Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Pääkirjoitus
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Jul­ki­nen paine ei saa vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon, mutta tär­kein­tä on huo­leh­tia eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta – niitä var­ten­han kar­hu­tar­ha on pe­rus­tet­tu

Kuusamon suurpetokeskuksen asioiden puiminen viranomaistahoilla ja mediassa jatkuu. Viime viikolla tuli tieto, että karhutarhan eläintarhaluvan välitön peruuttaminen on vireillä.

Perusteluina ovat vakava eläinsuojelulain vastainen toiminta ja lupaehtojen noudattamatta jättäminen.