Posion lukio
Kuusamon, Taivalkosken ja Posion lukioiden rehtorit  iloitsevat siitä, että nyt lakitetut uudet ylioppilaat saavuttivat poikkeusoloissakin suurta menestystä – Posion lukio sai jopa valtakunnallista huomiota

Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Posion lu­kioi­den reh­to­rit iloit­se­vat siitä, että nyt la­ki­te­tut uudet yli­op­pi­laat saa­vut­ti­vat poik­keus­olois­sa­kin suurta me­nes­tys­tä – Posion lukio sai jopa val­ta­kun­nal­lis­ta huo­mio­ta

04.06.2022 17:16
Tilaajille
Posion lukion ke­ra­miik­ka­näyt­te­ly vir­tuaa­li­sesti verk­koon jo toisena vuonna peräkkäin – Näyttelyn teoksissa on käytetty monipuolisesti erilaisia tekniikoita

Posion lukion ke­ra­miik­ka­näyt­te­ly vir­tuaa­li­ses­ti verk­koon jo toisena vuonna pe­räk­käin – Näyt­te­lyn teok­sis­sa on käy­tet­ty mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia tek­nii­koi­ta

02.06.2022 04:00
Tilaajille
Erno Virtanen Posion lukiosta jakaa koko maassa arvosanapistemäärältään parhaan ylioppilaan tutkintotodistuksen yhdessä Pudasjärven lukiolaisen kanssa – ”Olen hakenut lääketieteelliseen Helsingin ja Tampereen yliopistoihin”

Erno Vir­ta­nen Posion lu­kios­ta jakaa koko maassa ar­vo­sa­na­pis­te­mää­räl­tään parhaan yli­op­pi­laan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen yhdessä Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­sen kanssa – ”Olen hakenut lää­ke­tie­teel­li­seen Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen ylio­pis­toi­hin”

17.05.2022 15:56 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapissa esiin­tyy jo lan­de­miaa – ma­te­ma­tiik­ka voi suo­jel­la siltä

25.04.2022 04:00 1
Tilaajille
"Kaikki jatkavat opintojaan Posiolla suunnitelmiensa mukaisesti" – venäläiset lukiolaiset saavat monenlaista tukea

"Kaikki jat­ka­vat opin­to­jaan Po­siol­la suun­ni­tel­mien­sa mu­kai­ses­ti" – ve­nä­läi­set lu­kio­lai­set saavat mo­nen­lais­ta tukea

28.03.2022 04:00
Tilaajille
”Tämä on meille iso päivä” – Posion lukion vanhojen tanssien areena valmiina h-hetkeen

”Tämä on meille iso päivä” – Posion lukion van­ho­jen tans­sien areena val­mii­na h-het­keen

04.03.2022 04:00 1
Tilaajille
”Ihana ja ikimuistoinen päivä” – Viimeistä koulupäivää Posion ja Taivalkosken lukioissa viettäneiden abiturienttien hauskanpito alkoi heti aamusta

”Ihana ja iki­muis­toi­nen päivä” – Vii­meis­tä kou­lu­päi­vää Posion ja Tai­val­kos­ken lu­kiois­sa viet­tä­nei­den abi­tu­rient­tien haus­kan­pi­to alkoi heti aamusta

10.02.2022 15:19 1
Tilaajille
Penkkarit Posiolla ja Taivalkoskella torstaina, Kuusamossa ensi viikolla – vanhatkin tanssivat eri aikaan

Penk­ka­rit Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la tors­tai­na, Kuu­sa­mos­sa ensi vii­kol­la – van­hat­kin tans­si­vat eri aikaan

09.02.2022 11:00
Tilaajille
Posion lukion Lucia-ryhmä tuo iloa vanhuksille ja lapsille – Katso tästä, kuka kruunataan tänä vuonna Posion Lucia-neidoksi ja katso kuvia menneiltä vuosilta

