Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Polttoaineet
St1-ketju avasi raskaan liikenteen polttoainejakelupisteen Kuusamoon – ”Tässä on ollut ketjullamme ammottava reikä”

St1-ket­ju avasi raskaan lii­ken­teen polt­toai­ne­ja­ke­lu­pis­teen Kuu­sa­moon – ”Tässä on ollut ket­jul­lam­me am­mot­ta­va reikä”

01.10.2023 12:00
Tilaajille
"Tällainen vääristää kilpailua" – Koillissanomat seurasi, miten polttoaineiden hinnat muuttuvat päivästä toiseen, ja sai tietää, mistä humppa johtuu

"Täl­lai­nen vää­ris­tää kil­pai­lua" – Koil­lis­sa­no­mat seu­ra­si, miten polt­toai­nei­den hinnat muut­tu­vat päi­väs­tä toi­seen, ja sai tietää, mistä humppa johtuu

12.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Milloin tankkaat menopelisi? – Koillissanomat kysyy polttoaineiden tankkaamisesta

Milloin tank­kaat me­no­pe­li­si? – Koil­lis­sa­no­mat kysyy polt­toai­nei­den tank­kaa­mi­ses­ta

08.05.2023 15:50 6
Uusia autoja rekisteröity lähes 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten – polttoaineiden myynti ei ole juuri pienentynyt

Uusia autoja re­kis­te­röi­ty lähes 20 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuosi sitten – polt­toai­nei­den myynti ei ole juuri pie­nen­ty­nyt

01.11.2022 14:48
Tilaajille
Dieselin litrahinta painui nyt Pohjois-Pohjanmaallakin alle kahden euron ­– halvempaa polttoainetta saanut viimeksi helmikuussa

Die­se­lin lit­ra­hin­ta painui nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron – hal­vem­paa polt­toai­net­ta saanut vii­mek­si hel­mi­kuus­sa

08.08.2022 20:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Ville Vähämäen kolumni: Ovatko kalliit hinnat tulleet jäädäkseen ja miten kansalaisille voidaan kansalaisille hyvittää kohonneita elinkustannuksia?
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Ville Vä­hä­mäen ko­lum­ni: Ovatko kalliit hinnat tulleet jää­däk­seen ja miten kan­sa­lai­sil­le voidaan kan­sa­lai­sil­le hy­vit­tää ko­hon­nei­ta elin­kus­tan­nuk­sia?

16.04.2022 04:00
Tilaajille
Puuntarve kasvussa, samoin kustannukset – Antti Härkönen: "Kukaan ei ole vaatimassa lisiä tai enemmän katetta, vaan pitämässä yrityksensä hengissä"

Puun­tar­ve kas­vus­sa, samoin kus­tan­nuk­set – Antti Här­kö­nen: "Kukaan ei ole vaa­ti­mas­sa lisiä tai enemmän ka­tet­ta, vaan pi­tä­mäs­sä yri­tyk­sen­sä hen­gis­sä"

05.04.2022 08:32
Tilaajille
Yllättikö iso bensalasku? Tässä kokenee ajo-opettajan viisi vinkkiä, joiden avulla säästät kuluissa

Yl­lät­ti­kö iso ben­sa­las­ku? Tässä kokenee ajo-opet­ta­jan viisi vink­kiä, joiden avulla säästät ku­luis­sa

28.03.2022 09:00
Tilaajille
Lukijalta: Suomen kuorma-auto- ja logistiikka-alan SKAL etujärjestöllä ja Suomen jokaisella kansalaisella 1000 taalan paikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomen kuor­ma-au­to- ja lo­gis­tiik­ka-alan SKAL etu­jär­jes­töl­lä ja Suomen jo­kai­sel­la kan­sa­lai­sel­la 1000 taalan paikka

14.03.2022 12:00
Tilaajille
Polttoainetta ei saa hamstrata kotiin mielin määrin: autotallissa saa säilyttää enintään 60 litraa bensaa ja 200 litraa dieseliä

