Eläinsuojelulaki
Pääkirjoitus: Julkinen paine ei saa vaikuttaa päätöksentekoon, mutta tärkeintä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista – niitä vartenhan karhutarha on perustettu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jul­ki­nen paine ei saa vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon, mutta tär­kein­tä on huo­leh­tia eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta – niitä var­ten­han kar­hu­tar­ha on pe­rus­tet­tu

14.06.2022 18:25
Tilaajille
Kommentti: Miksi ummistimme niin pitkään silmämme karhujen hyvinvoinnilta?

Kom­ment­ti: Miksi um­mis­tim­me niin pitkään sil­mäm­me kar­hu­jen hy­vin­voin­nil­ta?

13.05.2022 12:47 11
Tilaajille
"Kissan kiinni pitäminen kirjattava lakiin" – Kuusamon alueella löytöeläimiä vastaanottava Tmi TassunTahtia pyörittävä yrittäjä Hanne Kärnä muuttaisi eläinsuojelulakia

"Kissan kiinni pi­tä­mi­nen kir­jat­ta­va lakiin" – Kuu­sa­mon alueel­la löy­tö­eläi­miä vas­taan­ot­ta­va Tmi Tas­sun­Tah­tia pyö­rit­tä­vä yrit­tä­jä Hanne Kärnä muut­tai­si eläin­suo­je­lu­la­kia

13.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Hellettä on luvassa lähipäivinä – mitä pitää ottaa huomioon koiran kanssa?

Hel­let­tä on luvassa lä­hi­päi­vi­nä – mitä pitää ottaa huo­mioon koiran kanssa?

21.06.2020 04:00
Tilaajille
Kesän helteiset päivät tarkoittavat vaikeita olosuhteita koirille ja muille eläimille – paksu turkki on tukala, mutta myös lyhytkarvaista kaveria pitää tarkkailla

Kesän hel­tei­set päivät tar­koit­ta­vat vai­kei­ta olo­suh­tei­ta koi­ril­le ja muille eläi­mil­le – paksu turkki on tukala, mutta myös ly­hyt­kar­vais­ta kaveria pitää tark­kail­la

12.06.2020 12:04
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ka­las­tus on tärkeä elin­kei­no ja har­ras­tus – jo­kai­nen voi kui­ten­kin tehdä osansa sen eteen, ett­ei­vät kalat kärsi

05.02.2018 05:00