Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Maito
Maidosta tuli kiistakapula – Tiina Sarja kysyy tuoreessa kirjassaan, kannattaako maitoa enää juoda

Mai­dos­ta tuli kiis­ta­ka­pu­la – Tiina Sarja kysyy tuo­rees­sa kir­jas­saan, kan­nat­taa­ko maitoa enää juoda

24.04.2022 18:00
Tilaajille
Kaikella on hintansa – myös maidolla
Kolumni

Kai­kel­la on hin­tan­sa – myös mai­dol­la

26.03.2022 04:00
Tilaajille
Savuperhe sai lisää jäseniä, Kuusamon Juusto vastaa korona-aikana muuttuneisiin kulutustottumuksiin – "Ei kannata vaan ampua haulikolla ilmaan ja katsoa, miten käy"

Sa­vu­per­he sai lisää jä­se­niä, Kuu­sa­mon Juusto vastaa ko­ro­na-ai­ka­na muut­tu­nei­siin ku­lu­tus­tot­tu­muk­siin – "Ei kannata vaan ampua hau­li­kol­la ilmaan ja katsoa, miten käy"

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Maidontuottajat luottavaisin mielin – kaksoset Janika ja Jonna päästivät setänsä eläkkeelle ja hoitavat tilaa yhdessä isänsä kanssa: "Nuoret oppivat nopeasti, kun on motivaatiota"

Mai­don­tuot­ta­jat luot­ta­vai­sin mielin – kak­so­set Janika ja Jonna pääs­ti­vät setänsä eläk­keel­le ja hoi­ta­vat tilaa yhdessä isänsä kanssa: "Nuoret oppivat no­peas­ti, kun on mo­ti­vaa­tio­ta"

18.08.2020 04:00
Tilaajille
Uutta potkua maitotiloille - Koillismaalta ei maidontuotanto lopu

Uutta potkua mai­to­ti­loil­le - Koil­lis­maal­ta ei mai­don­tuo­tan­to lopu

10.02.2020 05:37
Tilaajille
Tuottajia palaa Kuusamon Osuusmeijeriin takaisin – saneerausohjelma etenee suunnitellusti

Tuot­ta­jia palaa Kuu­sa­mon Osuus­mei­je­riin ta­kai­sin – sa­nee­raus­oh­jel­ma etenee suun­ni­tel­lus­ti

20.11.2018 11:40
Lapin omavaraisuusaste elintarvikkeiden tuottamisessa on vain 10  prosenttia - Tavoite: 1300 uutta työpaikkaa ja sata miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa

Lapin oma­va­rai­suus­as­te elin­tar­vik­kei­den tuot­ta­mi­ses­sa on vain 10  p­ro­sent­tia - Ta­voi­te: 1300 uutta työ­paik­kaa ja sata mil­joo­naa euroa lisää lii­ke­vaih­toa

08.10.2018 10:30
Tuottajia lisää Kuusamon Osuusmeijerille – Uusia viljelijöitä kampanjoidaan mukaan maidon lisähinnalla

Tuot­ta­jia lisää Kuu­sa­mon Osuus­mei­je­ril­le – Uusia vil­je­li­jöi­tä kam­pan­joi­daan mukaan maidon li­sä­hin­nal­la

21.05.2018 13:40
Näin Juuso maistoi maitoa – ja hyväksyi juustolaaduksi: Katso video!

Näin Juuso maistoi maitoa – ja hy­väk­syi juus­to­laa­duk­si: Katso video!

17.05.2018 12:39
Posio on edelleen maitopitäjä – Lapin neljänneksi tuottoisimmassa kunnassa 32 maitotilaa

Posio on edel­leen mai­to­pi­tä­jä – Lapin nel­jän­nek­si tuot­toi­sim­mas­sa kun­nas­sa 32 mai­to­ti­laa

17.11.2017 05:00

”Maa­kun­ta­ra­ja ei saa olla esteenä yh­teis­työl­le” Po­siol­la toi­vo­taan yh­tei­sen maa­ta­lous­lo­mi­tuk­sen säi­ly­vän, vaikka kunta liit­tyy­kin Itä-Lap­piin

17.11.2017 05:00

”Al­ku­tuo­tan­toon uusia hank­kei­ta”

17.11.2017 05:00
Kuusamon Juusto välttyy joulukuussa lomautuksilta – Meijeri sai lisää maitokiintiöitä loppuvuodeksi

Kuu­sa­mon Juusto välttyy jou­lu­kuus­sa lo­mau­tuk­sil­ta – Meijeri sai lisää mai­to­kiin­tiöi­tä lop­pu­vuo­dek­si

09.11.2017 10:30
Taivalkoskelle ensimmäinen robottinavetta – Avajaiset vetivät paikalle satoja uteliaita silmäpareja

Tai­val­kos­kel­le en­sim­mäi­nen ro­bot­ti­na­vet­ta – Ava­jai­set vetivät pai­kal­le satoja ute­liai­ta sil­mä­pa­re­ja

29.09.2017 10:30
Kolumni

Ala­ker­ta: Missä sen äiti on, kysyy va­sik­kaa katsova lapsi mai­to­ti­lal­la – kovin moni ei enää tiedä vas­taus­ta

19.09.2017 05:00
Kuusamon Juusto ei saa tarpeeksi maitoa - Talousvaikeuksien takia lähteneiden tuottajien kanssa on käyty perusteelliset neuvottelut, mutta kukaan ei halua tulla takaisin

Kuu­sa­mon Juusto ei saa tar­peek­si maitoa - Ta­lous­vai­keuk­sien takia läh­te­nei­den tuot­ta­jien kanssa on käyty pe­rus­teel­li­set neu­vot­te­lut, mutta kukaan ei halua tulla ta­kai­sin

02.08.2017 05:00

Jopa kym­me­nen mai­to­ti­laa lo­pet­taa joka vuosi – re­hu­sa­dot huonoja eikä jat­ka­jia löydy

02.08.2017 05:00