Turvallisuus
Vorot ovat antaneet vapaa-ajan asuntojen olla rauhassa – poliisilla ei tiedossa ainuttakaan mökkimurtoa Koillismaalta: "Ihmiset ovat koronan vuoksi olleet paljon mökeillään, joten vääränlaiset vierailijat eivät ole uskaltautuneet liikkeelle"

Vorot ovat an­ta­neet va­paa-ajan asun­to­jen olla rau­has­sa – po­lii­sil­la ei tie­dos­sa ai­nut­ta­kaan mök­ki­mur­toa Koil­lis­maal­ta: "Ih­mi­set ovat koronan vuoksi olleet paljon mö­keil­lään, joten vää­rän­lai­set vie­rai­li­jat eivät ole us­kal­tau­tu­neet liik­keel­le"

20.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Sähköpotkulautailun säännöt eivät ole vielä kaikilla hallussa

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun säännöt eivät ole vielä kai­kil­la hal­lus­sa

17.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Kesämökeillä voi piillä yllättäviä vaaranpaikkoja nelijalkaisille – Muista myös koirasi turvallisuus mökkeillessä

Ke­sä­mö­keil­lä voi piillä yl­lät­tä­viä vaa­ran­paik­ko­ja ne­li­jal­kai­sil­le – Muista myös koirasi tur­val­li­suus mök­keil­les­sä

12.07.2020 12:15 0
Tilaajille
Pelastuslaitos toivottaa hyvää kesää - Katso autenttinen video!

Pe­las­tus­lai­tos toi­vot­taa hyvää kesää - Katso au­tent­ti­nen video!

11.06.2020 18:41 0
Tilaajille
Lukijalta: Koronapandemia horjuttaa ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuutta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­pan­de­mia hor­jut­taa ih­mis­ten ja yh­teis­kun­tien tur­val­li­suut­ta

13.05.2020 20:00 0
Räystäs notkolla ja vettä sisään saumoista – kevennä lumikuormaa viimeistään nyt kosteusvaurioita välttääksesi

Räystäs not­kol­la ja vettä sisään sau­mois­ta – kevennä lu­mi­kuor­maa vii­meis­tään nyt kos­teus­vau­rioi­ta vält­tääk­se­si

24.02.2020 10:26 0
Tilaajille
Sähköauto tuo uusia haasteita pelastajille – akut ja turvalaitteet kytketään eri tavalla merkistä riippuen: "Yhdenmukaisuudesta olisi apua"

Säh­kö­au­to tuo uusia haas­tei­ta pe­las­ta­jil­le – akut ja tur­va­lait­teet kyt­ke­tään eri tavalla mer­kis­tä riip­puen: "Yh­den­mu­kai­suu­des­ta olisi apua"

29.01.2020 10:01 0
Tilaajille
Mika huhkii jalkapallokentän kokoisella tasakatolla sahan ja kolan kanssa – lumikuorma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle"

Mika huhkii jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­sel­la ta­sa­ka­tol­la sahan ja kolan kanssa – lu­mi­kuor­ma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiin­teis­tön omis­ta­jan vas­tuul­le"

22.01.2020 11:00 0
Tilaajille
"Kun pysyy merkityillä reiteillä, niin ei pitäisi joutua pulaan" - Omia polkuja tallaavan lumikenkäilijän riskeinä putoaminen ja jopa lumivyöry

"Kun pysyy mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä, niin ei pitäisi joutua pulaan" - Omia polkuja tal­laa­van lu­mi­ken­käi­li­jän ris­kei­nä pu­toa­mi­nen ja jopa lu­mi­vyö­ry

22.01.2019 05:00 0
Tieliikenteessä menehtyi viime vuonna 221 ihmistä, mikä on noin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tie­lii­ken­tees­sä me­neh­tyi viime vuonna 221 ih­mis­tä, mikä on noin viisi pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta enem­män.

08.01.2019 20:00 0
Maitotilalla sähkö on ehdoton vaatimus – aggregaatti oltava sähkökatkojen varalta

Mai­to­ti­lal­la sähkö on ehdoton vaa­ti­mus – ag­gre­gaat­ti oltava säh­kö­kat­ko­jen varalta

19.04.2018 11:00 0
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Puhelin piip­paa, jos kakara karkaa tai isä eksyy – toisen ihmisen pai­kan­nuk­sen etiikka on myös rat­kais­ta­va

02.10.2017 05:00 0