Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koillissanomat
Päätoimittajalta: Ikävöin jo nyt arkisia asioita, enkä ole vielä edes lähtenyt – päällimmäisenä tunteena on silti kiitollisuus
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Ikävöin jo nyt arkisia asioi­ta, enkä ole vielä edes läh­te­nyt – pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na on silti kii­tol­li­suus

22.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Kylmäluoman leirialueen kehittäminen käyntiin – kahvilan ja mökkien rakentaminen maksoi yli miljoonaa markkaa vuonna 1983

Kyl­mä­luo­man lei­ri­alueen ke­hit­tä­mi­nen käyn­tiin – kah­vi­lan ja mökkien ra­ken­ta­mi­nen maksoi yli mil­joo­naa markkaa vuonna 1983

08.05.2023 04:00
Tilaajille
Niinistö paikallislehtien päätoimittajille: Suomi ei ole valmis luovuttamaan Hornetteja niiden käyttöiän aikana

Nii­nis­tö pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­le: Suomi ei ole valmis luo­vut­ta­maan Hor­net­te­ja niiden käyt­tö­iän aikana

24.03.2023 18:35 4
Tilaajille
Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan

Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

21.03.2023 18:00 5
Tilaajille
Kuusamon palolaitoksella iloittiin uudesta paloautosta – myös Koillissanomien omistusjärjestelyt puhuttivat 1983

Kuu­sa­mon pa­lo­lai­tok­sel­la iloit­tiin uudesta pa­lo­au­tos­ta – myös Koil­lis­sa­no­mien omis­tus­jär­jes­te­lyt pu­hut­ti­vat 1983

06.03.2023 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tässä ovat suuren tekoälykokeilun tulokset: toimittajia tarvitaan vielä

Pää­kir­joi­tus: Tässä ovat suuren te­ko­äly­ko­kei­lun tu­lok­set: toi­mit­ta­jia tar­vi­taan vielä

08.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Tekoäly auttaa Koillissanomia verkkouutisten otsikoinnissa – katso videolta, kuinka päätoimittaja Jenny Halvari hyödyntää teknologiaa

Tekoäly auttaa Koil­lis­sa­no­mia verk­ko­uu­tis­ten ot­si­koin­nis­sa – katso vi­deol­ta, kuinka pää­toi­mit­ta­ja Jenny Halvari hyö­dyn­tää tek­no­lo­giaa

30.01.2023 04:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Koillissanomat testaa tekoälyn taitoa verkko-otsikoinnissa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia näkökulmia
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Koil­lis­sa­no­mat testaa te­ko­älyn taitoa verk­ko-ot­si­koin­nis­sa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia nä­kö­kul­mia

30.01.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Kaisa Vänskä – osuit kir­joi­tuk­sel­la­si nau­lan­kan­taan

16.01.2023 17:00
Tilaajille
Tässä ovat Koillissanomien uudet vieraskolumnistit – Lue jutusta, mitä Pekka Ervasti, Marjo Kämäräinen ja Riikka Vääräniemi-Käsmä kirjoittamiselta odottavat

Tässä ovat Koil­lis­sa­no­mien uudet vie­ras­ko­lum­nis­tit – Lue ju­tus­ta, mitä Pekka Er­vas­ti, Marjo Kä­mä­räi­nen ja Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­mä kir­joit­ta­mi­sel­ta odot­ta­vat

08.01.2023 04:00
Tilaajille
Koillissanomille kaksi palkintosijaa paikallismediakilpailussa – mukana juttu sisällissodan ristiriitaisesta kuusamolaishahmosta ja pääkirjoitus pettyneelle matkailijalle

Koil­lis­sa­no­mil­le kaksi pal­kin­to­si­jaa pai­kal­lis­me­dia­kil­pai­lus­sa – mukana juttu si­säl­lis­so­dan ris­ti­rii­tai­ses­ta kuu­sa­mo­lais­hah­mos­ta ja pää­kir­joi­tus pet­ty­neel­le mat­kai­li­jal­le

11.11.2022 09:50
Tilaajille
Postin uudet toimet iskevät pahiten paikallislehtiin: jakeluhinnat nousevat, peittojakelut loppuvat – "Mikäli joltain paikkakunnalta loppuu oma lehti, alue jää väistämättä vähän varjoon"
Lukijalta

Postin uudet toimet iskevät pahiten pai­kal­lis­leh­tiin: ja­ke­lu­hin­nat nou­se­vat, peit­to­ja­ke­lut lop­pu­vat – "Mikäli joltain paik­ka­kun­nal­ta loppuu oma lehti, alue jää väis­tä­mät­tä vähän var­joon"

02.10.2022 04:00 3
Sari Puustisen kolumni: "Menet tuosta ovesta ulos ja kun tulet takaisin, sinulla on koko sivun juttu" – Tämän ohjeen sain Koillissanomien toimitussihteeriltä, tässä omat vinkkini kesätoimittajille
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: "Menet tuosta ovesta ulos ja kun tulet ta­kai­sin, sinulla on koko sivun juttu" – Tämän ohjeen sain Koil­lis­sa­no­mien toi­mi­tus­sih­tee­ril­tä, tässä omat vink­ki­ni ke­sä­toi­mit­ta­jil­le

03.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Maanantaina alkanut toinen ict-alan lakko vaikuttaa myös Kaleva Median asiakaspalveluun, asiak­kai­ta pyydetään asioi­maan verkossa it­se­pal­ve­lun kautta

Maa­nan­tai­na alkanut toinen ict-alan lakko vai­kut­taa myös Kaleva Median asia­kas­pal­ve­luun, asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan ver­kos­sa it­se­pal­ve­lun kautta

11.05.2022 14:38
Koillissanomat juhlii historiallista mestaruutta erikoislehdellä– keskiviikon lehti on Pölkkysanomat

Koil­lis­sa­no­mat juhlii his­to­rial­lis­ta mes­ta­ruut­ta eri­kois­leh­del­lä– kes­ki­vii­kon lehti on Pölk­ky­sa­no­mat

27.04.2022 04:01 1
Tule mukaan onnittelemaan joukkuetta – lähetä viestisi tai kuvasi keskiviikon Koillissanomiin

Tule mukaan on­nit­te­le­maan jouk­kuet­ta – lähetä vies­ti­si tai kuvasi kes­ki­vii­kon Koil­lis­sa­no­miin

25.04.2022 11:53 2
Koillissanomat ilmestyy nyt perjantaisin – tänään lehteä ei ilmestynyt

Koil­lis­sa­no­mat il­mes­tyy nyt per­jan­tai­sin – tänään lehteä ei il­mes­ty­nyt

31.03.2022 10:07 2