Tilaajille

Kuu­sa­mon Juusto jätti suun­ni­tel­man siitä, mitä se aikoo tehdä He­li­lam­men ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si

Kuusamon meijerialueen rakennuksia joulukuussa 2019. Kuvituskuva.
Kuusamon meijerialueen rakennuksia joulukuussa 2019. Kuvituskuva.
Kuva: Mikko Halvari

Kuusamon Juusto Oy on jättänyt aluehallintovirastolle suunnitelman siitä, miten yhtiö muuttaa viitostien länsipuolella olevan Helilammen kosteikkoalueeksi ja tai ruoppaa lammessa olevan ravinnepitoisen sedimentin lammesta pois.

Tarkoitus on vähentää Helilammen aiheuttamaa alapuolisen vesistön ravinnekuormitusta. Helilammen rehevöityminen alkoi aikanaan meijeritoiminnan takia.