Posion lukion Lu­cia-ryh­mä tuo iloa van­huk­sil­le ja lap­sil­le – Katso tästä, kuka kruu­na­taan tänä vuonna Posion Lu­cia-nei­dok­si ja katso kuvia men­neil­tä vuo­sil­ta

13.12.2021 04:00
Tilaajille
Suomi ymmärtää meitä kaikkia – lue abiturientti Erno Virtasen puhe Posion itsenäisyyspäivän juhlassa ja lakkiaisissa

Suomi ym­mär­tää meitä kaikkia – lue abi­tu­rient­ti Erno Vir­ta­sen puhe Posion it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa ja lak­kiai­sis­sa

09.12.2021 04:00
Tilaajille
"Suomalaisena olet vapaa opiskelemaan ja tekemään erilaisia valintoja" – Posion koulujen väki kokoontui juhlimaan Anni Virtasta ja Suomea

"Suo­ma­lai­se­na olet vapaa opis­ke­le­maan ja te­ke­mään eri­lai­sia va­lin­to­ja" – Posion kou­lu­jen väki ko­koon­tui juh­li­maan Anni Vir­tas­ta ja Suomea

03.12.2021 14:41 1
Tilaajille
15 miljoonaa euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen lukiokoulutuksessa – myös Kuusamo ja Posio saavat osansa

15 mil­joo­naa euroa ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen lu­kio­kou­lu­tuk­ses­sa – myös Kuusamo ja Posio saavat osansa

24.09.2021 13:37
Tilaajille
Posio kaipaa kipeästi uusia asukkaita
Kolumni

Posio kaipaa ki­peäs­ti uusia asuk­kai­ta

23.09.2021 11:52
Tilaajille
Yläkoulun päättäviä nuoria eri puolilta Suomea aletaan houkuttelemaan lukioon Posiolle

Ylä­kou­lun päät­tä­viä nuoria eri puo­lil­ta Suomea aletaan hou­kut­te­le­maan lukioon Po­siol­le

21.09.2021 04:00
Tilaajille
Posiolla koululaisia alkaa kuljettaa myös hämeenlinnalainen Vekka – auto tulee etelästä, kuljettaja palkataan Posiolta

Po­siol­la kou­lu­lai­sia alkaa kul­jet­taa myös hä­meen­lin­na­lai­nen Vekka – auto tulee ete­läs­tä, kul­jet­ta­ja pal­ka­taan Po­siol­ta

06.08.2021 15:00
Tilaajille
Posion koululaisten saattoalue turvallisemmaksi – "Lupailtiin, että päällystystyöt keritään tehdä ennen kuin lukuvuosi alkaa"

Posion kou­lu­lais­ten saat­to­alue tur­val­li­sem­mak­si – "Lu­pail­tiin, että pääl­lys­tys­työt ke­ri­tään tehdä ennen kuin lu­ku­vuo­si alkaa"

06.08.2021 04:00
Tilaajille
Posion lukio julkisti opinahjoon valitut – Katso nimet tästä

Posion lukio jul­kis­ti opin­ah­joon valitut – Katso nimet tästä

17.06.2021 12:49
Tilaajille
Sängyn pohjalta voittajan keltaiseen paitaan – ylioppilaat juhlivat Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella

Sängyn poh­jal­ta voit­ta­jan kel­tai­seen paitaan – yli­op­pi­laat juh­li­vat Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la

05.06.2021 17:58
Tilaajille
"Posiolla treeneihin kaikki lähellä" – Posion liikuntapainotteisessa lukiossa vuonna 2014 opiskellut Emmi Lämsä hehkuttaa Posion hienoja harjoittelupuitteita

"Po­siol­la tree­nei­hin kaikki lä­hel­lä" – Posion lii­kun­ta­pai­not­tei­ses­sa lu­kios­sa vuonna 2014 opis­kel­lut Emmi Lämsä heh­kut­taa Posion hienoja har­joit­te­lu­puit­tei­ta

31.05.2021 19:00
Tilaajille