Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Remontointi
Ysäriltä periytyvä toimistotalo remontoidaan Kuusamossa täysin uuteen uskoon – tyhjillään oleva kiinteistö tarkoitus vuokrata yritysten käyttöön ensi vuonna

Ysä­ril­tä pe­riy­ty­vä toi­mis­to­ta­lo re­mon­toi­daan Kuu­sa­mos­sa täysin uuteen uskoon – tyh­jil­lään oleva kiin­teis­tö tar­koi­tus vuok­ra­ta yri­tys­ten käyt­töön ensi vuonna

30.08.2023 11:00 3
Tilaajille
Kevään aikana kattoja kuntoon Syötteen kansallispuistossa – Tarkoitus on uusia kolmessatoista kohteessa kaikkiaan 25 kattoa

Kevään aikana kattoja kuntoon Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Tar­koi­tus on uusia kol­mes­sa­tois­ta koh­tees­sa kaik­kiaan 25 kattoa

30.04.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken suurimman teltan alla tapahtuu – katso videolta miten työt edistyy yläkoulun saneeraustyömaalla

Tai­val­kos­ken suu­rim­man teltan alla ta­pah­tuu – katso vi­deol­ta miten työt edistyy ylä­kou­lun sa­nee­raus­työ­maal­la

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Tältä näyttää, kun remontti valmistuu Kuusamon kaupungin vuokrataloyhtiön kolmiossa – pienistä asunnoista on kova kysyntä, senioritalohanke pantiin kustannusten karkaamisen takia jäihin

Tältä näyt­tää, kun re­mont­ti val­mis­tuu Kuu­sa­mon kau­pun­gin vuok­ra­ta­lo­yh­tiön kol­mios­sa – pie­nis­tä asun­nois­ta on kova ky­syn­tä, se­nio­ri­ta­lo­han­ke pantiin kus­tan­nus­ten kar­kaa­mi­sen takia jäihin

01.04.2022 09:46
Tilaajille
Entistä kyläkauppaa Rukajärventiellä kunnostava Nea Nissilä saa tsemppiviestejä jopa kirjeitse: "Kyllähän se lämmittää sydäntä, että ihmiset ovat hengessä mukana" – lauantaina Nissilä avaa rakennuksen pihapiiriin kioskin

Entistä ky­lä­kaup­paa Ru­ka­jär­ven­tiel­lä kun­nos­ta­va Nea Nissilä saa tsemp­pi­vies­te­jä jopa kir­jeit­se: "­Kyl­lä­hän se läm­mit­tää sy­dän­tä, että ihmiset ovat hen­ges­sä mukana" – lauan­tai­na Nissilä avaa ra­ken­nuk­sen pi­ha­pii­riin kioskin

06.08.2021 11:00 1
Tilaajille
"Aletaan olemaan järkevyyden rajoilla" – Puutavaran hinta on ennätyksellisen korkealla: sekä myyjän että ostajan mukaan moni siirtää rakennusprojektejaan

"A­le­taan olemaan jär­ke­vyy­den ra­joil­la" – Puu­ta­va­ran hinta on en­nä­tyk­sel­li­sen kor­keal­la: sekä myyjän että ostajan mukaan moni siirtää ra­ken­nus­pro­jek­te­jaan

26.07.2021 04:00
Tilaajille
Vuokraussesonki alkoi etuajassa, rakennus- ja remonttibuumi käyvät kuumana: "Jos tiedät, että heinäkuun viimeinen viikonloppu tarvitaan jotain, se kannattaa varata hyvissä ajoin"

Vuok­raus­se­son­ki alkoi etua­jas­sa, ra­ken­nus- ja re­mont­ti­buu­mi käyvät kuu­ma­na: "Jos tiedät, että hei­nä­kuun vii­mei­nen vii­kon­lop­pu tar­vi­taan jotain, se kan­nat­taa varata hyvissä ajoin"

18.07.2021 15:00
Tilaajille
Tee se itse -tyypit heräsivät koronakotoilun keskellä - Kotia kunnostetaan seinä kerrallaan ja terasseja laitetaan lumen keskellä: "Tämä on selkeästi koronatilanteen vaikutusta"

Tee se itse -tyypit he­rä­si­vät ko­ro­na­ko­toi­lun kes­kel­lä - Kotia kun­nos­te­taan seinä ker­ral­laan ja te­ras­se­ja lai­te­taan lumen kes­kel­lä: "Tämä on sel­keäs­ti ko­ro­na­ti­lan­teen vai­ku­tus­ta"

16.05.2020 15:00
Tilaajille
Nyt on kotimaisen markkinat – Se tiedetään kuusamolaisessa kalustetalossa: "Asiakkaat kysyvät yhä enemmän kotimaisia huonekaluja ja onneksi niitä on taas saatavilla"

Nyt on ko­ti­mai­sen mark­ki­nat – Se tie­de­tään kuu­sa­mo­lai­ses­sa ka­lus­te­ta­los­sa: "A­siak­kaat kysyvät yhä enemmän ko­ti­mai­sia huo­ne­ka­lu­ja ja onneksi niitä on taas saa­ta­vil­la"

05.02.2019 12:00