Polt­toai­net­ta ei saa hamst­ra­ta kotiin mielin määrin: au­to­tal­lis­sa saa säi­lyt­tää enin­tään 60 litraa bensaa ja 200 litraa die­se­liä

14.03.2022 08:33
Tilaajille
Polttoaineiden hinta on pompannut huippulukemiin, eikä loppua välttämättä edes ole näkyvissä – "Tämä on aivan ainutlaatuinen hinnan kehitys"

Polt­toai­nei­den hinta on pom­pan­nut huip­pu­lu­ke­miin, eikä loppua vält­tä­mät­tä edes ole nä­ky­vis­sä – "Tämä on aivan ai­nut­laa­tui­nen hinnan ke­hi­tys"

04.02.2022 17:15 1
Tilaajille
Lukijalta: AKT:n julistettava kaikelle kumipyöräliikenteelle yleislakko hallituksen mielivaltaiselle polttoainehintojen korotuksille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: AKT:n ju­lis­tet­ta­va kai­kel­le ku­mi­pyö­rä­lii­ken­teel­le yleis­lak­ko hal­li­tuk­sen mie­li­val­tai­sel­le polt­toai­ne­hin­to­jen ko­ro­tuk­sil­le

31.01.2022 12:02 1
Tilaajille
Bensan hinta ruokkii rattiraivon liekkejä – mutta olipa seuraavassa hallituksessa kuka tahansa, heidän on pakko nostaa polttoaineveroa
Kolumni

Bensan hinta ruokkii rat­ti­rai­von liek­ke­jä – mutta olipa seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa kuka ta­han­sa, heidän on pakko nostaa polt­toai­ne­ve­roa

27.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Pohjois-Suomen bensapumpuilla hirvitellään jopa kahden euron litrahintoja – Nesteen ja St1:n mukaan bensassa maksavat nyt poikkeusolojen loppuminen ja veron nousu

Poh­jois-Suo­men ben­sa­pum­puil­la hir­vi­tel­lään jopa kahden euron lit­ra­hin­to­ja – Nesteen ja St1:n mukaan ben­sas­sa mak­sa­vat nyt poik­keu­so­lo­jen lop­pu­mi­nen ja veron nousu

04.11.2021 14:48
Tilaajille
Suomen kalleinta bensaa – Koillismaan Osuuskaupan ABC-asemien liiketoimintajohtaja Tuija Heikkinen: "Hinnat hirvittävät, saapa nähdä, milloin hinnat alkavat kakkosella

Suomen kal­lein­ta bensaa – Koil­lis­maan Osuus­kau­pan ABC-ase­mien lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Tuija Heik­ki­nen: "Hinnat hir­vit­tä­vät, saapa nähdä, milloin hinnat alkavat kak­ko­sel­la

19.10.2021 17:07 6
Tilaajille
Bensalitrasta saa pulittaa Lapissa keskimäärin jo 1,75 euroa – paikoin ollaan vuoden ennätyslukemissa

Ben­sa­lit­ras­ta saa pu­lit­taa Lapissa kes­ki­mää­rin jo 1,75 euroa – paikoin ollaan vuoden en­nä­tys­lu­ke­mis­sa

29.09.2021 13:19
Tilaajille
Vakavia ilmeitä mittarikentillä – polttoaineiden hintojen nousuun syynä talouden normalisoituminen ja veronkorotus: "Muutamassa kuukaudessa jopa kymmeniä senttejä"

Vakavia ilmeitä mit­ta­ri­ken­til­lä – polt­toai­nei­den hin­to­jen nousuun syynä ta­lou­den nor­ma­li­soi­tu­mi­nen ja ve­ron­ko­ro­tus: "Muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa jopa kym­me­niä sent­te­jä"

20.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Kemijärvellä selvitetään biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia – alueelle saattaisi tulla Oulun pohjoispuolen ensimmäinen tankkauspiste

Ke­mi­jär­vel­lä sel­vi­te­tään bio­kaa­sun hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia – alueel­le saat­tai­si tulla Oulun poh­jois­puo­len en­sim­mäi­nen tank­kaus­pis­te

07.01.2021 10:23
Tilaajille