­gin olym­pia­lai­sia

15.01.2022 18:52
Tilaajille
Rukajärvi jatkoon Laax Openin slopestylessä

Ru­ka­jär­vi jatkoon Laax Openin slo­pes­ty­les­sä

15.01.2022 11:48
Tilaajille
Hiihtokoulun opettajille oppia – Rukan hiihtokoulu toteuttaa opettajiensa kehittämistä koordinaatiokoulutuksilla

Hiih­to­kou­lun opet­ta­jil­le oppia – Rukan hiih­to­kou­lu to­teut­taa opet­ta­jien­sa ke­hit­tä­mis­tä koor­di­naa­tio­kou­lu­tuk­sil­la

27.12.2021 21:00
Tilaajille
Enni Rukajärvi toiseksi slopestyle-kisassa Yhdysvalloissa – "Laskeminen tuntuu kyllä hyvältä, vaikka vähän hankala viikko ollutkin vauhtien vuoksi"

Enni Ru­ka­jär­vi toi­sek­si slo­pes­ty­le-ki­sas­sa Yh­dys­val­lois­sa – "Las­ke­mi­nen tuntuu kyllä hy­väl­tä, vaikka vähän hankala viikko ol­lut­kin vauh­tien vuoksi"

20.12.2021 08:54
Tilaajille
Enni Rukajärvi kutsukisaan Yhdysvaltoihin – suomalaislautailijat niukasti finaalin ulkopuolelle big airin maailmancupissa

Enni Ru­ka­jär­vi kut­su­ki­saan Yh­dys­val­toi­hin – suo­ma­lais­lau­tai­li­jat niu­kas­ti fi­naa­lin ul­ko­puo­lel­le big airin maail­man­cu­pis­sa

04.12.2021 13:07
Tilaajille
Iloa uusista tiloista – alppikoululaisten olosuhteet Kuusamossa ovat ottaneet askeleen eteenpäin

Iloa uusista ti­lois­ta – alp­pi­kou­lu­lais­ten olo­suh­teet Kuu­sa­mos­sa ovat ot­ta­neet as­ke­leen eteen­päin

07.11.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa asuva jakkukyläläinen Roni Aalto on hurjapää lumen ja veden päällä – "Kyläläiset tulevat aina katsomaan, kun joelta kuuluu ääntä"

Kuu­sa­mos­sa asuva jak­ku­ky­lä­läi­nen Roni Aalto on hur­ja­pää lumen ja veden päällä – "Ky­lä­läi­set tulevat aina kat­so­maan, kun joelta kuuluu ääntä"

24.10.2021 12:00
Tilaajille
Enni Rukajärvi viides Churissa

Enni Ru­ka­jär­vi viides Chu­ris­sa

23.10.2021 20:41
Tilaajille