Juuri nyt: Pölkky hukkasi mah­dol­li­suu­ten­sa 3-0-voit­toon Hä­meen­lin­nan noustua kol­man­nes­sa erässä takaa ohi, nel­jän­nen erän voiton myötä pisteet jäivät kui­ten­kin Kuu­sa­moon

Joko luit: Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

juuso
Juuri nyt: live-kuvaa Suupetokeskuksesta

Juuri nyt: li­ve-ku­vaa Suu­pe­to­kes­kuk­ses­ta

05.09.2018 18:01
Juuso-karhun taidenäyttely Kuusamon katuruokamarkkinoilla

Juu­so-kar­hun tai­de­näyt­te­ly Kuu­sa­mon ka­tu­ruo­ka­mark­ki­noil­la

31.07.2018 10:30
Näin Juuso maistoi maitoa – ja hyväksyi juustolaaduksi: Katso video!

Näin Juuso maistoi maitoa – ja hy­väk­syi juus­to­laa­duk­si: Katso video!

17.05.2018 12:39
Juuso on taas Karhutv:n julkkis, mutta ilvesten kameralle kävi köpelösti – Sulo odottelee yhä presidenttiä vierailulle

Juuso on taas Kar­hutv:n julk­kis, mutta il­ves­ten ka­me­ral­le kävi kö­pe­lös­ti – Sulo odot­te­lee yhä pre­si­dent­tiä vie­rai­lul­le

20.06.2017 10:00
Karhu-Sulo lehdessä: Kaduttaa ettei hankkinut perhettä

Kar­hu-Su­lo leh­des­sä: Ka­dut­taa ettei hank­ki­nut per­het­tä

01.06.2017 17:33
IS: Juuso heräsi talviuniltaan

IS: Juuso heräsi tal­vi­unil­taan

24.04.2017 15:45
Sulon pentuhaaveet Kuusamossa jäivät toteutumatta - ”Jos Juuso heittäytyy romanttiseksi, kesällä yritetään uudestaan”

Sulon pen­tu­haa­veet Kuu­sa­mos­sa jäivät to­teu­tu­mat­ta - ”Jos Juuso heit­täy­tyy ro­mant­ti­sek­si, kesällä yri­te­tään uu­des­taan”

13.03.2017 12:03
Hitiksi nousseen Juuson näyttelyn nähnyt kuusamolainen: Vaikuttaa että karhu tekee sitä mielellään

Hitiksi nous­seen Juuson näyt­te­lyn nähnyt kuu­sa­mo­lai­nen: Vai­kut­taa että karhu tekee sitä mie­lel­lään

24.01.2017 10:00
Juuso-karhun ääni tärisyttää saksalaisia lauteita – teknologia avaa uusia puolia luonnosta

Juu­so-kar­hun ääni tä­ri­syt­tää sak­sa­lai­sia lau­tei­ta – tek­no­lo­gia avaa uusia puolia luon­nos­ta

16.01.2017 09:00
IS: Juusolle taidenäyttely Helsinkiin

IS: Juu­sol­le tai­de­näyt­te­ly Hel­sin­kiin

10.01.2017 15:54
Sulo jännittää pentu-uutisia – julkkiskarhu Juusosta tulossa isä?

Sulo jän­nit­tää pen­tu-uu­ti­sia – julk­kis­kar­hu Juu­sos­ta tulossa isä?

10.01.2017 09:00
Juuso-karhu ja Sulo pääsivät presidentin uudenvuodenpuheeseen

Juu­so-kar­hu ­ja Sulo pää­si­vät pre­si­den­tin uu­den­vuo­den­pu­hee­seen

01.01.2017 14:06
Lahjayllätys lämmitti karhu-Sulon mieltä – kertoo vastalahjaksi pari uutta tarinaa Juusosta

Lah­ja­yl­lä­tys läm­mit­ti kar­hu-Su­lon mieltä – kertoo vas­ta­lah­jak­si pari uutta tarinaa Juu­sos­ta

23.12.2016 14:22
Jenni ihastui karhu-Suloon ja päätti yllättää tämän – suuri joukko ihmisiä osallistui joululahjakeräykseen

Jenni ihastui kar­hu-Su­loon ja päätti yl­lät­tää tämän – suuri joukko ihmisiä osal­lis­tui jou­lu­lah­ja­ke­räyk­seen

23.12.2016 10:30