Koillissanomat
Sari Puustisen kolumni: "Menet tuosta ovesta ulos ja kun tulet takaisin, sinulla on koko sivun juttu" – Tämän ohjeen sain Koillissanomien toimitussihteeriltä, tässä omat vinkkini kesätoimittajille
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: "Menet tuosta ovesta ulos ja kun tulet ta­kai­sin, sinulla on koko sivun juttu" – Tämän ohjeen sain Koil­lis­sa­no­mien toi­mi­tus­sih­tee­ril­tä, tässä omat vink­ki­ni ke­sä­toi­mit­ta­jil­le

03.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Maanantaina alkanut toinen ict-alan lakko vaikuttaa myös Kaleva Median asiakaspalveluun, asiak­kai­ta pyydetään asioi­maan verkossa it­se­pal­ve­lun kautta

Maa­nan­tai­na alkanut toinen ict-alan lakko vai­kut­taa myös Kaleva Median asia­kas­pal­ve­luun, asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan ver­kos­sa it­se­pal­ve­lun kautta

11.05.2022 14:38
Koillissanomat juhlii historiallista mestaruutta erikoislehdellä– keskiviikon lehti on Pölkkysanomat

Koil­lis­sa­no­mat juhlii his­to­rial­lis­ta mes­ta­ruut­ta eri­kois­leh­del­lä– kes­ki­vii­kon lehti on Pölk­ky­sa­no­mat

27.04.2022 04:01 1
Tule mukaan onnittelemaan joukkuetta – lähetä viestisi tai kuvasi keskiviikon Koillissanomiin

Tule mukaan on­nit­te­le­maan jouk­kuet­ta – lähetä vies­ti­si tai kuvasi kes­ki­vii­kon Koil­lis­sa­no­miin

25.04.2022 11:53 2
Koillissanomat ilmestyy nyt perjantaisin – tänään lehteä ei ilmestynyt

Koil­lis­sa­no­mat il­mes­tyy nyt per­jan­tai­sin – tänään lehteä ei il­mes­ty­nyt

31.03.2022 10:07 1
"Koikkarin äiti" Anna Rinne ehti melkein saavuttaa 101 vuoden iän – viimeiset vuodet hän vietti täysipäiväisenä ryijyntekijänä

"Koik­ka­rin äiti" Anna Rinne ehti melkein saa­vut­taa 101 vuoden iän – vii­mei­set vuodet hän vietti täy­si­päi­väi­se­nä ryi­jyn­te­ki­jä­nä

28.03.2022 11:50 1
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Näin sain kuulla Mullovan loikkauksesta ja pääsin uutisoimaan siitä – lopullinen totuus selvisi vasta muutama vuosi sitten
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Näin sain kuulla Mul­lo­van loik­kauk­ses­ta ja pääsin uu­ti­soi­maan siitä – lo­pul­li­nen totuus selvisi vasta muutama vuosi sitten

10.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Elämisen iloa, valoa ja myrskyä Koillismaalta– Äänestä Koillissanomien paras kansi ja voit voittaa lahjakortin

Elä­mi­sen iloa, valoa ja myrskyä Koil­lis­maal­ta– Äänestä Koil­lis­sa­no­mien paras kansi ja voit voittaa lah­ja­kor­tin

13.01.2022 04:00 1
Miltä sinun so­te-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä

Miltä sinun so­te-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä

12.01.2022 18:38
Hae kesätoimittajaksi Koillissanomiin – tule mukaan tekemään palkittua paikallismediaa

Hae ke­sä­toi­mit­ta­jak­si Koil­lis­sa­no­miin – tule mukaan te­ke­mään pal­kit­tua pai­kal­lis­me­diaa

10.01.2022 13:11
Joulukalenterin luukku 24: Pukkiako siinä odotetaan turhan pitkään, kun ilmeet ovat niin surkeita? Ei sentään, mutta yksi tonttulakki on paikalla!

Jou­lu­ka­len­te­rin luukku 24: Puk­kia­ko siinä odo­te­taan turhan pit­kään, kun ilmeet ovat niin sur­kei­ta? Ei sen­tään, mutta yksi tont­tu­lak­ki on pai­kal­la!

24.12.2021 00:01 1
Tilaajille
Joulukalenterin luukku 23: Turvavälit on kunnossa ja piispakin paikalla – mutta yhdellä onkin punainen hiippalakki!

Jou­lu­ka­len­te­rin luukku 23: Tur­va­vä­lit on kun­nos­sa ja piis­pa­kin pai­kal­la – mutta yhdellä onkin pu­nai­nen hiip­pa­lak­ki!

23.12.2021 00:01
Tilaajille
Joulukalenterin luukku 22: Muikkuako siinä puhkotaan joulupöytään? Tonttulakki tietysti päässä!

Jou­lu­ka­len­te­rin luukku 22: Muik­kua­ko siinä puh­ko­taan jou­lu­pöy­tään? Tont­tu­lak­ki tie­tys­ti päässä!

22.12.2021 00:01
Tilaajille
Joulukalenterin luukku 21: Kolme yötä jouluun on – mutta kukas tänään sai lakin?

Jou­lu­ka­len­te­rin luukku 21: Kolme yötä jouluun on – mutta kukas tänään sai lakin?

21.12.2021 00:01
Tilaajille
Joulukalenterin luukku 20: Taas luistellaan – tällä kertaa vähän isompikokoisilla luistimilla!

Jou­lu­ka­len­te­rin luukku 20: Taas luis­tel­laan – tällä kertaa vähän isom­pi­ko­koi­sil­la luis­ti­mil­la!

20.12.2021 00:01
Tilaajille
Joulukalenterin luukku 19: Nyt ollaankin pitkospuilla – mutta missä ja kuka pääsi tonttuilemaan?

Jou­lu­ka­len­te­rin luukku 19: Nyt ol­laan­kin pit­kos­puil­la – mutta missä ja kuka pääsi tont­tui­le­maan?

19.12.2021 00:01
Tilaajille
Joulukalenterin luukku 18: Traktori siinä  körryyttelee ja silloin oli muistaakseni kesä – mutta tonttulakki on löytänyt kantajan!

Jou­lu­ka­len­te­rin luukku 18: Trak­to­ri siinä kör­ryyt­te­lee ja silloin oli muis­taak­se­ni kesä – mutta tont­tu­lak­ki on löy­tä­nyt kan­ta­jan!

18.12.2021 00:01
Tilaajille