Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Nimitykset
Rantalakeuden uudeksi päätoimittajaksi posiolaislähtöinen Henna Lammi – "Rantalakeus on kokoaan isompi yhteisöllisyyden luoja"

Ran­ta­la­keu­den uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si po­sio­lais­läh­töi­nen Henna Lammi – "Ran­ta­la­keus on kokoaan isompi yh­tei­söl­li­syy­den luoja"

08.12.2023 12:46
Tilaajille
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 16:35
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

07.09.2023 11:00 1
Tilaajille
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:48 2

Hannu Kes­tis­tä tu­lo­syk­sik­kö­joh­ta­ja

28.08.2023 04:00
Tilaajille
Osuuskaupalla uusia nimityksiä – talouspäällikkönä aloittaa elokuussa Tuomas Anttila, Joki-Jussiin ja Stemmaan uudet vetäjät

Osuus­kau­pal­la uusia ni­mi­tyk­siä – ta­lous­pääl­lik­kö­nä aloit­taa elo­kuus­sa Tuomas Ant­ti­la, Jo­ki-Jus­siin ja Stem­maan uudet vetäjät

26.04.2023 12:46 2
Tilaajille
Esa Keskinen valittiin paikallislehti Koti-Lapin päätoimittajaksi

Esa Kes­ki­nen va­lit­tiin pai­kal­lis­leh­ti Ko­ti-La­pin pää­toi­mit­ta­jak­si

22.04.2021 17:30
Tilaajille

Ni­mi­tyk­siä Kuu­sa­mos­sa – katso kenet va­lit­tiin ter­veys­kus­lää­kä­rik­si, kenet toi­min­ta­te­ra­peu­tik­si ja kenet yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan toi­mis­toin­si­nöö­rik­si

22.01.2021 04:00
Tilaajille
Nimitys: Kimmo Patosalmi asiakkuuspäälliköksi Koillissanomiin

Ni­mi­tys: Kimmo Pa­to­sal­mi asiak­kuus­pääl­li­kök­si Koil­lis­sa­no­miin

08.10.2020 09:58
Pesonen NKK:n johtoon

Pesonen NKK:n johtoon

07.10.2020 11:01
Tilaajille
Kainuun rajavartioston rajatoimistolle uusi päällikkö – muutoksia myös rajavartioasemien johdossa

Kainuun ra­ja­var­tios­ton ra­ja­toi­mis­tol­le uusi pääl­lik­kö – muu­tok­sia myös ra­ja­var­tioa­se­mien joh­dos­sa

28.08.2020 14:54
Pitkänen Poussun tilalle valtuustoon – Poussu aloittaa Kuusamon vakituisena rakennustarkastajana

Pit­kä­nen Poussun tilalle val­tuus­toon – Poussu aloit­taa Kuu­sa­mon va­ki­tui­se­na ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja­na

21.08.2020 04:00
Tilaajille
Koillissanomien uusi digitoimittaja on Jani Väisänen – paluumuuttaja, joka tekee väitöskirjaa Trumpista ja kalastaa verkoilla

Koil­lis­sa­no­mien uusi di­gi­toi­mit­ta­ja on Jani Väi­sä­nen – pa­luu­muut­ta­ja, joka tekee väi­tös­kir­jaa Trum­pis­ta ja ka­las­taa ver­koil­la

03.10.2017 05:00