Kuvagalleria: Maail­man parhaat kum­pa­re­las­ki­jat näyt­ti­vät jälleen Rukalla tai­to­jaan

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­ki vastaa ky­sy­myk­seen yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta

Vastaus KS 22.1.2018 olleeseen lukijan kirjoitukseen ”Asiaa yksityisteiden talviaukipidosta”

Ensinnäkin kiitokset Pasi Lämsälle asiallisesta kirjoituksesta yksityistieasiassa. Muutama seikka on syytä tuoda esille, jotta päätöksenteon perusteet, avustusten laajuus ja käynnissä olevat toimenpiteet ovat tiedossa sekä paremmin ymmärrettävissä. Tällä hetkellä kaupunki voi tukea avustusehtojen täyttyessä paitsi talvikunnossapitoa, myös kesäkunnossapitoa ja perusparantamista.

Kunnallistekniikan tulosyksikkö tekee tiekohtaiset päätökset Kuusamon kaupunginvaltuuston syyskuussa 2016 päättämien avustusehtojen rajoissa. Yhdyskuntatekniikan lautakunta on asettanut syyskuussa 2017 työryhmän kehittämään yksityisteiden avustusjärjestelmää. Työryhmän työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja se kokoontuu kolmannen kerran helmikuussa. Tarkoitus on, että avustusehtoihin tarvittavat päivitykset olisivat toimielinkäsittelyssä viimeistään syyskaudella 2018.

Valtuusto päätti syksyllä 2016, että tukea saavalla kahden tai useamman osakkaan tiellä tulee olla tiekunta. Valtuuston päätöstä sovelletaan niin, että tiekunnan perustamisen vireilläolo oikeuttaa avustukseen, koska hakijan kannalta olisi kohtuutonta toimia toisin. Saatuaan tiedon tiekunnan perustamisen vireille tulosta käsittelee Kunnallistekniikan tulosyksikkö hylätyn hakemuksen uudelleen ilman eri hakemusta. Tiekunnan perustamisia tulee vireille päivittäin, ja hakijan kannalta myönteinen uudelleenkäsittelypäätös on tehty jo kahdentoista tien osalta. Eli valtuuston päätöksen tulkintaa on kohtuullistettu siinä laajuudessa kuin se tällä hetkellä on mahdollista, myös tasapuolisuuden vaatimus huomioon ottaen.

Kuusamon kaupunki tukee yksityisen tien kunnossapitoa ja perusparantamista. Pasi Lämsän kirjoituksessa mainittu avustussumma oli talvikunnossapidon raha-avustus, jota kuluvana talvena maksettiin 608 euroa kilometriltä. Kunnossapidon avustamiseen kuuluu myös kesäkunnossapidon avustaminen, joka nostaa kunnossapidon avustamisen arvon noin tuhanteen euroon kilometriltä. Perusparantamisen tuki määräytyy osuutena hankkeen kustannuksista. Tielle voidaan myöntää yhdellä päätöksellä perusparantamisen avustusta 75 % aiheutuneista kustannuksista ja korkeintaan 7 500 euroa.

Tiekunta perustetaan maanmittauslaitoksen tai kunnan tielautakunnan toimituksessa. Kuusamossa tielautakunnan tehtäviä hoitaa kolmijäseninen tiejaosto. Tiejaoston toimituksesta peritään maksua aiheutuvien kustannusten perusteella. Kustannuksista suurin osa koostuu toimituksen valmistelutyöstä. Tiejaoston toimituksen valmistelu kolmen osakkaan tielle on valmistelutehtävänä varsin yksinkertainen ja toimituksen kokonaiskustannukset jäävät todennäköisesti muutamaan sataan euroon.

Suomen eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys uudeksi yksityistielaiksi. Eduskunta päättänee esityksestä tulevan kevään tai kesän aikana. Esityksen mukaan kunta saisi yksityistielain nojalla tukea vuoden 2020 alusta vain järjestäytyneitä tiekuntia, joiden yhteystiedot olisivat valtakunnallisessa rekisterissä ajan tasalla. Tästä syystä yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämistyö on ajankohtainen. Sitä kautta muotoutuvaa avustusjärjestelmän päivitystä valmistellaan hyvässä yhteistyössä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken. Siihen saakka noudatamme tehtyjä päätöksiä, niitä hyväksyttävissä rajoissa soveltaen.

Yhteistyöterveisin,

”Tiekunnan perus-tamisen vireilläolo oikeuttaa avustukseen, koska hakijan kannalta olisi kohtuutonta toimia toisin.