Lentopallo: Pölkky Kuu­sa­moll­ta täysin yli­ver­tai­nen esitys – ottelu Lii­gaP­lo­kia vastaan oli ohi rei­lus­sa tun­nis­sa

Posion lukio
15 miljoonaa euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen lukiokoulutuksessa – myös Kuusamo ja Posio saavat osansa

15 mil­joo­naa euroa ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen lu­kio­kou­lu­tuk­ses­sa – myös Kuusamo ja Posio saavat osansa

24.09.2021 13:37
Tilaajille
Posio kaipaa kipeästi uusia asukkaita
Kolumni

Posio kaipaa ki­peäs­ti uusia asuk­kai­ta

23.09.2021 11:52
Tilaajille
Yläkoulun päättäviä nuoria eri puolilta Suomea aletaan houkuttelemaan lukioon Posiolle

Ylä­kou­lun päät­tä­viä nuoria eri puo­lil­ta Suomea aletaan hou­kut­te­le­maan lukioon Po­siol­le

21.09.2021 04:00
Tilaajille
Posiolla koululaisia alkaa kuljettaa myös hämeenlinnalainen Vekka – auto tulee etelästä, kuljettaja palkataan Posiolta

Po­siol­la kou­lu­lai­sia alkaa kul­jet­taa myös hä­meen­lin­na­lai­nen Vekka – auto tulee ete­läs­tä, kul­jet­ta­ja pal­ka­taan Po­siol­ta

06.08.2021 15:00
Tilaajille
Posion koululaisten saattoalue turvallisemmaksi – "Lupailtiin, että päällystystyöt keritään tehdä ennen kuin lukuvuosi alkaa"

Posion kou­lu­lais­ten saat­to­alue tur­val­li­sem­mak­si – "Lu­pail­tiin, että pääl­lys­tys­työt ke­ri­tään tehdä ennen kuin lu­ku­vuo­si alkaa"

06.08.2021 04:00
Tilaajille
Posion lukio julkisti opinahjoon valitut – Katso nimet tästä

Posion lukio jul­kis­ti opin­ah­joon valitut – Katso nimet tästä

17.06.2021 12:49
Tilaajille
Sängyn pohjalta voittajan keltaiseen paitaan – ylioppilaat juhlivat Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella

Sängyn poh­jal­ta voit­ta­jan kel­tai­seen paitaan – yli­op­pi­laat juh­li­vat Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la

05.06.2021 17:58
Tilaajille
"Posiolla treeneihin kaikki lähellä" – Posion liikuntapainotteisessa lukiossa vuonna 2014 opiskellut Emmi Lämsä hehkuttaa Posion hienoja harjoittelupuitteita

"Po­siol­la tree­nei­hin kaikki lä­hel­lä" – Posion lii­kun­ta­pai­not­tei­ses­sa lu­kios­sa vuonna 2014 opis­kel­lut Emmi Lämsä heh­kut­taa Posion hienoja har­joit­te­lu­puit­tei­ta

31.05.2021 19:00
Tilaajille
Nuorille tietoisuutta ilmastonmuutoksesta – Posion lukio vastaanotti aihetta käsittelevän teoksen

Nuo­ril­le tie­toi­suut­ta il­mas­ton­muu­tok­ses­ta – Posion lukio vas­taan­ot­ti aihetta kä­sit­te­le­vän teoksen

27.05.2021 15:33
Tilaajille
Tässä ovat Koillismaan uudet ylioppilaat – katso ketkä 82 nuorta saavat painaa valkolakin päähänsä Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella

Tässä ovat Koil­lis­maan uudet yli­op­pi­laat – katso ketkä 82 nuorta saavat painaa val­ko­la­kin pää­hän­sä Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la

18.05.2021 12:34 3
Tilaajille
Tuntiopettajan ja Venäjä-koordinaattorin yhdistelmävirka Posiolle – Hyvinvointilautakunta on linjannut, että lukioon valitaan vuosittain 6 lukiolaista Suomen rajojen ulkopuolelta

Tun­ti­opet­ta­jan ja Ve­nä­jä-koor­di­naat­to­rin yh­dis­tel­mä­vir­ka Po­siol­le – Hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta on lin­jan­nut, että lukioon va­li­taan vuo­sit­tain 6 lu­kio­lais­ta Suomen rajojen ul­ko­puo­lel­ta

29.04.2021 19:00
Tilaajille
eLukion tilalle keksitään uusia ratkaisuja – Oulu eroaa yhteistyöstä ja tarjoaa jatkossa etäopetusta vain omille kouluilleen

eLukion tilalle kek­si­tään uusia rat­kai­su­ja – Oulu eroaa yh­teis­työs­tä ja tarjoaa jat­kos­sa etä­ope­tus­ta vain omille kou­luil­leen

07.04.2021 04:00
Tilaajille
Joudutaanko tilanteen muuttumiseen reagoimaan hyvinkin nopeasti? – Koillismaan keskiasteesta loputkin lähiopetukseen maanantaina

Jou­du­taan­ko ti­lan­teen muut­tu­mi­seen rea­goi­maan hy­vin­kin no­peas­ti? – Koil­lis­maan kes­ki­as­tees­ta lo­put­kin lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na

13.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Siperia opetti Posiolla – kone tekee lumitöitä viiden miehen edestä

Siperia opetti Po­siol­la – kone tekee lu­mi­töi­tä viiden miehen edestä

05.02.2021 11:00
Tilaajille
Taivalkoskella päätös tiistaina – Kuusamossa lukio-opetus jatkuu etänä ainakin 18:nteen tammikuuta asti, Posiolla ollaan lähiopetuksessa

Tai­val­kos­kel­la päätös tiis­tai­na – Kuu­sa­mos­sa lu­kio-ope­tus jatkuu etänä ainakin 18:n­teen tam­mi­kuu­ta asti, Po­siol­la ollaan lä­hi­ope­tuk­ses­sa

04.01.2021 04:01
Tilaajille
Posio kustantaa koululaiset mäkeen – Etuudella kunta haluaa edistää koululaisten liikuntaharrastuksia

Posio kus­tan­taa kou­lu­lai­set mäkeen – Etuu­del­la kunta haluaa edistää kou­lu­lais­ten lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia

22.12.2020 10:00
Tilaajille
Katso keitä valittiin kouluihin Koillismaalla

Katso keitä va­lit­tiin kou­lui­hin Koil­lis­maal­la

11.06.2020 08:00
Tilaajille