Lentopallo: Naisten lii­ga­kau­si alkaa – Joko Pölkky Kuusamo nos­te­lee kannua?

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Kuusamon Nuorkauppakamari

Jär­jes­tä­jää jän­nit­ti eniten sää – Osal­lis­tu­jat ilah­tui­vat Kuusamo City Triath­lo­nis­ta: "En usko, että tämä jää vain pai­kal­lis­ten ta­pah­tu­mak­si"

14.08.2021 17:00
Tilaajille

Uusi ta­pah­tu­ma lii­kut­taa lauan­tai­na Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – City Triath­lo­nin suo­je­li­ja­na toimii Juu­so-kar­hu

13.08.2021 04:00
Tilaajille

Kuusamo City Triath­lon ki­sa­taan elo­kuus­sa – kisaa to­sis­saan tai nappaa luo­vuus­pis­teet Villi kortti -luo­kas­sa

19.05.2021 13:34
Tilaajille

Lasten vaalit pääs­tä­vät lapset ääneen: "On tär­keää, että lap­sil­le jää po­si­tii­vi­nen muis­ti­jäl­ki ää­nes­tä­mi­ses­tä, jotta he täy­si-ikäi­si­nä ää­nioi­keu­tet­tui­na kokevat tär­keäk­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon"

16.05.2021 12:00
Tilaajille

"Kun jysähti ta­jun­taan, että se tulee Juu­so-pat­saal­le, tuli kiire" – Onko kä­si­työ­nä tehty lakki sopiva? Se selviää tänään etä­vap­pu-ta­pah­tu­mas­sa: luvassa myös puheita ja ter­vei­siä eläin­ti­loil­ta

30.04.2021 16:30
Tilaajille

We Bear Kuusamo -e­tä­pilk­ki­kil­pai­lu on par­hail­laan käyn­nis­sä – osal­lis­tua voi missä vain

13.03.2021 14:15
Tilaajille

Kuu­sa­mon Jou­lu­puu­ke­räyk­ses­sä en­nä­tys­mää­rä lah­jo­ja: "Keräys tuottaa tänä jouluna suurta iloa moneen per­hee­seen"

18.12.2020 04:01
Tilaajille

"Jou­lu­puu­ke­räyk­ses­tä saatu lahja voi olla jol­le­kin lap­sel­le ainoa koko jou­lu­na" – Auta te­ke­mään lap­sel­le joulu: toi­vee­na 520 lahjaa

11.12.2020 04:00
Tilaajille

"On hau­ta­jai­sia, joissa ei laula kuin kant­to­ri ja va­lo­ku­vaa­ja" – Vuoden kuu­sa­mo­lai­sik­si valitut Helli ja Timo Li­ten­dahl ovat olleet osana kuu­sa­mo­lais­ten arkea ja juhlaa jo lähes 60 vuoden ajan

25.11.2020 18:00 1
Tilaajille

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri tem­pai­si mu­kaan­sa – ver­kos­tot antavat vau­raut­ta, jota ei voi me­net­tää

09.10.2020 04:00

Pesonen NKK:n johtoon

07.10.2020 11:01
Tilaajille

Tutustu uuteen kult­tuu­ri­joh­ta­jaan: Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen uskoo yh­teis­työn voi­maan: "Yh­des­sä saadaan mah­dot­to­mal­ta­kin tuntuva tehtävä mah­dol­li­sek­si"

16.01.2020 16:30
Tilaajille