Juuri nyt: Kolme kuu­sa­mo­lais­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jaa erosi puo­lueen jä­se­nyy­des­tä

Luonnonsuojelu: Nokia pe­rus­taa uuden luon­non­suo­je­lu­alueen Ala-Kit­kal­le

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ylioppilaat
Tässä ovat Kuusamon, Posion ja Taivalkosken uudet ylioppilaat

Tässä ovat Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken uudet yli­op­pi­laat

10.11.2022 10:08 1
Tilaajille
Kuusamon, Taivalkosken ja Posion lukioiden rehtorit  iloitsevat siitä, että nyt lakitetut uudet ylioppilaat saavuttivat poikkeusoloissakin suurta menestystä – Posion lukio sai jopa valtakunnallista huomiota

Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Posion lu­kioi­den reh­to­rit iloit­se­vat siitä, että nyt la­ki­te­tut uudet yli­op­pi­laat saa­vut­ti­vat poik­keus­olois­sa­kin suurta me­nes­tys­tä – Posion lukio sai jopa val­ta­kun­nal­lis­ta huo­mio­ta

04.06.2022 17:16
Tilaajille
Tässä ovat Kuusamon, Posion ja Taivalkosken uudet ylioppilaat – Onnea!

Tässä ovat Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken uudet yli­op­pi­laat – Onnea!

17.05.2022 10:05 2
Tilaajille
Joutuuko ylioppilaskokelas kirjoittamaan kaikki aineet uudelleen, jos sairastuu koronaan?

Jou­tuu­ko yli­op­pi­las­ko­ke­las kir­joit­ta­maan kaikki aineet uu­del­leen, jos sai­ras­tuu ko­ro­naan?

16.03.2022 08:15
Tilaajille
Kuusamossa juhlitaan tänään  uusia ylioppilaita – katso suora lähetys juhlasta kello 13

Kuu­sa­mos­sa juh­li­taan tänään uusia yli­op­pi­lai­ta – katso suora lähetys juh­las­ta kello 13

03.12.2021 12:56 3
Tässä ovat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion uudet ylioppilaat

Tässä ovat Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Posion uudet yli­op­pi­laat

14.11.2021 14:00
Tilaajille
Sängyn pohjalta voittajan keltaiseen paitaan – ylioppilaat juhlivat Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella

Sängyn poh­jal­ta voit­ta­jan kel­tai­seen paitaan – yli­op­pi­laat juh­li­vat Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la

05.06.2021 17:58
Tilaajille
Missä he menevät nyt? Kuusi entistä Koillissanomissa esillä ollutta ylioppilasta kertoo, minkälaista reittiä he ovat lukion jälkeen kulkeneet

Missä he menevät nyt? Kuusi entistä Koil­lis­sa­no­mis­sa esillä ollutta yli­op­pi­las­ta kertoo, min­kä­lais­ta reittiä he ovat lukion jälkeen kul­ke­neet

05.06.2021 12:00
Tilaajille
Tuore ylioppilas Sanja Tyynelä haluaa haastaa itseään jatkossakin, ja seuraavaksi hän tekee niin armeijassa: "Yksi tavoite on nyt elää hetkessä"

Tuore yli­op­pi­las Sanja Tyynelä haluaa haastaa itseään jat­kos­sa­kin, ja seu­raa­vak­si hän tekee niin ar­mei­jas­sa: "Yksi tavoite on nyt elää het­kes­sä"

20.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Tässä ovat Koillismaan uudet ylioppilaat – katso ketkä 82 nuorta saavat painaa valkolakin päähänsä Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella

Tässä ovat Koil­lis­maan uudet yli­op­pi­laat – katso ketkä 82 nuorta saavat painaa val­ko­la­kin pää­hän­sä Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la

18.05.2021 12:34 3
Tilaajille
Kuusamon lukiosta kuusi uutta ylioppilasta – Posion ja Taivalkosken lukioista ei valmistunut uusia ylioppilaita

Kuu­sa­mon lu­kios­ta kuusi uutta yli­op­pi­las­ta – Posion ja Tai­val­kos­ken lu­kiois­ta ei val­mis­tu­nut uusia yli­op­pi­lai­ta

12.11.2020 12:07
Kuusamossa juhlittiin nyt kevään ylioppilaita

Kuu­sa­mos­sa juh­lit­tiin nyt kevään yli­op­pi­lai­ta

28.08.2020 16:01
Tilaajille
Uusille ylioppilaille valkolakit koronakevään päätteeksi poikkeusoloissa – Kuusamon lukio järjestää syksyllä vielä erikseen yhteisöllisen juhlatilaisuuden ylioppilaille

Uusille yli­op­pi­lail­le val­ko­la­kit ko­ro­na­ke­vään päät­teek­si poik­keus­olois­sa – Kuu­sa­mon lukio jär­jes­tää syk­syl­lä vielä erik­seen yh­tei­söl­li­sen juh­la­ti­lai­suu­den yli­op­pi­lail­le

03.06.2020 04:00
Tilaajille
Katso tästä Koillismaan kevään uudet ylioppilaat – lakin saa koko maassa noin 21 500 oppilasta

Katso tästä Koil­lis­maan kevään uudet yli­op­pi­laat – lakin saa koko maassa noin 21 500 op­pi­las­ta

12.05.2020 09:52
Tilaajille
”Taitavia, luovia ja ahkeria” – Posiolla lakitettiin 11 uutta ylioppilasta

”Tai­ta­via, luovia ja ah­ke­ria” – Po­siol­la la­ki­tet­tiin 11 uutta yli­op­pi­las­ta

04.06.2018 09:00
”Kun lakit päähän vedettiin kaikesta kaikki tiedettiin” – Näin Kuusamossa juhlittiin ylioppilasjuhlia ja päättäjäisiä

”Kun lakit päähän ve­det­tiin kai­kes­ta kaikki tie­det­tiin” – Näin Kuu­sa­mos­sa juh­lit­tiin yli­op­pi­las­juh­lia ja päät­tä­jäi­siä

03.06.2018 12:00
Taivalkoskelta 18 uutta ylioppilasta: katso nimet!

Tai­val­kos­kel­ta 18 uutta yliop­pi­las­ta: katso nimet!

18.05.2018 09:33
"Lukio kasvatti henkisesti ja fyysisesti" – Taivalkoskella 24 ylioppilasta sai lakkinsa

"Lukio kas­vat­ti hen­ki­ses­ti ja fyy­si­ses­ti" – Tai­val­kos­kel­la 24 yli­op­pi­las­ta sai lak­kin­sa

03.06.2017 18:23
Posiolla saateltiin elämänpolulle 14 ylioppilasta – Katso kuvat lakkiaisjuhlasta tästä

Po­siol­la saa­tel­tiin elä­män­po­lul­le 14 yli­op­pi­las­ta – Katso kuvat lak­kiais­juh­las­ta tästä

03.06.2017 16:16