Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maidontuotanto
Rehusato onnistui lähes normaalisti – ”Lannoitteiden hintojen nousu johti siihen, ettei kaikilla tiloilla ollut varaa hankkia niitä, nämä tilat syöttävät luonnonheinää karjalle ensi talven”

Re­hu­sa­to on­nis­tui lähes nor­maa­lis­ti – ”Lan­noit­tei­den hin­to­jen nousu johti siihen, ettei kai­kil­la ti­loil­la ollut varaa hankkia niitä, nämä tilat syöt­tä­vät luon­non­hei­nää kar­jal­le ensi talven”

21.08.2022 04:00
Tilaajille
Mitaleja ensiluokkaisen maidon pitkäaikaisesta tuotannosta – Posiolaisille Lea ja Ari Ronkaiselle kultaa

Mi­ta­le­ja en­si­luok­kai­sen maidon pit­kä­ai­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta – Po­sio­lai­sil­le Lea ja Ari Ron­kai­sel­le kultaa

04.05.2022 04:00
Tilaajille
Maidosta tuli kiistakapula – Tiina Sarja kysyy tuoreessa kirjassaan, kannattaako maitoa enää juoda

Mai­dos­ta tuli kiis­ta­ka­pu­la – Tiina Sarja kysyy tuo­rees­sa kir­jas­saan, kan­nat­taa­ko maitoa enää juoda

24.04.2022 18:00
Tilaajille
Kotimaista ruokaa ei saa hukata – Maidontuottaja on tavallaan meijerin ja kaupan panttivanki, joka ottaa vastaan sen mikä sille annetaan
Kolumni

Ko­ti­mais­ta ruokaa ei saa hukata – Mai­don­tuot­ta­ja on ta­val­laan mei­je­rin ja kaupan pant­ti­van­ki, joka ottaa vastaan sen mikä sille an­ne­taan

28.02.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Osuusmeijeri toiminut jo 70 vuotta – Mari Vallinaho ja Tomi Tyni pyörittävät apujoukkoineen kolmea navettaa, kotinavetta on Etelä-Posiolla Vuoskassa

Kuu­sa­mon Osuus­mei­je­ri toi­mi­nut jo 70 vuotta – Mari Val­lin­aho ja Tomi Tyni pyö­rit­tä­vät apu­jouk­koi­neen kolmea na­vet­taa, ko­ti­na­vet­ta on Ete­lä-Po­siol­la Vuos­kas­sa

23.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamolainen Pirtelö oli jalostusarvoltaan Pohjois-Pohjanmaan toiseksi paras – lue tästä muita koillismaalaisten sijoituksia lehmien kisoissa

Kuu­sa­mo­lai­nen Pirtelö oli ja­los­tus­ar­vol­taan Poh­jois-Poh­jan­maan toi­sek­si paras – lue tästä muita koil­lis­maa­lais­ten si­joi­tuk­sia lehmien ki­sois­sa

30.12.2021 04:00
Tilaajille
”Pitkälle uralle tunnustus” – Posiolle ja Kuusamoon Walter Ehrströmin Säätiön mitaleita

”Pit­käl­le uralle tun­nus­tus” – Po­siol­le ja Kuu­sa­moon Walter Ehrst­rö­min Säätiön mi­ta­lei­ta

11.11.2021 15:00
Tilaajille
Savuperhe sai lisää jäseniä, Kuusamon Juusto vastaa korona-aikana muuttuneisiin kulutustottumuksiin – "Ei kannata vaan ampua haulikolla ilmaan ja katsoa, miten käy"

Sa­vu­per­he sai lisää jä­se­niä, Kuu­sa­mon Juusto vastaa ko­ro­na-ai­ka­na muut­tu­nei­siin ku­lu­tus­tot­tu­muk­siin – "Ei kannata vaan ampua hau­li­kol­la ilmaan ja katsoa, miten käy"

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Kahdesta sadosta rehua karjalle vuodeksi – Vaikka kesän sato on ollutkin hyvä ja karjalle riittää rehua vuodeksi eteenpäin, huolta tuo heikko kannattavuus

Kah­des­ta sadosta rehua kar­jal­le vuo­dek­si – Vaikka kesän sato on ol­lut­kin hyvä ja kar­jal­le riittää rehua vuo­dek­si eteen­päin, huolta tuo heikko kan­nat­ta­vuus

22.09.2021 04:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ke­lai­nen mai­don­tuot­ta­ja laa­jen­taa – rehua tar­vi­taan 2,4 mil­joo­naa kiloa vuo­des­sa

02.07.2021 04:00
Tilaajille
Kantolat vuokrasivat tilan sukupolvenvaihdoksen sijaan ja kuuluvat muutaman prosentin vähemmistöön – Asiantuntija tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrittäjyyteen tai luopumisen tuskaa: "Siinä joudutaan luopumaan monesta muustakin asiasta kuin työstä"

Kan­to­lat vuok­ra­si­vat tilan su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen sijaan ja kuu­lu­vat muu­ta­man pro­sen­tin vä­hem­mis­töön – Asian­tun­ti­ja tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrit­tä­jyy­teen tai luo­pu­mi­sen tuskaa: "Siinä jou­du­taan luo­pu­maan monesta muus­ta­kin asiasta kuin työstä"

14.04.2021 04:00
Tilaajille
Joka lehmä lypsää viitisen lasillista kutakin kuusamolaista kohden vuodessa – Kumpuloilla on Suomen runsastuottoisin lypsykarja

Joka lehmä lypsää vii­ti­sen la­sil­lis­ta kutakin kuu­sa­mo­lais­ta kohden vuo­des­sa – Kum­pu­loil­la on Suomen run­sas­tuot­toi­sin lyp­sy­kar­ja

25.03.2021 15:39 1
Tilaajille
Maidontuottajat luottavaisin mielin – kaksoset Janika ja Jonna päästivät setänsä eläkkeelle ja hoitavat tilaa yhdessä isänsä kanssa: "Nuoret oppivat nopeasti, kun on motivaatiota"

Mai­don­tuot­ta­jat luot­ta­vai­sin mielin – kak­so­set Janika ja Jonna pääs­ti­vät setänsä eläk­keel­le ja hoi­ta­vat tilaa yhdessä isänsä kanssa: "Nuoret oppivat no­peas­ti, kun on mo­ti­vaa­tio­ta"

18.08.2020 04:00
Tilaajille