Suurpetokeskus: Eläimet siir­ret­tä­vä toisiin eläin­tar­hoi­hin tai lo­pe­tet­ta­va 31.10 men­nes­sä

Toimittajalta: Bud­je­tin teko voi ah­dis­taa, mutta minulle se toi mie­len­rau­han

Öljy tuoksuu vieläkin: Park­ki­pai­kan alta nos­tet­tu 3500 tonnia saas­tu­nut­ta maata

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Sulo karjalainen
Suurpetokeskuksen nallet kurkkivat jo välillä ulkoilmaan– "Saa nähdä, miten käy tänä keväänä, pystytäänkö avaamaan"

Suur­pe­to­kes­kuk­sen nallet kurk­ki­vat jo välillä ul­koil­maan– "Saa nähdä, miten käy tänä ke­vää­nä, pys­ty­tään­kö avaa­maan"

26.03.2021 04:00
Tilaajille
Sulo Karjalainen

Sulo Kar­ja­lai­nen

25.04.2020 06:00
”Karhujen kanssa niin kauan kuin voi sulaa suussa” – Sulo Karjalainen on Suomen vuoden matkailuhenkilö

”Kar­hu­jen kanssa niin kauan kuin voi sulaa suussa” – Sulo Kar­ja­lai­nen on Suomen vuoden mat­kai­lu­hen­ki­lö

17.01.2019 10:24
Kaikki halusivat kuvan karhupatsaasta – 150-vuotisjuhla toi kuusamolaiset yhteen

Kaikki ha­lu­si­vat kuvan kar­hu­pat­saas­ta – 150-vuo­tis­juh­la toi kuu­sa­mo­lai­set yhteen

07.09.2018 18:06
IS: Juuso-karhun pennut saivat nimet – arvasitko oikein?

IS: Juu­so-kar­hun pennut saivat nimet – ar­va­sit­ko oikein?

25.06.2018 10:38
Näin Juuso maistoi maitoa – ja hyväksyi juustolaaduksi: Katso video!

Näin Juuso maistoi maitoa – ja hy­väk­syi juus­to­laa­duk­si: Katso video!

17.05.2018 12:39
Karhunpennut kömpivät ulos pesästään ja mussuttavat mustikoita uudella videolla – Juusoa jälkeläiset kiinnostavat kovasti: "Vaan parempi että se on aita siinä välissä"

Kar­hun­pen­nut köm­pi­vät ulos pe­säs­tään ja mus­sut­ta­vat mus­ti­koi­ta uudella vi­deol­la – Juusoa jäl­ke­läi­set kiin­nos­ta­vat ko­vas­ti: "Vaan parempi että se on aita siinä vä­lis­sä"

08.05.2018 05:00
Karhu-Sulolla taas jännä kevät: onko Juusosta tullut isä? – Yhtä virhettä isäntä ei kuitenkaan aio nyt tehdä julkkiskarhunsa kanssa

Kar­hu-Su­lol­la taas jännä kevät: onko Juu­sos­ta tullut isä? – Yhtä vir­het­tä isäntä ei kui­ten­kaan aio nyt tehdä julk­kis­kar­hun­sa kanssa

12.04.2018 09:22
Kuusamostalo "vakavasti pohdinnassa" Karhupatsaan sijoituspaikaksi – tori ei ole patsaan tekijän mieleen

Kuu­sa­mos­ta­lo "va­ka­vas­ti poh­din­nas­sa" Kar­hu­pat­saan si­joi­tus­pai­kak­si – tori ei ole patsaan tekijän mieleen

27.03.2018 14:00
"Karhukuiskaajan" tarina kasvattaa luontokaupungin mainetta – Karjalainen nimitti pandoja pehmoleluiksi

"Kar­hu­kuis­kaa­jan" tarina kas­vat­taa luon­to­kau­pun­gin mai­net­ta – Kar­ja­lai­nen nimitti pandoja peh­mo­le­luik­si

06.03.2018 10:30
Karhu-patsaan tekijä ei innostu torista: "Siellä on edessä pilareita ja niitä valokuvia – kyllä se sinne häviäisi"

Kar­hu-pat­saan tekijä ei innostu to­ris­ta: "Siellä on edessä pi­la­rei­ta ja niitä va­lo­ku­via – kyllä se sinne hä­viäi­si"

05.03.2018 12:00
ESS: Juuso-karhun ja Sulon patsaan runko pian valmis – ”Laitan sen peräkärryyn ja ajan Kuusamoon”

ESS: Juu­so-kar­hun ja Sulon patsaan runko pian valmis – ”Laitan sen pe­rä­kär­ryyn ja ajan Kuu­sa­moon”

11.09.2017 12:15
Juuso on taas Karhutv:n julkkis, mutta ilvesten kameralle kävi köpelösti – Sulo odottelee yhä presidenttiä vierailulle

Juuso on taas Kar­hutv:n julk­kis, mutta il­ves­ten ka­me­ral­le kävi kö­pe­lös­ti – Sulo odot­te­lee yhä pre­si­dent­tiä vie­rai­lul­le

20.06.2017 10:00
Karhu-Sulo lehdessä: Kaduttaa ettei hankkinut perhettä

Kar­hu-Su­lo leh­des­sä: Ka­dut­taa ettei hank­ki­nut per­het­tä

01.06.2017 17:33
IS: Juuso heräsi talviuniltaan

IS: Juuso heräsi tal­vi­unil­taan

24.04.2017 15:45
Sulon pentuhaaveet Kuusamossa jäivät toteutumatta - ”Jos Juuso heittäytyy romanttiseksi, kesällä yritetään uudestaan”

Sulon pen­tu­haa­veet Kuu­sa­mos­sa jäivät to­teu­tu­mat­ta - ”Jos Juuso heit­täy­tyy ro­mant­ti­sek­si, kesällä yri­te­tään uu­des­taan”

13.03.2017 12:03
Sulo jännittää pentu-uutisia – julkkiskarhu Juusosta tulossa isä?

Sulo jän­nit­tää pen­tu-uu­ti­sia – julk­kis­kar­hu Juu­sos­ta tulossa isä?

10.01.2017 09:00
Juuso-karhu ja Sulo pääsivät presidentin uudenvuodenpuheeseen

Juu­so-kar­hu ­ja Sulo pää­si­vät pre­si­den­tin uu­den­vuo­den­pu­hee­seen

01.01.2017 14:06
Lahjayllätys lämmitti karhu-Sulon mieltä – kertoo vastalahjaksi pari uutta tarinaa Juusosta

Lah­ja­yl­lä­tys läm­mit­ti kar­hu-Su­lon mieltä – kertoo vas­ta­lah­jak­si pari uutta tarinaa Juu­sos­ta

23.12.2016 14:22
Jenni ihastui karhu-Suloon ja päätti yllättää tämän – suuri joukko ihmisiä osallistui joululahjakeräykseen

Jenni ihastui kar­hu-Su­loon ja päätti yl­lät­tää tämän – suuri joukko ihmisiä osal­lis­tui jou­lu­lah­ja­ke­räyk­seen

23.12.2016 10:30