Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Maitotilat
Maidosta tuli kiistakapula – Tiina Sarja kysyy tuoreessa kirjassaan, kannattaako maitoa enää juoda

Mai­dos­ta tuli kiis­ta­ka­pu­la – Tiina Sarja kysyy tuo­rees­sa kir­jas­saan, kan­nat­taa­ko maitoa enää juoda

24.04.2022 18:00
Tilaajille
Lammi-lehmä poiki harvinaiset kolmosvasikat Ranualla – maitotilan yrittäjä ei ole nähnyt vastaavaa aiemmin

Lam­mi-leh­mä poiki har­vi­nai­set kol­mos­va­si­kat Ra­nual­la – mai­to­ti­lan yrit­tä­jä ei ole nähnyt vas­taa­vaa aiemmin

11.01.2022 09:47
Tilaajille
Vihreä teknologia kiinnostaa  – "On tullut ehdottomasti trendiksi, että selvitetään, mistä maitotilojen hiilijalanjälki muodostuu"

Vihreä tek­no­lo­gia kiin­nos­taa  – "On tullut eh­dot­to­mas­ti tren­dik­si, että sel­vi­te­tään, mistä mai­to­ti­lo­jen hii­li­ja­lan­jäl­ki muo­dos­tuu"

21.07.2021 04:00
Tilaajille
"Auto vajosi liejuun keskellä tietä" – Ennätyksellisen heikossa kunnossa olevat tiet vaikeuttavat asukkaiden elämää Sallan sivukylillä

"Auto vajosi liejuun kes­kel­lä tietä" – En­nä­tyk­sel­li­sen hei­kos­sa kun­nos­sa olevat tiet vai­keut­ta­vat asuk­kai­den elämää Sallan si­vu­ky­lil­lä

27.05.2021 16:11 1
Tilaajille
Maitotilat eivät suostu ilmaston pilaajiksi – alhaista hiilijalanjälkeä on tarkoitus alentaa vielä lisää

Mai­to­ti­lat eivät suostu il­mas­ton pi­laa­jik­si – al­hais­ta hii­li­ja­lan­jäl­keä on tar­koi­tus alentaa vielä lisää

20.03.2021 09:25
Tilaajille
Kaksi satoa hyvää rehua – Maatalousyrittäjät Pasi Karasti ja Teemu Mourujärvi tekevät kalustoyhteistyötä, josta molemmat hyötyvät

Kaksi satoa hyvää rehua – Maa­ta­lous­yrit­tä­jät Pasi Karasti ja Teemu Mou­ru­jär­vi tekevät ka­lus­toyh­teis­työ­tä, josta mo­lem­mat hyö­ty­vät

26.08.2020 04:00
Tilaajille
Pohjolan Maito palkitsi maitotiloja: Pertti Hämeenniemen ja Mari Pajun tila Posiolta mukana

Poh­jo­lan Maito pal­kit­si mai­to­ti­lo­ja: Pertti Hä­meen­nie­men ja Mari Pajun tila Po­siol­ta mukana

14.04.2020 12:45
Tilaajille
Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä – Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla

Hal­li­tus turvaa maa­seu­dun yri­tys­ten sekä maa- ja ka­la­ta­lou­den toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä – Hal­li­tus on vuoden 2020 toi­ses­sa li­sä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään päät­tä­nyt tukea maa­seu­dun ja maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den yri­tyk­siä 30 mil­joo­nal­la eurolla

08.04.2020 20:05