Koillissanomat
Korona lukitsi ovet Koillissanomien 70-vuotisnäyttelyyn, mutta videon avulla pääset kurkistamaan siihen – näyttelyssä on kasvoja viimeisen 10 vuoden ajalta: ”Parasta on ollut kuulla tuiki tavallisten ihmisten elämäntarinoita”

Korona lukitsi ovet Koil­lis­sa­no­mien 70-vuo­tis­näyt­te­lyyn, mutta videon avulla pääset kur­kis­ta­maan siihen – näyt­te­lys­sä on kasvoja vii­mei­sen 10 vuoden ajalta: ”Pa­ras­ta on ollut kuulla tuiki ta­val­lis­ten ih­mis­ten elä­män­ta­ri­noi­ta”

01.12.2020 04:00
Tilaajille
Tässä ne nyt ovat: upeat ehdokkaat Koillissanomat-villasukkakisassa– valitse suosikkisi ja äänestä!

Tässä ne nyt ovat: upeat eh­dok­kaat Koil­lis­sa­no­mat-vil­la­suk­ka­ki­sas­sa– valitse suo­sik­ki­si ja ää­nes­tä!

30.11.2020 14:40
Tilaajille
"On hautajaisia, joissa ei laula kuin kanttori ja valokuvaaja" – Vuoden kuusamolaisiksi valitut Helli ja Timo Litendahl ovat olleet osana kuusamolaisten arkea ja juhlaa jo lähes 60 vuoden ajan

"On hau­ta­jai­sia, joissa ei laula kuin kant­to­ri ja va­lo­ku­vaa­ja" – Vuoden kuu­sa­mo­lai­sik­si valitut Helli ja Timo Li­ten­dahl ovat olleet osana kuu­sa­mo­lais­ten arkea ja juhlaa jo lähes 60 vuoden ajan

25.11.2020 18:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Muikkulehdellä on takanaan muutosten suma, mutta nyt saamme kertoa hyviä uutisia
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Muik­ku­leh­del­lä on ta­ka­naan muu­tos­ten suma, mutta nyt saamme kertoa hyviä uutisia

16.11.2020 12:00
Tilaajille
"Kun pystejä tulee vuosittain, se ei ole vahinko, vaan laadukkaan työn tulos" – Vuoden paikallismedia -kilpailun voitto tuli lämminhenkisellä ja monipuolisella sisällöllä: yksi asia yllätti raadin

"Kun pystejä tulee vuo­sit­tain, se ei ole va­hin­ko, vaan laa­duk­kaan työn tulos" – Vuoden pai­kal­lis­me­dia -kil­pai­lun voitto tuli läm­min­hen­ki­sel­lä ja mo­ni­puo­li­sel­la si­säl­löl­lä: yksi asia yllätti raadin

15.11.2020 12:00 1
Koillissanomat teki sen taas: Toinen peräkkäinen voitto paikallismediakilpailussa – ykkössija myös juttukilpailussa

Koil­lis­sa­no­mat teki sen taas: Toinen pe­räk­käi­nen voitto pai­kal­lis­me­dia­kil­pai­lus­sa – yk­kös­si­ja myös jut­tu­kil­pai­lus­sa

12.11.2020 16:05 3
Koillissanomat jälleen viiden kärjessä paikallismediakilpailussa – veikkaa voittajaa!

Koil­lis­sa­no­mat jälleen viiden kär­jes­sä pai­kal­lis­me­dia­kil­pai­lus­sa – veikkaa voit­ta­jaa!

26.10.2020 08:39
Tilaajille
Lähde mukaan haasteeseen – Kerätään kunnon maskikuvagalleria Koillismaalta!

Lähde mukaan haas­tee­seen – Ke­rä­tään kunnon mas­ki­ku­va­gal­le­ria Koil­lis­maal­ta!

