Nimitykset
Viimeisin tunti

Ni­mi­tyk­siä Kuu­sa­mos­sa – katso kenet va­lit­tiin ter­veys­kus­lää­kä­rik­si, kenet toi­min­ta­te­ra­peu­tik­si ja kenet yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan toi­mis­to­in­si­nöö­rik­si

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Nimitys: Kimmo Patosalmi asiakkuuspäälliköksi Koillissanomiin

Ni­mi­tys: Kimmo Pa­to­sal­mi asiak­kuus­pääl­li­kök­si Koil­lis­sa­no­miin

08.10.2020 09:58
Pesonen NKK:n johtoon

Pesonen NKK:n johtoon

07.10.2020 11:01
Tilaajille
Kainuun rajavartioston rajatoimistolle uusi päällikkö – muutoksia myös rajavartioasemien johdossa

Kainuun ra­ja­var­tios­ton ra­ja­toi­mis­tol­le uusi pääl­lik­kö – muu­tok­sia myös ra­ja­var­tio­ase­mien joh­dos­sa

28.08.2020 14:54
Pitkänen Poussun tilalle valtuustoon – Poussu aloittaa Kuusamon vakituisena rakennustarkastajana

Pit­kä­nen Poussun tilalle val­tuus­toon – Poussu aloit­taa Kuu­sa­mon va­ki­tui­se­na ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja­na

21.08.2020 04:00
Tilaajille
Koillissanomien uusi digitoimittaja on Jani Väisänen – paluumuuttaja, joka tekee väitöskirjaa Trumpista ja kalastaa verkoilla

Koil­lis­sa­no­mien uusi di­gi­toi­mit­ta­ja on Jani Väi­sä­nen – pa­luu­muut­ta­ja, joka tekee väi­tös­kir­jaa Trum­pis­ta ja ka­las­taa ver­koil­la

03.10.2017 05:00