15.10.2020 04:00
Nimitys: Kimmo Patosalmi asiakkuuspäälliköksi Koillissanomiin

Ni­mi­tys: Kimmo Pa­to­sal­mi asiak­kuus­pääl­li­kök­si Koil­lis­sa­no­miin

08.10.2020 09:58
Seppo Salmisen kolumni: Mukavia muistoja entisistä kollegoista, jotka olivat juhlalehdestä unohtuneet

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Mukavia muis­to­ja en­ti­sis­tä kol­le­gois­ta, jotka olivat juh­la­leh­des­tä unoh­tu­neet

02.10.2020 04:00
"Väärä uhri" voitti Koillissanomien järjestämän sarjan Kuusamo Nature Photossa – Hannu Hautala -sarjan voitto meni Ranskaan

"Väärä uhri" voitti Koil­lis­sa­no­mien jär­jes­tä­män sarjan Kuusamo Nature Pho­tos­sa – Hannu Hautala -sarjan voitto meni Rans­kaan

12.09.2020 15:00
Tilaajille
Kysyimme Koillissanomien entisiltä työntekijöiltä, mitä heille kuuluu – oletko sinä kohdannut jonkun heistä?

Ky­syim­me Koil­lis­sa­no­mien en­ti­sil­tä työn­te­ki­jöil­tä, mitä heille kuuluu – oletko sinä koh­dan­nut jonkun heistä?

18.08.2020 19:00
Tilaajille
Petri Karjalaisen kolumni: Kun tuttu mies seisoi oviaukossa ja tuijotti, puhumatta mitään

Petri Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kun tuttu mies seisoi ovi­au­kos­sa ja tui­jot­ti, pu­hu­mat­ta mitään

18.08.2020 16:00
Tilaajille
Reeta Salminen ponnisti Koillissanomista maailmalle ja Ylen leipiin: "Koillissanomat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä oppimani perusasiat ovat kantaneet pitkälle"

Reeta Sal­mi­nen pon­nis­ti Koil­lis­sa­no­mis­ta maail­mal­le ja Ylen lei­piin: "Koil­lis­sa­no­mat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä op­pi­ma­ni pe­rus­asiat ovat kan­ta­neet pit­käl­le"

18.08.2020 14:54
Tilaajille
Wesa Rinne muistelee Koillissanomien historiaa.

Wesa Rinne muis­te­lee Koil­lis­sa­no­mien his­to­riaa.

17.08.2020 13:12
Tilaajille
Ihmiset ja luonto lumoavat – Koillissanomia tekee iso joukko ammattilaisia

Ihmiset ja luonto lu­moa­vat – Koil­lis­sa­no­mia tekee iso joukko am­mat­ti­lai­sia

17.08.2020 10:14
Tilaajille
Koillissanomat on vuosien saatossa muuttunut niin sisällöltään kuin kooltaankin: "Olen lukenut lehden tarkoin ensimmäisestä numerosta lähtien"

Koil­lis­sa­no­mat on vuosien saa­tos­sa muut­tu­nut niin si­säl­löl­tään kuin kool­taan­kin: "Olen lukenut lehden tarkoin en­sim­mäi­ses­tä nu­me­ros­ta läh­tien"

17.08.2020 09:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: 70-vuotisjuhlavuosi on ollut koronan myötä poikkeuksellinen – yksi kuitenkin pysyy: lehti siinä kuin muutkin tarvitsee ystäviä

Pää­kir­joi­tus: 70-vuo­tis­juh­la­vuo­si on ollut koronan myötä poik­keuk­sel­li­nen – yksi kui­ten­kin pysyy: lehti siinä kuin muutkin tar­vit­see ystäviä

17.08.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Lehti löysi aamukahvipöytään myös kämpälle Oulangalla
Lukijalta Mielipide Elja Kemppainen

Lu­ki­jal­ta: Lehti löysi aa­mu­kah­vi­pöy­tään myös käm­päl­le Ou­lan­gal­la

17.08.2020 04:00